សម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះឯកក្សត្រី

ពីវិគីភីឌា
សម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះឯកក្សត្រី
រជ្ជកាលគ.ស. ១៧៤៧ ដល់ គ.ស. ១៧៤៨
រាជ្យមុនសម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះស្រីសុជាតា
រាជ្យបន្តសម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះស្រីសុជាតាទី១
ស្វាមី/មហេសីព្រះបាទនារាយណ៍រាជាទី២ (អង្តតន់)
បច្ឆាមរណនាម
សម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះឯកក្សត្រី
សាសនាព្រះ​ពុទ្ធសាសនា

សម្ដេចព្រះភគវតី ព្រះឯកក្សត្រី (គ.ស. ១៧៤៧ ដល់ គ.ស. ១៧៤៨)គឺ សម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទព្រះបាទនារាយណ៍រាជាទី២ (អង្តតន់) ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម័យឧដុង្គ[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา, หน้า 133