សមីការកូស៊ី-អយល័រ

ពីវិគីភីឌា

ក្នុងគណិតវិទ្យា សមីការកូស៊ី-អយល័រសមីការអយល័រ-កូស៊ី គឺជាសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរអូម៉ូសែនដែលមានមេគុណជាអថេរ​។

សមីការ[កែប្រែ]

តាង គឺជាដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍មិនស្គាល់ ។ នោះសមីការកូស៊ី-អយល័រលំដាប់ n មានរាង

ដោយជំនួស ដើម្បី​បន្ថយ​ស្វ័យគុណ​នៃសមីការ​នេះទៅជា​សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរ​ដែលមាន​មេគុណ​ជាចំនួនថេរ។

លំដាប់២[កែប្រែ]

យើងសន្មតតាង

ដោយធ្វើដេរីវេ (ឌីផេរ៉ង់ស្យែល) យើងបាន

និង

ជំនួសវាចូលក្នុងសមីការដើម យើងបាន

តំរៀបឡើងវិញ យើងបាន

យើងអាចដោះស្រាយសមីការនេះចំពោះ m ។​ មានបីករណីពិសេស

  1. ករណីទី១៖ ឫសពីរផ្សេងគ្នា និង
  2. ករណីទី២៖ ឫសឌុប
  3. ករណីទី៣៖ ឫសជាចំនួនកុំផ្លិច
  • ករណីទី១៖​ ចំលើយផ្តល់អោយដោយ
  • ករណីទី២៖ ចំលើយផ្តល់អោយដោយ
  • ករណីទី៣៖ ចំលើយផ្តល់អោយដោយ

សមីការនេះអាចត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងបំលែង

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

គេអោយសមីការ

យើងជំនួសចំលើយងាយ

យើងបាន និង ។ ចំលើយទូទៅនៃសមីការគឺ