រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា

រាយព្រះនាមព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រនៃខ្មែរ

ព្រះមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាក្នុងគ្រប់សម័យកាល[កែប្រែ]

សម្គាល់:កាលបរិច្ឆេទទាំងអស់ក្នុងគ្រឹស្តសករាជ។

ហ៊្វូណន រឺ ប្រហែល វ្យាធបុរៈ (៦៨–៦២៧ គ.ស.)[កែប្រែ]

ចេនឡា (៥៥០—៨០២)[កែប្រែ]

អង្គរ (៨០២-១៤៣១)[កែប្រែ]

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
Cambogia, prajnaparamita o tara, da preah khan, stile di bayon, 1190-1210 ca..JPG
ព្រះនាងឝ្រីជយរាជចូឌាមណី ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទធរណីន្ទ្រវម៌្មទី២ ព្រះមាតាវ្រះបាទជយវម៌្មទី៧.
WLA haa Prajnaparamita Cambodia Bayon style.jpg
ព្រះនាងជយរាជទេវី ព្រះអគ្គមហេសី១ នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៧.ព្រះមាតា នៃឝ្រីឥន្ទ្រកុមារ វ្រះបាទឥន្ទ្រវម៌្មទី២ វីរកុមារ សូយ៌កុមារ.
Lakshmi Closeup Preah Khan Angkor0980.jpg
ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវី ព្រះអគ្គមហេសី២ នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៧.
Prasat Bayon 2014.JPG
ព្រះស្នំ (មិនស្គាល់ព្រះស្នំប្រហែនរាជេន្ទ្រទេវី)នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៧ ព្រះមាតា នៃព្រះនាងសិង្ខរមហាទេវី ព្រះអគ្គមហេសីរបស់ ឃុនផាមឿង( អាណាចក្រសុខោទ័យ ).
Prasat Bayon 2014.JPG
ព្រះអគ្គមហេសី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសីនំ នៃវ្រះបាទឥន្ទ្រវម៌្មទី២.
Prasat Bayon 2014.JPG
ព្រះនាងចក្រវាទីរាជទេវី ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៨. ព្រះមាតា នៃព្រះនាងសិង្ខរមហាទេវី
Prasat Bayon 2014.JPG
ព្រះនាងឝ្រីន្ទ្រភូបេឝ្វរចូឌា ព្រះអគ្គមហេសី នៃ វ្រះ​បាទ​កម្រតេង​ អញឝ្រីឝ្រី​ន្ទ្រវម៌្មទេវ​.
Prasat Bayon 2014.JPG
ព្រះអគ្គមហេសី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទឝ្រីន្ទ្រជយវម៌្ម.
Prasat Bayon 2014.JPG
ព្រះអគ្គមហេសី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៩.
Prasat Bayon 2014.JPG
ព្រះ​នាង​ច័ន្ទតារាវត្តី​ រឺ ចន្ទ្រាវត្តី ​ ព្រះអគ្គមហេសី នៃព្រះបាទអង្គជ័យ រឺ ត្រសក់ផ្អែម.ព្រះមាតា នៃព្រះនិព្វានចក្រ ព្រះសិទ្ធានរាជា.
Prasat Bayon 2014.JPG
ព្រះអគ្គមហេសី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៩.
Prasat Bayon 2014.JPG
ព្រះអគ្គមហេសី(មិនស្គាល់ឈ្មោះ) ព្រះអគ្គមហេសី នៃវ្រះបាទជយវម៌្មទី៩.

សម័យចតុមុខ(សម័យចតុមុខ) (១៤៣១-១៥២៥)[កែប្រែ]

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
Angkor Wat in Flag of Cambodia.svg
អ្នកម្នាងទេវី ព្រះមហេសី នៃព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ទី២ រឺ បរមរាជាទី១ រឺ ពញាយ៉ាត .
Angkor Wat in Flag of Cambodia.svg
បទុមកេសរទី៣ ព្រះមហេសី នៃព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ទី២ រឺ បរមរាជាទី១ រឺ ពញាយ៉ាត .
Angkor Wat in Flag of Cambodia.svg
ស្នំឯកស៊ីសៈងាម ព្រះមហេសី នៃព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ទី២ រឺ បរមរាជាទី១ រឺ ពញាយ៉ាត . ព្រះមាតា នៃព្រះបាទស្រីធម្មរាជាទី១.

សម័យលង្វែក(សម័យលង្វែក) (១៥២៥–១៥៩៤)[កែប្រែ]

សម័យស្រីសន្ធរ (១៥៩៤–១៦២០)[កែប្រែ]

សម័យឧដុង្គ (១៦២០–១៨៦៣)[កែប្រែ]

សម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៨៦៣-បច្ចុប្បន្ន)[កែប្រែ]

១.ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សាធិបតី ព្រះអង្គដួង [កែប្រែ]

ព្រះអគ្គមហេសី និង ព្រះស្នំ
Ang Mei, Queen of Cambodia.jpeg
សម្តេចព្រះបិយោ ព្រះបរមជាតិក្សត្រីយ៍ បែ៉ន ព្រះមហេសី នៃព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សាធិបតី ព្រះអង្គដួង .ព្រះមាតា នៃព្រះបាទនរោត្តម.
Royal arms of Cambodia.svg
សម្តេចព្រះបិយោ ព្រះបរមអច្ឆរាអក្សរ ពៅ ព្រះមហេសី នៃព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សាធិបតី ព្រះអង្គដួង.ព្រះមាតា នៃព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ ស៊ីសុវត្ថិ.
Royal arms of Cambodia.svg
អ្នកព្រះនាង ផលទិព្វសុវណ្ណ ព្រះស្នំនៃ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិរក្សរាមាឥស្សាធិបតី ព្រះអង្គដួង).

២.ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តម​ ព្រហ្មបរិរក្ស​ បរមរាមទេវាវតារ [កែប្រែ]

នេះគឺព្រះនាមព្រះមហេសី និងនាម ចៅចម ម៉ម អ្នកម្នាង នៃព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម ព្រហ្មបរិរក្ស បរមរាមាទេវតា

សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី
ព្រះនាម វង្សត្រកូល អភិសេក ព្រះរាជបុត្រ
សម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសី តារាការា បុត្រីនៃព្រះមហាឧបរាជ អង្គ អ៊ិម ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៨៤៣ សោយពិរាល័យនៅក្រុងឧត្តុង្គ ១៩៦៨
១៨៥៨
 • សម្តេចចៅហ្វ៊ា នរោត្តម ចន្ទរក្សអម្ពរ
ព្រះមហេសី
ព្រះនាម វង្សត្រកូល អភិសេក ព្រះរាជបុត្រ
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ ផាត់ចុនី


( ភរិយាថ្នាក់ទី 2 ) ម្ចាស់ក្សត្រីយ៍នៃ ប្រទេសសសៀម ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៨២៧ សុគត ក្រោយឆ្នាំ ១៩០៩ មុន១៨៤៨
សម្តេចក្សត្រីយ៍ អង្គ ស្ងួន


ព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទ អង្គ ចន្ទទី២ ,បានតែងតាំងជា '' សម្តេច '' នៅថ្ងៃទី០៩ មករា ១៩៣៥

យួនបានហៅថា តាប់នីញគួនគួន

១៨៤៨
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ អង្គដួង ឧបុល


ព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទអង្គដួង និង ចៅឃុនបុស្បា កេសរ៉ា ១៨៦៣
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ករណ្ណិកាកែវ
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ភីយ
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ អគ្គនារី ឯក ណ ( ភរិយាថ្នាក់ទី 2 ) បុត្រីនៃព្រះអង្គម្ចាស់ ប្រទេសសសៀម ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៨៥០ សុគត ក្រោយឆ្នាំ ១៩០៩
១៨៧១
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ សោមអង្គ ( ភរិយាថ្នាក់ទី 2 ) ជាកូនស្រីរបស់រដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋសៀមប្រហែលជារាជវង្ស​ ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៨៧៧ សុគត ក្រោយឆ្នាំ ១៩០៩
១៨៩២

ព្រះស្នំ[កែប្រែ]

នាម ជាតិកំណើត ចូលជាស្នំ ព្រះរាជបុត្រ
ព្រះនាងទិត្យាចៅមណ្ឌា នុម បុត្រីជនជាតិចិន ( ចិនកុកងឺ) ១៨៥០
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម កម្ពុជាសុដាដួង ( អ្នក សុដាដួង )
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ភួងកម្ពុជារតនៈ
ព្រះនាងចៅផល្លាទេវីសុទ្ធចន្រ្ទា ពោះ បុត្រីជនជាតិចិនកុកងឺ កើតឆ្នាំ១៨៤០ ទទួលអនិច្ចកម្មនៅភ្នំពេញ ឆ្នាំ១៩២៥ ១៨៥៧
 • សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម អារុណយុគន្ធរ ព្រះរាជឱរសបុត្រាចន្ទ
ព្រះនាងកន្ធិយា មាលី ពួក ១៨៥៨
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ប៉ាក
១០ ព្រះនាងចៅសុកក្នានារី អេប ជាស្ត្រីជនជាតិចិនកុកងឺ ១៨៥៨
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ភោគ
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម មយូរ៉ា
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម មយូរ៉េត
១១ ព្រះនាងគន្ធររតនា នារី ១៨៥៨
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ចម្រើនឬទ្ធិ
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ប្រាថមម៉េត
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម រដ្ឋានេត្រ
១២ ព្រះនាងឃុនចៅសុទ្ធាដួងបណី ដុង ផាន់ បុត្រីជនជាតិសៀម
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ផាន់តាវង្ស
១៣ ព្រះនាងចម ឧរៃទេវីអប្សរី ១៨៦៦
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ដួងសាម៉ន
១៤ ព្រះនាងចម សិរី ទេវីអប្សរី ១៨៧២
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម សុម៉ាលី
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ក្រៃសុង សារីវង្ស
១៥ ព្រះនាងសុទ្ធា បវរ
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម វិជាវរតនា
១៦ ព្រះនាងចៅ ស្មាម ១៨៩២
១៧ ឃុនព្រះម្នាងចមសុជាតិបុស្បានារី ( ឃុន ថាន់) អតីតស្នំនៃព្រះបាទអង្គ ដួង ១៨៦១
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ដួងចក្រ
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម កុយ
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម យាយកន្ថា
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម មគ្គវណ្ណ
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម សោម៉ាវត្តី
 • សម្តេចក្រុមព្រះ មហាសេនាបតី នរោត្តម ភានុវង្ស
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម យផាន់ថា
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ស្រីសុម៉ា
 • សម្តេចព្រះរាជអយ្យិកាខត្តិយកល្យាណរាជសុដាភគវត្តី នរោត្តម ផង៉ាង៉ាម
១៨ ឃុនព្រះអ្នក ញឹក ទទួលអនិច្ចកម្មក្រោយឆ្នាំ ១៩០៩ ១៨៦៥
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម សុដាវត្តី
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ផាត់ថាម៉ា
 • សម្តេចព្រះស្វាង្គវឌ្ឍនារាជកន្និដ្ឋាចម្រើនរដ្ឋ នរោត្តម មល្លិកា
១៩ ឃុនចម បុស្សា ទទួលអនិច្ចកម្មក្រោយឆ្នាំ ១៩០៩
២០ ឃុន ធីម
២១ ឃុន សង្វាន ១៨៩២
២២ ឃុន វរ៉ា ( ម៉ម វ៉ាន់ ឫ ម៉ម វូ ) ជាស្ត្រីជនជាតិសៀម ទទួលអនិច្ចកម្មក្រោយឆ្នាំ ១៩០៩ ១៨៥៧
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម កុសុម៉ា
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម វណ្ណា
២៣ ចៅចម មាតាអៀម បុស្បា បុត្រីនៃចៅពញ្ញាអភ័យវង្សធិបតី ញ៉ុញ និងលោកជំទាវ ថាប់ធីម ប៊ុននាគ

កើតឆ្នាំ១៨៦៤ ទទួលអនិច្ចកម្មនៅ ឆ្នាំ១៩៤៤

១៨៦៤
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម កេតុសារ៉ា
 • សម្តេចព្រះរាជអយ្យកោ ក្រុមព្រះវរចក្ររណឬទ្ធិ នរោត្តម សុធារស
២៤ អ្នកព្រះម្នាងសិរីទេវី កញ្ញា ទេព កែវណារ៉ា ជាស្ត្រីជនជាតិចិន ១៨៦៤
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ត្រឡុច
២៥ អ្នកមហាហង្សា យ៉េង កូនស្រីសាមញ្ញជន ១៨៦២
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ហេមរ៉ា
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម សាលវណ្ណ
២៦ អ្នក នូ កូនស្រីសាមញ្ញជន ១៨៦៩
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ម៉ារី
២៧ អ្នក អាន ជាស្ត្រីជនជាតិសៀម ១៨៦២
២៨ អ្នក ផ្ទាល់ ១៨៧១
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម កេត្តដា
២៩ ព្រះម្នាង កន្នថារាបុស្បា ម៉ាក ភួង ជាស្ត្រីជនជាតិចិន ១៨៧៤
 • សម្តេចក្រុមព្រះមហាសេនាបតី នរោត្តម សុត្ថាវង្ស
៣០ អ្នកម្នាងភក្សា ពក ១៨៦៦
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម សុគន្ធបទ
៣១ អ្នកម្នាង សោម ១៨៦៧
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម រយ៉ា
៣២ អ្នកម្នាង ជ័យ ជាស្ត្រីដើមកំណើតម៉ាឡេ ត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ១៨៧៥ ដោយសារអំពើរផិតក្បត់ ១៨៦៥
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម កញ្ចនារី
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម រ៉ាយ៉ា
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ម័តតារី
៣៣ អ្នកម្នាង ម៉ម ជាស្ត្រីជនជាតិចិន ១៨៦៩
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ប្រាថាម៉ាន
៣៤ អ្នកម្នាង កុលាប ជាស្ត្រីជនជាតិចិន ១៨៧០
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ក្រាក់ចាង
៣៥ អ្នកម្នាង ផាយ៉ូ បុត្រីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ
៣៦ អ្នកម្នាង នឹម រៀមឥសរ ១៨៧១
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ឧម៉ា
៣៧ អ្នកម្នាង នឹម ក្រុងពាន ១៨៧៣
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម នីមនង្គលក្ខណ៍
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម សក្ខិរិយាវង្ស
៣៨ អ្នកម្នាង មុត កូនស្រីសាមញ្ញជន ១៨៧៨
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម សុផាណា
៣៩ អ្នកម្នាង អៀម ចាបុី
៤០ អ្នកម្នាង អៀម ស្រីកញ្ញា
៤១ ម៉ម ក្រាង ជាស្ត្រីជនជាតិសៀម ទទួលអនិច្ចកម្មក្រោយឆ្នាំ ១៩០៩ ១៨៥៦
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ភួងមាលី
៤២ ម៉ម តាត កូនស្រីលោកម៉ុងឃុនដែលជាជនជាតិចិនដើមកំណើតសៀម ១៨៩២
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ចន្ទលេខា
៤៣ ម៉ម យាយ ១៨៥៧
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ហស្សកណ្ឌ
៤៤ ម៉ម ឈីវ
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម កញ្ចនារី
៤៥ ម៉ម ចេវ
៤៦ ម៉ម នុម៉ាន ជាស្ត្រីជនជាតិសៀម ១៨៨៥
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម សុម៉ាម៉ាន
៤៧ ម៉ម សោម ១៨៩២
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ឆ្លើមខ្វាន់

៣.ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ ស៊ីសុវត្ថិ[កែប្រែ]

នេះគឺព្រះនាមព្រះមហេសី និងព្រះស្នំ នៃព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ ចមចក្រពង្ស៖

ព្រះអគ្គមហេសី
ព្រះនាម វង្សត្រកូល អភិសេក ព្រះរាជបុត្រ
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ អង្គដួង ចង្កុលណី ព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទអង្គដួង និងសម្តេចព្រះបិយោ ព្រះបរមជាតិក្សត្រីយ៍ អ្នកម៉ែនាង ប៉ែន

ប្រសូត្រឆ្នាំ១៨៣៦ សុគត ១៩០៦

១៨៥៨ ,លែងលះ១៨៦២
សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី សាម៉រ រតនធីតាវរ៉ាមិត្ត ព្រះនាមដ់ើមព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ សាម៉រ ព្រះរាជបុត្រីទីពីរនៃសម្តេចព្រះស្រីជ័យជេដ្ឋាមហាឧបរាជ អ៊ិម

ប្រសូត្រឆ្នាំ១៨៣១ សុគត ១៩១៥

លែងលះ ១៩១០
សម្តេចព្រះរាជទេវីស្រីវរាក្សត្រីយ៍ អ៊ូ ព្រះរាជបុត្រីទីបីនៃព្រះបាទអង្គដួង និងអ្នក អ៊ុង ប្រសូត្រឆ្នាំ១៨៣០ សុគត ១៩៦៦នាខែត្របាត់ដំបង ១៨៤០
ព្រះស្នំ
នាម ជាតិកំណើត ចូលជាស្នំ ព្រះរាជបុត្រ
ម៉មយាយ នាម កូនស្រីសាមញ្ញជនជាជនជាតិថៃ អនិច្ចកម្មនៅខៃមករា ១៨៦៥
អ្នកម្នាង ពុយ
អ្នកម្នាង កែស ឈាបនកិច្ចសពក្នុងឆ្នាំ ១៩០៤
អ្នកម្នាង កេស ឈាបនកិច្ចសពក្នុងឆ្នាំ ១៩០៤
អ្នកម្នាង ខេន
អ្នកម្នាង យេង
១០ អ្នកម្នាង អុីម កូនស្រីជនជាតិចិនកុកងឺ ឈាបនកិច្ចសពក្នុងឆ្នាំ ១៩០៤
១១ សម្តេចព្រះវររាជនី វា៉ន់( អ្នកម្នាង វ៉ាន់) កូនស្រីជនជាតិចិនកុកងឺ សុគត ថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា ១៩៣០
១២ នាង សោមជីន កូនស្រីជនជាតិចិនកុកងឺ
១៣ នាង ស្រគំ កូនស្រីសាមញ្ញជន
១៤ លោកឃុនព្រះមែ៉ម្នាង គន្ធបុប្ផាសុី ម៉ៈ ហ្វឿង កូនស្រីជនជាតិចិនកុកងឺ អ្នកភូមិក្រាំងលាវ
១៥ អ្នកម្នាង សំរឹទ្ធ
១៦ នាង ម្លិះ កូនស្រីជនជាតិចិនកុកងឺ
១៧ អ្នកម្នាង ឡាញ់ឈី ឈាបនកិច្ចសពក្នុងឆ្នាំ ១៩០៤
១៨ អ្នកម្នាង ព្រីម កូនស្រីជនជាតិចិនកុកងឺ
១៩ អ្នកម្នាង មិត្ត ជាបុត្រីទីពីរលោកបួរ និងអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រី នរោត្តម ផាន់វីឡាត បុត្រីនៃព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ហស្សកណ្ឌ
២០ អ្នកម្នាង សោម ជាបុត្រីទីបីរលោកបួរ និងអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រី នរោត្តម ផាន់វីឡាត បុត្រីនៃព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ហស្សកណ្ឌ

៤.ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស[កែប្រែ]

នេះគឺព្រះនាមព្រះមហេសី និងនាម ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទសម្តេចស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ចមចក្រពង្ស៖

សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី
ព្រះនាម វង្សត្រកូល អភិសេក ព្រះរាជបុត្រ
សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី មហាក្សត្រីយ៍ នរោត្តម កាញ្ចនវិមាន នរលក្ខណ៍ទេវី បុត្រីទីប្រាំនៃព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ហស្សកណ្ឌ និងចៅឃុនប្រយូវង្ស ប៉ាត់ ( សៅ សំប៉ាត់ )

ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៨៧៦ សោយពិរាល័យ ឆ្នាំ ១៩១២

១៨៩៤
ព្រះជាយា
ព្រះនាម វង្សត្រកូល អភិសេក ព្រះរាជបុត្រ
អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ នរោត្តម បុប្ផាភួង ព្រះបុត្រីទីប្រាំមួយនៃព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ហស្សកណ្ឌ និងចៅឃុនប្រយូវង្ស ប៉ាត់ ( សៅ សំប៉ាត់ )

ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៨៧៧

មុន១៩០០
អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ សុីសុវត្ថិ សុីសុដា ព្រះបុត្រីនៃព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ខត្តិយារក្ស និងអ្នក មរកត​ ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៨៨៧ ជានាថការិនីរបាំព្រះរាជទ្រព្យ ១៩០០
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ សុដារង្សី
ព្រះស្នំ
នាម ជាតិកំណើត ចូលជាស្នំ ព្រះរាជបុត្រ
ឃុនព្រះម្នាង សុវត្ថិឆោមនរលក្ខ័ មាឃ នាម​ដើម ឡុង មាឃ បុត្រីលោក ឡុង ឈឹម និងអ្នក ជ័យ ជានាថការិនីរបាំព្រះរាជទ្រព្យ ១៩២៥
ឃុនព្រះម្នាង បុប្ផានរលក្ខ័បវរ សៅ ខន ១៩២៧
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ពង្សតារារ៉ាក់
ឃុនព្រះម្នាង អនង្គលក្ខិណា យេ៉ន នាម​ដើម បាន យេ៉ន ១៩២៨
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ វង្សមុនី
ឃុនព្រះម្នាង បុប្ផានរលក្ខ័ តាត នាម​ដើម យិន តាត បុត្រីលោក យិន កើតឆ្នាំ ១៩០៥ ក្នុងភូមិបឹង ខាងលិចភ្នំជ្រៃហូរព្នៅ ស្រុកគងពិសី ខែត្រកំពង់ស្ពឺ

អនិច្ចកម្ម ថ្ងៃទី ០៦ តុលា ១៩៦៨

១៩២៨
ឃុនព្រះម្នាង កេសរមាលី ណាត នាម​ដើម ឯក ណាត បុត្រីលោក ឯក និងអ្នក វ៉ាន់ កើតថ្ងៃទី០១ កញ្ញា ១៩០៧ អនិច្ចកម្មក្រោយ១៩៧៦ នាប្រទេសថៃ ១៩២៨
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ ពង្សានមុនី
 • សម្តេចក្រុមហ្លួង ស៊ីសុវត្ថិ មុនីលក្ខិណា
ឃុនព្រះម្នាង នារីកេសរ យឹម នាម​ដើម ត្រយ៉ង់់ យឺម បុត្រីពៅលោក ជុំ ទួត និងអ្នក ម៉ី ១៩២៩
១០ ឃុនព្រះម្នាង នារិន្រ្ទកេតសារី អុល នាម​ដើម នេត្រ អុល បុត្រីច្បងលោក ជុំ ទួត និងអ្នក ម៉ី ១៩៣០
 • សម្តេចក្រុមហ្លួង ស៊ីសុវត្ថិ រដ្ឋមុនី
១១ អ្នកម្នាង គឹម ហូ ១៩២២
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ មុនីជាតិ
១២ អ្នកម្នាង នារី សុីសាម៉ន អនិច្ចកម្មក្រោយ១៩៩០ អតីតអ្នកម្នាងនៃអ្នកអង្គម្ចាស់ នរោត្តម សិង្ហារ៉ា ១៩២៨
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ នារីបូង៉ា
១៣ អ្នកម្នាង បវរមាលី ពាង
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ សាម៉ានរក្ស
១៤ អ្នកម្នាង នារីបុប្ផា ភាព
 • សម្តេចព្រះរាជធីតា ស៊ីសុវត្ថិ សុភាពនារីរក្ស
១៥ អ្នកម្នាង កានីន
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ ភួងមុនី
១៦ អ្នកម្នាង ឆវីកេសរ សាមូ
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ លម្អកេសរ
១៧ ម៉ម ឌួងមុនីរក្ស អុស នាម​ដើម នេត្រ អុស បុត្រីទីពីរលោក ជុំ ទួត និងអ្នក ម៉ី
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ឌួងជីវិន
១៨ អ្នកម្នាង សាឡុត សារ៉េង បុត្រីច្បងលោក សាឡុត ផេន និងនាង សុខ ណែម ជាអតីតអ្នករាំរបាំព្រះរាជទ្រព្យនិងត្រូវជាបងស្រីសាឡុត ស [ប៉ុលពត] កើតឆ្នាំ ១៩១៤ អនិច្ចកម្មថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០០៥


១៩៣៤
១៩ អ្នកម្នាង នេត្រ ដាច់ បុត្រីទីបួនលោក ជុំ ទួត និងអ្នក ម៉ី

៥. ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ នរោត្តម សុរាម្រិត[កែប្រែ]

៦. ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ នរោត្ដម សីហនុ[កែប្រែ]

ព្រះរាជបុត្រនឹងព្រះរាជធីតានៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ
ព្រះនាម ប្រសូត ចូលទិវង្គត ព្រះវស្សា
អ្នកម្នាង ផាត់ កាញ៉ុល (គ.ស. ១៩២០ - ១ កុម្ភៈ គ.ស. ១៩៦៩) អភិសេក: គ.ស. ១៩៤២ / ក្រោយមកលែងលះ
សម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាម នរោត្តម បុប្ផាទេវី គ.ស. ១៩៤៣ គ.ស. ២០១៩ ៧៦ព្រះវស្សា
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ គ.ស. ១៩៤៤ គ.ស ២០២១ ៧៧ព្រះវស្សា
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ស៊ីសុវត្ថិ ពង្សានមុនី ( ម្ចាស់ ម៉ោង ) (២៦ មករា គ.ស. ១៩២៩ - ៥ ធ្នូ គ.ស.១៩៧៤) អភិសេក: គ.ស. ១៩៤២ / លែងលះ: គ.ស. ១៩៥១
សម្តេចព្រះបរមរាមា នរោត្តម យុវនាថ គ.ស. ១៩៤៣ គ.ស. ២០២១ ៧៧ព្រះវស្សា
ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម រ៉ាវីវង្សសីហនុ គ.ស. ១៩៤៤ គ.ស. ១៩៧៣ ២៩ ព្រះវស្សា
សម្តេចព្រះមហិស្សរា នរោត្តម ចក្រពង្ស គ.ស.​ ១៩៤៥ បច្ចុប្បន្ន ៧៥ព្រះវស្សា
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ នរោត្តម សូរិយារង្សី គ.ស. ១៩៤៧ គ.ស. ១៩៧៦ ២៩ ព្រះវស្សា
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ នរោត្តម គន្ធបុប្ផា គ.ស. ១៩៤៨ គ.ស. ១៩៥២ ០៤ ព្រះវស្សា
ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ខេមានុរក្សសីហនុ គ.ស. ១៩៤៩ គ.ស. ១៩៧៥ ៣៣ ព្រះវស្សា
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ នរោត្តម បទុមបុប្ផា គ.ស. ១៩៥១ គ.ស. ១៩៧៦ ២៥ ព្រះវស្សា
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ស៊ីសុវត្ថិ មុនីកេសន ( ម្ចាស់ ដូង ) (៦ មេសា គ.ស. ១៩២៩ - ១៧ កុម្ភៈ គ.ស. ១៩៤៦) អភិសេក: គ.ស. ១៩៤៤
ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម នរៈទីប៉ោ គ.ស. ១៩៤៦ គ.ស. ១៩៧៦ ៣០ ព្រះវស្សា
សម្តេចព្រះរាជកន្និដ្ឋា នរោត្តម នរលក្ខណ៍ (២៩ កញ្ញា គ.ស. ១៩២៧- ០៤ កុម្ភៈ គ.ស. ២០១៧) អភិសេក: គ.ស. ១៩៤៦ ផ្លូវការ: ៤ មីនា​ ១៩៥៥
ម៉ម ម៉ានីវ៉ាន់ ផានីវង្ស ( ម៉ម លាវ ) (១៩៣៤ - ១៩ មេសា គ.ស. ១៩៧៥) អភិសេក: គ.ស. ១៩៤៩
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ នរោត្តម សុជាតិវត្តិយ៉ា គ.ស. ១៩៥៣ គ.ស. ១៩៧៥ ២២ ព្រះវស្សា
សម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជ នរោត្តម អរុណរស្មី គ.ស. ១៩៥៥ បច្ចុប្បន្ន ៦៤ព្រះវស្សា
សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ ( ប៉ូលម៉ូនិច អ៊ីហ្ស៊ី ) (១៨ មិថុនា គ.ស.​ ១៩៣៦ - បច្ចុប្បន្ន) អភិសេក: គ.ស. ១៩៥២ ផ្លូវ: គ.ស. ១៩៥៥
ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរបមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី គ.ស. ១៩៥៣ បច្ចុប្បន្ន ៦៦ព្រះវស្សា
សម្តេច នរោត្តម នរិន្រ្ទៈពង្ស គ.ស. ១៩៥៤ គ.ស. ២០០៣ ៤៩ ព្រះវស្សា

៧. ព្រះ​បាទ​សម្តេច​ព្រះ នរោត្តម សីហមុនី[កែប្រែ]

 • មិនបានរៀបការ

អំពី " ព្រះ​ភរិយា​"​ និង​ " បាទបរិចារិកា "[កែប្រែ]

-ព្រះភរិយា ៖ ជាតិស្រ្តីជាខត្តិយកញ្ញា ដែលត្រូវបានអភិសេកជាមហេសីនៃព្រះរាជា ។ (ភរិយា​ធំ)​

-បាទ​បរិចារិកា​ (ឬ​ ចៅចម) ​៖​ ជាតិស្រ្តីជារាស្រ្តក្រៅវាំង ដែលត្រូវបានព្រះរាជាទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យ តែងតាំងជា អ្នកបម្រើក្បែរព្រះកាយ ។ (អនុភរិយា ឬ​ ភរិយា​ចុង)​

-តាមក្បួន ដំណែងព្រះភរិយា មាន០៣ ថ្នាក់​ ៖

១. ព្រះរាជអគ្គមហេសី

២.​ ព្រះអគ្គមហេសី (ឬ​ ព្រះអគ្គមហេសី)​ { ជាទូទៅ​ ដំណែងទី១ ទី២ មានតែមួយព្រះអង្គទេ​ ហើយមានព្រះគោរមងារជា សម្តេច }​

៣. ព្រះមង្គលទេវី (ឬ​ ព្រះ​មង្គល​ទេពី)​

- តាមក្បួន ដំណែងចៅចម មាន ០៦ ថ្នាក់[១]

១ . ព្រះបិយោ ងារជា ព្រះបរម

២ . ព្រះស្នំ ងារជា ព្រះម្នាង

៣ . ព្រះស្រឹង្គារ ងារជា ព្រះម៉ែនាង

៤ . ព្រះក្រមការ ងារជា ព្រះនាង

៥ . ព្រះស្រីការ ងារជា អ្នកម្នាង

៦ . ព្រះកំណាន់ ងារជា អ្នកនាង

និងដូចជា ម៉ម , អ្នក ជាដើមប្រែប្រួលទៅតាមព្រះរាជនិយមនៃរជ្ជកាលនីមួយៗ ។

[https://www.royalark.net/Cambodia/camboa9.htm ១]

 1. https://www.royalark.net/Cambodia/camboa9.htm
 1. វចនានុក្រមសម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត