សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) គឺជាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនឈានមុខគេ[១] ស្ថិតនៅលើផ្លូវណតប្រ៊ីដ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។[២]

ទិដ្ឋភាពទូទៅ[កែប្រែ]

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣[៣] ដោយបណ្ឌិត កៅ គឹមហួន[៤] រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា[៥] និងបណ្ឌិត ហារុហ៊ីសា ហានដា[៦] ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្ថាបនិក និងជាប្រធានមូលនិធិអន្តរជាតិ សំរាប់សិល្បៈ និងវប្បធម៌[៧] និងជាអធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។[៨] សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា [៩] និងគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា[១០] និងជាសមាជិកសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា។.[១១]

បាវចនារបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គឺ “ដើម្បីចំណេះដឹង គតិបណ្ឌិត និងការស្ថាបនាអ្នកដឹកនាំទៅអនាគត”។[១២] បេសកកម្ម និងចក្ខុវិស័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ ផ្តោតជាសំខាន់លើការរៀបចំឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់អាយុ ទទួលយកតួនាទីដឹកនាំ នៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការអភិវឌ្ឍ ការពង្រឹង និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង នូវជំនាញវិភាគដោះស្រាយបញ្ហា និងសមត្ថភាពគិតត្រិះរិះ។[១៣][១៤]

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធក្រេដីតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាគំរូ[១៥] ហើយកម្មវិធីសិក្សា ត្រូវបានបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស។ នៅឆ្នាំ២០១៣ សាកលវិទ្យាល័យនេះ បានដាក់ចេញការបណ្តុះបណ្តាលជាភាសាខ្មែរ ដែលផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាដូចគ្នានឹងភាសាអង់គ្លេស ប៉ុន្តែបង្រៀនជាភាសាខ្មែរ (កម្ពុជា)។ ក្រោយមកទៀត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានប្តូរឈ្មោះកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស ដែលមានស្រាប់ជា កម្មវិធី បណ្តុះបណ្តាលជាភាសាអន្តរជាតិ។[១៦]

សាកលវិទ្យាល័យនេះ ត្រូវបានរៀបចំដើម្បីផ្តល់នូវកម្មវិធីឆ្នាំមូលដ្ឋាន បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ និងបណ្ឌិត តាមរយៈមហាវិទ្យាល័យ និងសាលាទាំង ៨ របស់ខ្លួន រួមមានមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា មហាវិទ្យាល័យអប់រំ មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍[១៧] មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ[១៨] និងសាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រ តូនី ហ្វ៊រណានដេស (អតីតមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង)។[១៩] លើសពីនេះ សាលាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ មើលការខុសត្រូវលើកម្មវធីសិក្សាក្រោយបរិញ្ញាបត្ររបស់សាកលវិទ្យាល័យ។[២០]

ជាមួយគ្នានឹងមហាវិទ្យាល័យ និងសាលា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានបង្កើតវិទ្យាស្ថាន និងមជ្ឈមណ្ឌលជាក់លាក់ ដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាល ជុំវិញមុខវិជ្ជាសិក្សា។[២១] សាកលវិទ្យាល័យនេះ មានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងសិក្សាជាន់ខ្ពស់ (IRAS)[២២]ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រឌិត ញាណ (CRC)[២៣] មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាន (ASC)[២៤] មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និងវិជ្ជាជីវៈ (SCDC)[២៥] មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស (CES)[២៦] និងមជ្ឈមណ្ឌលភាពជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ី (ALC)។[២៧] បន្ថែមពីនេះ សាកលវិទ្យាល័យក៏បានបង្កើតក្រុមវិភាគី ដូចជា វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី (AEF) នៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៥[២៨] និងក្រោយមកបានបង្កើត កិច្ចសន្ទនាអភិវឌ្ឍទំនុកចិត្តអាស៊ី (AFDD)។[២៩]

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានកើនប្រជាប្រិយភាព ដោយសារជោគជ័យរបស់ក្លឹបនិស្សិត និងអង្គការជាច្រើនរបស់ខ្លួន និយាយឱ្យចំគឺ សភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCSS)[៣០] ក្លឹបយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCCRCY)[៣១] ក្លឹបពិភាក្សាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCDC)[៣២][៣៣] ក្លឹបកីឡាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា[៣៤] សមាគមអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCAA)[៣៥] និងក្លឹបសាកវប្បកម្មសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCHC)។[៣៦] សាកលវិទ្យាល័យ ក៏មានព្រឹត្តិបត្រផ្លូវការផ្ទាល់ខ្លួនរាល់ត្រីមាស ហៅថា ព្រឹត្តិបត្រសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដែលមានការចូលរួមវិភាគទានជាទូទៅ ពីបុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យ និស្សិត អតីតនិស្សិត និងអ្នកចូលវិភាគទានពិសេសៗផ្សេងទៀត។[៣៧]

លើសពីនេះ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា រក្សាទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាច្រើន តាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយបណ្តាស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ អង្គការ និងមេដឹកនាំឧស្សាហកម្មជាច្រើន។[៣៨]

ការសិក្សា[កែប្រែ]

ការអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀន[កែប្រែ]

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រ ចូលរៀន ៣ ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ៖ ចុងខែតុលា ចុងខែវិច្ឆិកា និងចុងខែមិថុនា។ ប៉ុន្តែ សិស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស អាចចុះឈ្មោះចូលរៀន បាន ៥ ដងខុសៗគ្នា ក្នុងមួយឆ្នាំ តាមកាលវិភាគឆ្លាស់គ្នា។ 

មហាវិទ្យាល័យ និងសាលា[កែប្រែ]

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានមហាវិទ្យាល័យចំនួន ៦ និងសាលាចំនួន ២៖ មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា មហាវិទ្យាល័យអប់រំ មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម សាលាតេជោសែន កិច្ចការ រដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងសាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រ តូនី ហ្វ៊រណានដេស (អតីតមហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង)។[៣៩] សាកលវិទ្យាល័យនេះ ផ្តល់ជូននូវសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត លើមុខវិជ្ជាជាច្រើន។ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៣ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាកម្មវិធីសិក្សាកំពូល នៅក្នុងវិស័យសិក្សារបស់ខ្លួន នៅចុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បើយោងតាម Eduniversal។[៤០]

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា (CoAHL)[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញារបស់ CoAHL នៅជាន់ទី ៤

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ផ្តល់ជូនកម្មវិធីសិក្សាសរុបចំនួន ៥៖ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ១ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៣ និងកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ១។[៤១]

 • បរិញ្ញាបត្ររង៖ ការងារសង្គម (កម្មវិធីសិក្សាជាភាសាខ្មែរ និងអន្តរជាតិ)[៤២]
 • បរិញ្ញាបត្រ៖ ការសិក្សាអាស៊ី (កម្មវិធីសិក្សាជាភាសាអន្តរជាតិ) ភាសាអង់គ្លេស និងអក្សរសាស្ត្រ (កម្មវិធីសិក្សាជាភាសាអន្តរជាតិ) និងការងារសង្គម (កម្មវិធីសិក្សាជាភាសាខ្មែរ និងអន្តរជាតិ) ។[៤៣]
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់៖ បង្រៀនអង់គ្លេស ជាភាសាបរទេស[៤៤]

មហាវិទ្យាល័យអប់រំ (CoE)[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញារបស់ CoE នៅជាន់ទី ៥

មហាវិទ្យាល័យអប់រំនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ផ្តល់ជូនកម្មវិធីសិក្សាសរុបចំនួន ៦៖ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ១[៤៥] កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៣[៤៦] កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ១[៤៧] និងកម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិត ១។[៤៨]

 • បរិញ្ញាបត្ររង៖ វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ
 • បរិញ្ញាបត្រ៖ អប់រំ រដ្ឋបាលអប់រំ និងការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងការបង្រៀន
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់៖ រដ្ឋបាលអប់រំ[៤៩]
 • បណ្ឌិត៖ រដ្ឋបាលអប់រំ[៥០]
និមិត្តសញ្ញា CoL នៅជាន់ទី ៥

មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ (CoL)[កែប្រែ]

មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាសរុបចំនួន ៥៖ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៣ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ១ និងកម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិត ១។[៥១]

 • បរិញ្ញាបត្រ៖ នីតិសាស្ត្រ នីតិសាធារណៈ នីតិឯកជន[៥២]
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់៖ នីតិអន្តរជាតិ[៥៣]
 • បណ្ឌិត៖ នីតិអន្តរជាតិ[៥៤]
និមិត្តសញ្ញា CMC នៅជាន់ទី ៧

មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ (CMC)[កែប្រែ]

មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាសរុបចំនួន ៣ គឺកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រ ៣។[៥៥] លើសពីនេះ មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ ផ្តល់ជូននូវកម្មវធីសិក្សារយៈពេលខ្លី ចំនួន ៨ មុខ។[៥៦] មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ សាកលវិទ្យាល័យតែមួយគត់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងគមនាគមន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការបង្រៀន និងការអនុវត្តរៀនសូត្ររបស់និស្សិត នៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ ដោយសារ សាកលវិទ្យាល័យនេះ ចាប់ដៃគូជាមួយស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឬ FM ១០៦ និងផលិតកម្មអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

 • កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រ៖ សិល្បៈ និងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន ការសិក្សាអំពីគមនាគមន៍ និង គមនាគមន៍រូបភាព។[៥៧]

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា (CoST)[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា CoST នៅជាន់ទី ៦

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សា សរុបចំនួន ៧៖ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ១ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៣ និងកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ៣។[៥៨]

 • បរិញ្ញាបត្ររង៖ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ[៥៩]
 • បរិញ្ញាបត្រ៖ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ អេឡិចត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់៖ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ អេឡិចត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា[៦០]

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (CoSS)[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា CoSS នៅជាន់ទី ៦

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាសរុបចំនួន ១០៖ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៥ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ៣ និងកម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិត ២។[៦១]

 • បរិញ្ញាបត្រ៖ ការសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រដ្ឋបាល សាធារណៈ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ[៦២]
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់៖ ការសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍ ការសិក្សាអំពីសន្តិភាព និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ[៦៣]
 • បណ្ឌិត៖ ការសិក្សាអំពីសន្តិភាព និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ[៦៤]

សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ (TSS)[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា TSS នៅជាន់ទី ១០

សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (TSS) ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាសរុបចំនួន ១២៖ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ៦ និងកម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិត ៦។[៦៥] បន្ថែមពីនេះ TSS ធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយមិនប្រកាន់បក្សពួក។[៦៦] TSS ស្ថិតនៅជាន់ទី ១០។

 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់៖ ការសិក្សាស្តីពីអាស៊ាន ការទូតនិងការចរចា ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ រដ្ឋបាលសាធារណៈ ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ[៦៧]
 • បណ្ឌិត៖ ការសិក្សាស្តីពីអាស៊ាន ការទូតនិងការចរចា ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ រដ្ឋបាលសាធារណៈ ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ គោលនយោបាយសាធារណៈ[៦៨]

សាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រ តូនី ហ្វ៊រណានដេស (អតីតមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង) (TFSB)[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា TFSB នៅជាន់ទី ៨

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ សាលាពាណិជ្ជសាស្ត្ររបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា សាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រ តូនី ហ្វ៊រណានដេស ដែលមានឈ្មោះដូច លោក Tony Fernandes ប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន AirAsia Group ។ TFSB ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាសរុបចំនួន ២៤៖ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ៧ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ៨ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ៨ និងកម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិត ១។[៦៩]

 • បរិញ្ញាបត្ររង៖ គណនេយ្យ សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ទីផ្សារ គ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍអង្គភាព
 • បរិញ្ញាបត្រ៖ គណនេយ្យ ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងទីផ្សារ[៧០]
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់៖ គណនេយ្យ ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និង ទីផ្សារ[៧១]
 • បណ្ឌិត៖ រដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម[៧២]

សាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រ តូនី ហ្វ៊រណានដេស ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាសាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រកំពូល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយ Eduniversal ជាមួយនឹង "2 Palmes of Excellence" សំរាប់ការបង្រៀនគុណភាពខ្ពស់ និងឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ដ៏ខ្លាំងក្លា។[៧៣]

សាលាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ (SGS)[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា SGS នៅជាន់ទី ៩

សាលាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សាក្រោយបរិញ្ញាបត្រ (SGS)ធ្វើការជាមួយមហាវិទ្យាល័យ និងសាលាទាំងអស់ ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន អំពីការផ្តល់ជូនរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក៏ដូចជា តម្លៃនៃសញ្ញាបត្រក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ដល់និស្សិតនៅពេលអនាគត។ សាលានេះ ក៏ធ្វើការចង្អុលបង្ហាញនិស្សិតថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ក្នុងអំឡុងពេលនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរនានាដែលពួកគេមាន។ SGS គឺជាផ្នែកនៃការប្តេជ្ញាចិត្តពង្រីក និងពង្រឹងទាំងគុណភាព និងជម្រើសសំរាប់និស្សិត របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ សាលានេះ មើលការខុសត្រូវលើកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ២៤ និងកម្មវិធីបណ្ឌិតចំនួន ១១។ សាលានេះ ក៏ទទួលខុសត្រូវការសម្របសម្រួល និងការបោះពុម្ពកាសែតភាគបោះពុម្ភតាមឱកាសរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផងដែរ។  

សាលាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ (SUS)[កែប្រែ]

ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សាលាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សា បរិញ្ញាបត្រ (SUS)គឺជាអង្គភាពសម្របសម្រួលសំរាប់កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទាំងអស់ ដែលមាន ៦ មហាវិទ្យាល័យ និង ១ សាលា ដែលបច្ចុប្បន្ននេះផ្តល់ជូននូវ កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្ររងចំនួន ៩ និងកម្មវធីបរិញ្ញាបត្រចំនួន ២៩។ SUS មានគោលបំណងពង្រឹងការបណ្តុះបណ្តាលការសិក្សា អភិបាលកិច្ច ការគ្រប់គ្រង និងការស្រាវជ្រាវ នៅកម្រិត សិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ហើយក៏លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចសហការជាមួយសាលាផ្សេងទៀត ដែលមានកម្មវិធីសិក្សាស្រដៀងគ្នា ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនៅបរទេស។ ការទទួលខុសត្រូវរួមមាន ការបង្កើតគោលនយោបាយ ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចការការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ គំនិតផ្តួចផ្តើមការសិក្សា Facebook Khmer ការជ្រើសរើសគ្រូ ការតំឡើងឋានៈ និងអាណត្តិ។ 

ការចុះឈ្មោះ[កែប្រែ]

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បច្ចុប្បន្នមានសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនប្រហែល ៤.០០០ នាក់។

អាហារូបករណ៍[កែប្រែ]

សិស្សដែលធ្វើការប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍រាប់ពាន់ ដល់និស្សិតទាំងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៣។[៧៤] ការិយាល័យអាហារូបករណ៍ គ្រប់គ្រង និងមើលខុសត្រូវអាហារូបករណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ ដោយសហការជាមួយការិយាល័យផ្សេងទៀត និងអង្គភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។

ការប្រឡងត្រូវបានផ្តល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំ និងគ្របដណ្តប់លើទាំងភាសាអង់គ្លេស និងចំណេះដឹងទូទៅ ហើយសិស្សកំពូលទាំង ១០០ នាក់ ទទួលបានការចូលរៀនដោយមិនបាច់បង់ថ្លៃសិក្សា សំរាប់រយៈពេលសិក្សារបស់ពួកគេ។[៧៥] អាហារូបករណ៍ មានឈ្មោះថា អាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន ចក្ខុវិស័យ ១០០ ជាមួយនឹងឈ្មោះផ្សេងទៀតភ្ជាប់នឹងអាហារូបករណ៍ ស្រេចទៅលើអ្នកឧបត្ថម្ភ។ អ្នកឧបត្ថម្ភសំរាប់ អាហារូបករណ៍ទាំងនេះ រួមមាន បណ្ឌិត ហារូហ៊ីសា ហានដា បណ្ឌិត Rikhi Thakral លោក Paul Heng និងក្រុមហ៊ុន China Fairwind, Cambodia។ អាហារូបករណ៍ ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Khmer Brewery ក្រុមហ៊ុន Cambodia Advance Communications និងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។

និស្សិតមកពីទូទាំងប្រទេសមកប្រឡងយកអាហារូបករណ៍

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមួយរយនាក់បន្ថែមទៀត បានទទួលអាហារូបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន មានន័យថា អ្នកឧបត្ថម្ភឯកជនបានផ្តល់ថវិកាសំរាប់ការសិក្សាពួកគេនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ហើយគ្មានតម្រូវឱ្យប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ទេ។[៧៦]

នៅឆ្នាំ២០១៦ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានពង្រីកកម្មវធីអាហារូបករណ៍របស់ខ្លួន តាមរយៈការបង្កើត ប្រភេទបន្ថែមទៀត ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកអាហារូបករណ៍ដែលផ្តល់ជូន ឱ្យទៅដល់និស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវការជំនួយ។ កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្មីៗ ដូចជា៖ អ្នកសម្រេចបានការសិក្សា អាហារូបករណ៍ផ្អែកលើគុណសម្បត្តិ អ្នកសម្រេចបានពិន្ទុខ្ពស់ផុតលេខ អាហារូបករណ៍សិស្សឆ្នើមនៅវិទ្យាល័យ អាហារូបករណ៍ផ្នែកកីឡា អាហារូបករណ៍មេដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ាន អាហារូបករណ៍សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ អាហារូបករណ៍ជំនួយការស្រាវជ្រាវ អាហារូបករណ៍ជំនួយការបង្រៀន អាហារូបករណ៍ជំនួយការបង្រៀនថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញបត្រ អាហារូបករណ៍មិនពេញលេញ អាហារូបករណ៍មិនពេញលេញសំរាប់សិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស។ [៧៧]

សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ជាច្រើនកន្លែង ដែលមានឈ្មោះថា អាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំ ២០១៧ ។.

អគារ[កែប្រែ]

អគារបរិវេណដ៏ធំកម្ពស់ ១១ ជាន់របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គឺគ្មានការជក់បារី អាចឱ្យជនពិការចូលបាន ហើយមានជណ្តើរយន្ត និងបង្កាន់ដៃជណ្តើរពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់។ ដីនៅខាងក្រៅ មានដាំរុក្ខជាតិក្នុងស្រុកជាច្រើន រួមមាន ដើមត្នោត[៧៨] កន្លែងចតរថយន្ត និងទោចក្រយានយន្ត និងហាងលក់ម្ហូបអាហារ។[៧៩] ទីធ្លាលេងកីឡារបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ស្ថិតនៅទីធ្លាខាងក្រោយ ហើយមានទីធ្លាលេងបាល់ទាត់ និងសំណាញ់លេងបាល់ទះ។[៨០] កន្លែងស្វាគមន៍អ្នកមកទស្សនា នៅជាន់ទី១ គឺរូបសំណាករបស់ សម្តេចព្រះជ័យវរ្ម័នទី ៧ ស្តេចប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងអំឡុងសម័យអង្គរ នៅជាន់ទី១ នៃអគារធំរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីអំណាចនៃការសញ្ជឹងគិត។ នៅជាន់ទី ១១ មានហាងកាហ្វេ Coffee Today shop មជ្ឈមណ្ឌលថតចម្លង និងព្រីនឯកសារ និងបណ្ណាគាររបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ Free WiFi គឺមានប្រើប្រាស់នៅទូទាំងបរិវេណអគារ។ 

UCfrontbuilding.jpgUC main staircase .jpgUniversity of Cambodia - rear view from sports complex.jpgSamdech Preah Javaraman VII.jpgBookstore on 9th Floor.jpgInside bookstore at UC.jpg

ការសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់អគារ[កែប្រែ]

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានទម្លាប់ឱ្យឈ្មោះថ្មីដល់សាលា មហាវិទ្យាល័យ ថ្នាក់រៀន និងការិយាល័យរបស់សាស្ត្រាចារ្យ ដូចប្រទេសនានា អង្គការអន្តរជាតិល្បីឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលប្រកបដោយថាមពល និងពលរដ្ឋដែលមានឥទ្ធិពល។ ឧទាហរណ៍ សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ត្រូវបានឱ្យឈ្មោះដូចនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជា គឺសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ហើយសាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រ តូនី ហ្វ៊រណានដេស ត្រូវបានឱ្យឈ្មោះដូច ប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន AirAsia គឺលោក Tan Sri Tony Fernandes។ ពេលនេះ មានបន្ទប់ និង សាលបង្រៀនចំនួន ៩ ត្រូវបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការ។ នៅជាន់ទី ១០ នៃអគារធំ សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានឱ្យឈ្មោះបន្ទប់នានា ដូចរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន ហើយក៏បានឱ្យឈ្មោះសាលមួយ ដូចវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ នៅជាន់ទី ៩ មានថ្នាក់រៀន និងសាលបង្រៀនមួយចំនួន ដាក់ឈ្មោះដូចដៃគូសន្ទនារបស់អាស៊ាន ហើយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អញ្ជើញគ្រប់ស្ថានទូតទាំងអស់ ឱ្យសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ និងតុបតែងបន្ទប់ជ្រើសតាំងរបស់ពួកគាត់។ 

បន្ទប់:

 • បន្ទប់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយឯកឧត្តម William A. Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
 • បន្ទប់អូស្ត្រាលី ដោយលោកជំទាវ Angela Corcoran ឯកអគ្គរាជទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
 • បន្ទប់ប្រុយណេ ដោយឯកឧត្តម Kasmirhan Pengiran Tahir ឯកអគ្គរាជទូតប្រុយណេ ប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
 • បន្ទប់ចិន ដោយឯកឧត្តម Xiong Bo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
 • បន្ទប់សហភាពអឺរ៉ុប ដោយឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប ប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
 • បន្ទប់អាឡឺម៉ង ដោយឯកឧត្តម Ingo Karsten ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាឡឺម៉ង ប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨
 • បន្ទប់ឥណ្ឌា ដោយឯកឧត្តម Naveen Srisvastava ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
 • បន្ទប់ឥណ្ឌូនេស៊ី ដោយ ឯកឧត្តម Pitono Purnomo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
 • បន្ទប់ជប៉ុន ដោយឯកឧត្តម Horinouchi Hidehisa ORINOUCHI Hidehisa ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
 • បន្ទប់ឡាវ ដោយឯកឧត្តម Sayasith Prasith ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឡាវ ប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
 • បន្ទប់មីយ៉ាន់ម៉ា ដោយឯកឧត្តម Myint Soe ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ា ប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
 • បន្ទប់ញូវហ្សេឡិន ដោយឯកឧត្តម Rt. Hon. John Key អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសញូវហ្សេឡិន ថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
 • បន្ទប់ហ្វីលីពីន ដោយឯកឧត្តម Christopher B. Montero ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
 • បន្ទប់សឹង្ហបុរី ដោយឯកឧត្តម Michael Tan ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសឹង្ហបុរីប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
 • បន្ទប់ស៊ុយអែត ដោយលោកជំទាវ Maria Sargren ឯកអគ្គរាជទូតស៊ុយអែត ប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
 • បន្ទប់ Thakral Corporation Ltd. ដោយបណ្ឌិត Rikhi Thakral នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Thakral Group និង លោក Natarajan Subramaniam ប្រធានក្រុមហ៊ុន Thakral Corporation Ltd ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៧
 • បន្ទប់វៀតណាម ដោយឯកឧត្តម Vu Quang Minh ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម ប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
 • បន្ទប់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយលោកជំទាវ Claire Van der Vaeren អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

សាល:

 • សាលអ៊ែរអាស៊ី ដោយលោក Tan Sri Tony Fernandes ប្រធានប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន AirAsia Group ថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
 • សាលសហប្រតិបត្តិការយូនីជិន ដោយបណ្ឌិត Paul W. Heng អ្នកណែនាំផ្នែកផលិតរបស់ ក្រុមហ៊ុន iMedrix ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
 • សាលវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដោយឯកឧត្តម Philipp Rosler អតីតអធិការបតីរង ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ជាសមាជិកគណៈគ្រប់គ្រង និងជានាយកការិយាល័យយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់របស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

សាលា:

 • សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ត្រូវបានយល់ព្រមឲ្យប្រើពាក្យ “តេជោសែន” តាមគោរមងាររបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤។ សាលានេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សា ដោយក្រសួងអបរំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។
 • សាលាពាណិជ្ជសាស្ត្រ តូនី ហ្វ៊រណានដេស ដោយលោក Tan Sri Tony Fernandes ប្រធានប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន AirAsia Group ថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧


Unigen Corporation Room at UC.jpg AmericaRoom1-cropped.jpg Inauguration of the Tony Fernandes School of Business.jpg WEF Inauguration at UC.jpg NZ Room at UC.jpg

បណ្ណាល័យ តូស៊ូ ហ្វ៊ូកាមិ[កែប្រែ]

បណ្ណាល័យ តូស៊ូ ហ្វ៊ូកាមិ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានការប្រមូលផ្តុំសៀវភៅ ទស្សនាវដ្ដី កាសែត និងព្រឹត្តិបត្រជាង ៧៥.០០០ ជាភាសាជាច្រើន ក៏ដូចកុំព្យូរទ័រ ដើម្បីចូលមើលកាសែតតាមអនឡាញ។ បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក តូស៊ូ ហ្វ៊ូកាមិ ផ្តល់នូវកុំព្យូទ័រជាច្រើនសំរាប់និស្សិត ប្រើប្រាស់សំរាប់ការសិក្សារបស់ពួកគេ។ បណ្ណាល័យ តូស៊ូ ហ្វ៊ូកាមិ និង បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក តូស៊ូ ហ្វ៊ូកាមិ ធ្វើការ ៧ ថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ សំរាប់សិស្ស បុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យ និងសាធារណៈ។[៨១][៨២] បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក ក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ាន ដែលមានការប្រមូលផ្តុំសៀវភៅជាច្រើន ទាក់ទងនឹងអាស៊ាន។[៨៣]

UCLibrary1.jpgUCLibrary2.jpgUCLibrary3.jpg

បន្ទប់ពិសោធន៍[កែប្រែ]

ត្រឹមឆ្នាំ២០០៩ សាលាបាននិងកំពុងណែនាំ ការរៀនសូត្រតាមអេឡិចត្រូនិក សំរាប់កម្មវិធីខ្លះ។[៨៤] ឥឡូវនេះ មានបន្ទប់ពិសោធន៍ ៤ ដាច់ពីគ្នា នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា រួមមាន បន្ទប់ពិសោធន៍ជួសជុលកុំព្យូរទ័រ បន្ទប់ពិសោធន៍មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវិទ្យា បន្ទប់ពិសោធន៍ពហុព័ត៌មាន និងបន្ទប់ពិសោធន៍បណ្តាញកុំព្យូរទ័រ។[៨៥]

ស្ថានីយទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍[កែប្រែ]

ស្ថានីយទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាដៃគូជាយូរមកហើយរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ហើយស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណរបស់សាកលវិទ្យាល័យតែម្តង។ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាមជ្ឈមណ្ឌល បណ្តុះបណ្តាលសំរាប់មហាវិទ្យាល័យ ព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ ដែលនិស្សិតអាចសិក្សាផ្ទាល់ពីអ្នកជំនាញ។ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក៏រៀបចំ និងផ្សាយព្រឹត្តការណ៍ មួយចំនួនរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដូចជា ការបញ្ចប់ការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ រួចផ្សាយ អមដោយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។

SEATV and Radio FM 106 Station in Phnom Penh.jpg SEATV Radio Antennae.jpg

ការស្រាវជ្រាវ[កែប្រែ]

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង ផ្តល់សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ និងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវ ដែលទាំងអស់នេះ ត្រូវបានទទួលខុសត្រូវដោយមជ្ឈមណ្ឌល និងវិទ្យាស្ថាននានា ដែលផ្តល់ការសម្របសម្រួលសំរាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ នៅសាកលវិទ្យាល័យនេះ។ និស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ និងបុគ្គលិក ក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវ ទាំងនៅកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ហើយបន្ទាប់មក បោះពុម្ពលទ្ធផលរបស់ពួកគេ នៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជាសំរាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិ ដែលទើបដាក់ដំណើរការពេលថ្មីៗនេះ ដែលជាការបោះពុម្ពផ្សាយ គ្រប់គ្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ 

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាន[កែប្រែ]

មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាន (ASC) ធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាប្រទាក់ក្រឡាគ្នា ពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ាន។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីអាស៊ានកាន់តែខ្លាំង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយចូលរួមចំណែកដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងអាស៊ាន តាមរយៈ ការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅ ស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ រៀបចំបាឋកថាស្តីពីការទូតជាបន្តបន្ទាប់ និងធ្វើការជាមួយស្ថានទូតក្នុងស្រុក។ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ាន ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ [៨៦]

ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រឌិតញាណ[កែប្រែ]

ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រឌិតញាណ (CRC) គឺជាអង្គភាពសម្របសម្រួល នៃភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដែលធ្វើការជម្រុញទឹកចិត្តឱ្យនិស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ និងបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ ហើយបោះពុម្ពលទ្ធផលរបស់ពួកគេ។ ក្រុមប្រឹក្សានេះ ផ្តោតសំខាន់លើការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ ជាពិសេសផ្តោតលើបញ្ហាការអប់រំឧត្តមសិក្សារបស់កម្ពុជា និងនយោបាយក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។ [៨៧]

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងសិក្សាជាន់ខ្ពស់[កែប្រែ]

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងសិក្សាជាន់ខ្ពស់ (IRAS) ធ្វើការស្រាវជ្រាវ លើបញ្ហាជាច្រើន ដែលរួមមាន ភាពជាអ្នកដឹកនាំ[៨៨] សកលភាវូបនីយកម្ម[៨៩] បញ្ហាការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀន[៩០] និងគោលនយោបាយការសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជា[៩១] និងបញ្ហាជាច្រើនទៀត។ ទាំង IRAS និង CRC ធ្វើការលើទស្សនាវដ្តីកម្ពុជាសំរាប់ការសិក្សា អន្តរជាតិ ដែលបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវផលិតដោយសហគមន៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។  

ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា[កែប្រែ]

ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជា សំរាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិ (Cambodian Journal of International Studies)[កែប្រែ]

ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជាសំរាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិ ដែលមើលការខុសត្រូវដោយ IRAS និង CRC គឺជា ទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវបោះពុម្ព ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលផ្តល់ឱ្យនិស្សិត និងសមាជិកសហគមន៍របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នូវឱកាសដើម្បីបង្ហាញប្រភេទការស្រាវជ្រាវនានា ដែលពួកគេបានធ្វើ។ CJIS រួមមាន អត្ថបទ កាសែត កិច្ចសម្ភាសន៍ និងការសិក្សាឡើងវិញ។ ការបោះពុម្ពផ្សាយ លើកដំបូងរបស់ CJIS គឺនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។[៩២]

UC Monograph Series[កែប្រែ]

UC Monograph Series គឺជាទនានុប្បវត្តិ ដែលរៀបចំឡើងសំរាប់ការវិភាគស៊ីជុំរៅលើបញ្ហាណាមួយ ដែលជាទូទៅធ្វើដោយអ្នកឯកទេស។ អត្ថបទសំរាប់ UC Monograph Series វែងជាង និងស៊ីជម្រៅជាងទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជា សំរាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិ ព្រោះវាត្រូវបានសរសេរដោយអ្នកឯកទេស និងមានបទពិសោធន៍យូរអង្វែងក្នុងជំនាញ។

UC Occasional Paper Series[កែប្រែ]

The UC Occasional Paper Series ជាព្រឹត្តិប័ត្រស្រាវជ្រាវមួយដែលបោះពុម្ពសំណេរស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា, និស្សិតដែលចេញពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗទៀក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកសម្រាប់ការបញ្ចាប់ការសិក្សារបស់ពួកគេ។ ព្រឹត្តិប័ត្រនេះគឺមានការត្រូតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ដោយគណៈត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជំនាញពីររូប ក្នុងគោលបំណងប្រែក្លាយព្រឹត្តិប័ត្រអោយក្លាយជាវេទិការដើម្បីអោយនិស្សិតធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជំនាញស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ និងចែករំលែកចំណេះដឹង, គំនិត និងរបកគំហើញថ្មីពីការស្រាវជ្រាវដល់សាធារណៈជន។ គ្រប់អត្ថបទត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីគណៈត្រួតពិនិត្យ។ The UC Occasional Paper Series ត្រូវបានបោះពុម្ពប្រចាំឆមាស ជាអេឡិកត្រូនិកបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងបោះពុម្ពតំកល់ទុកនៅបណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័យ។

UC Working Paper Series[កែប្រែ]

UC Working Paper Series គឺជាសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។ និស្សិតត្រូវសំណៅគំរូស្រាវជ្រាវ, សារណាបទបរិញ្ញាបត្រ ឬកិច្ចការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងប្រធានបទណាក៏បាន។ គណៈវិនិច្ឆ័យនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនឹងធ្វើការវាយតម្លៃយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងសម្រេចថាវាត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានរបស់ព្រឹត្តិបត្រនេះ។

The UC Bulletin[កែប្រែ]

The UC Bulletin ព្រឹត្ដិប័ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គឺជាបោះពុម្ភផ្សាយប្រចាំត្រីមាស ដោយការិយាល័យប្រធាន ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនូវព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពផ្សេងរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ការបោះពុម្ភផ្សាយ ក៏ត្រូវបានបង្ហាញពីសម្មិទ្ធិផលដែល និស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ និងបុគ្គលិករបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សំរាប់ការទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលគាត់សមនឹងទទួលបាន និងជាឯកសារផ្សាយជាសាធារណៈស្តីពីសកម្មភាព និងសម្មិទ្ធផលដែលសាកលវិទ្យាល័យសម្រេចបាន។ និស្សិតដែលកំពុងសិក្សា ក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសរសេរចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សាកលវិទ្យាល័យ។

UC Encyclopedia[កែប្រែ]

សព្វវចនាធិប្បាយនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យ និស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ បុគ្គលិក អតីតនិស្សិត អនាគតនិស្សិត ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភិក្ត និងប្រិយមិត្ត នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលមើលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ បំណងនៃឯកសារនេះគឺដើម្បីតម្លាភាព និងការយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងសាកលវិទ្យាល័យ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។ សព្វវចនាធិប្បាយ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើជាឯកសារយោងព័ត៌មានអំពី មហាវិទ្យាល័យនីមួយៗ ជំនាញសិក្សា បន្ទប់ពិសោធន៍ បណ្ណាល័យ ការិយាល័យផ្សេងៗ និងការណែនាំពីសាកលវិទ្យាល័យ។

កាសែតភាគបោះពុម្ភតាមឱកាសរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា[កែប្រែ]

កាសែតភាគបោះពុម្ពតាមឱកាសរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គឺជាកាសែតសិក្សា ដែលបោះពុម្ព កាសែតអប់រំសិក្សារបស់និស្សិតក្រោយបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនិស្សិតកម្ពុជា ដែលកំពុងបញ្ចប់សញ្ញាបត្រក្រោយបរិញ្ញាបត្រ នៅបរទេស។ កាសែតនេះ គឺមានការវាយតម្លៃគុណភាព ដោយអ្នកជំនាញ ហើយមានគោលបំណង ផ្តល់ជាវេទិកាមួយសំរាប់ឱ្យនិស្សិតក្រោយបរិញ្ញាបត្រ កែលម្អ និងផ្សព្វផ្សាយការស្រាវជ្រាវ ការសិក្សាឡើងវិញ និងលទ្ធផលរបស់ពួកគេ។ កាសែតទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់។ កាសែតភាគបោះពុម្ពតាមឱកាសរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ត្រូវបានបោះពុម្ពពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ គឺនៅខែមីនា និងខែកញ្ញា ហើយមានជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិក នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងជាអក្សរពុម្ភ នៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ [៩៣]

អង្គការនិស្សិត[កែប្រែ]

សហព័ន្ធនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា[កែប្រែ]

សហព័ន្ធនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គឺជាក្រុមមេតំណាងឱ្យអង្គការនិស្សិតទាំងអស់នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ហើយអង្គការទាំងនេះ រួមមាន សភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCSS) ក្លឹបពិភាក្សាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCDC) យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់សាកលវិទ្យាល័យម្ពុជា (UCCRCY) និង សមាគមអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCAA)។ ក្រុមដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតទាំងនេះ លើកទឹកចិត្តសេវាកម្មសហគមន៍ និងពង្រឹងសាកលវិទ្យាល័យទាំងមូល ដោយមាននិស្សិតដែលបានលះបង់ពេលវេលានិងថាមពលអស់ពីខ្លួន មួយចំនួន សំរាប់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា តាមរបៀបជាច្រើន។ ពួកគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ថា្នក់ជាតិជាច្រើន រួមទាំងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នៅក្នុងការសំដែង និងលេខ ៣ ក្នុងពិធីបុណ្យសិល្បៈយុវជនថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៧ ពីក្រសួងវប្បធម៌។ [៩៤]

សភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា[កែប្រែ]

សភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCSS)គឺជាអង្គភាពជាប់ឆ្នោតរបស់សិស្ស ដែលរៀបចំ និងសម្របសម្រួលសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា ដែលលើកទឹកចិត្តឱ្យមានអន្តរកម្មរវាងនិស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ និងបុគ្គលដែលគួរឱ្យគោរព។[៩៥] ការបោះឆ្នោតរបស់ UCSS ត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយមើលការខុសត្រូវដោយមន្រ្តីក្នុងតំណែង ដែលប្រហែលជាមិនត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មី និងជាក្រុមប្រឹក្សាបុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។[៩៦]

UCSS រៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ[៩៧] និងពិធីអបអរចូលឆ្នាំអន្តរជាតិ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។[៩៨] នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ UCSS ក៏បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើត្រាប់-អាស៊ាន (Mock-ASEAN) ដើម្បីឱកាសពិសេសដល់និស្សិតធ្វើតាមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ គឺស្រដៀងគ្នាណាស់ នឹងសកម្មភាពគំរូ-អង្គការសហប្រជាជាតិ (Model-UN) នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ UCSS បានរៀបចំធ្វើត្រាប់-អាស៊ានបូកបី (Mock-ASEAN Plus Three) (ឆ្នាំ២០១៥)[៩៩] ធ្វើត្រាប់-កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិន (Mock ASEAN-China Summit) (ឆ្នាំ២០១៤)។[១០០] UCSS ត្រូវបានទទួលខុសត្រូវសំរាប់ UCSS Green World ដែលជាគម្រោងផ្តោតសំខាន់លើបរិស្ថាន សំដៅលើការយល់ដឹងពីការការពារបរិស្ថាន និងកាត់បន្ថយការបំផ្លាញព្រៃឈើ។[១០១] ការប្រកួតសរសេររឿងខ្លីរបស់ UCSS ដែលជាការប្រក្រួតប្រជែងសរសេររឿងប្រឌិតជាភាសាអង់គ្លេសទូទាំងសាកលវិទ្យាល័យ[១០២] និង កម្មវិធីនិយាយតាមវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានឈ្មោះថា “ជីវិត និងការសិក្សា” (ខែឧសភា ២០១១[១០៣] ដល់ ខែធ្នូ ២០១១[១០៤]

ក្លឹបពិភាក្សាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCDC)[កែប្រែ]

ក្លឹបពិភាក្សាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCDC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកែលម្អ និងពង្រឹងជំនាញទន់របស់និស្សិត ដូចជា ការនិយាយជាសាធារណៈ ការងារជាក្រុម និងការគិតត្រិះរិះ។[១០៥] លើសពីនេះ UCDC ផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវការបណ្តុះបណ្តាលទូលំទូលាយ លើវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវផ្អែកលើភស្តុតាង និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់គេ។ UCDC បានរៀបចំការពិភាក្សាតស៊ូមតិផ្ទៃក្នុង[១០៦] បន្ថែមពីលើការប្រកួតទល់នឹងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្សេងទៀត និងអ្នកប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិ នៅក្នុងការពិភាក្សាជាច្រើន តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៩។[១០៧] UCDC ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការពិភាក្សាជាច្រើន រួមមាន៖

 • ការពិភាក្សា 3G: ភេទ និងអភិបាលកិច្ចល្អ (ឆ្នាំ២០១៤) – ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១[១០៨]
 • ការពិភាក្សាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ស្តីពី “យុវជន និងសុវត្ថិភាពផ្លូវ” (ឆ្នាំ២០១៥) – ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១[១០៩]
 • ការប្រកួតពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិ (ឆ្នាំ២០១៥) – ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១[១១០]
 • ការប្រកួតពិភាក្សាយុវជនថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីបញ្ហាបរិស្ថាន - ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ (ឆ្នាំ២០១៦) [១១១]
 • វេទិកាពិភាក្សា ស្តីពី “ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការសុំទាននៅលើផ្លូវ ” - ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ (ឆ្នាំ២០១៧)[១១២]

យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យម្ពុជា (UCCRCY)[កែប្រែ]

យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCCRCY) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១[១១៣] ក្នុងគោលបំណងកសាងជំនាញដល់និស្សិត និងរៀបចំឱ្យពួកគេ ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសកម្ម និងធនធានមានសមត្ថភាព សម្រាប់ការងារផ្នែកមនុស្សធម៌ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។[១១៤] សមាជិក UCCRCY បានចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា បន្ថែមពីលើការងារផ្នែកមនុស្សធម៌ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។[១១៥] ការបណ្តុះបណ្តាលភាគច្រើន ផ្តោតលើការលើកកម្ពស់សុខភាព និងសុវត្ថិភាព។ គោលដៅចុងក្រោយ គឺ សមាជិក UCCRCY ចែករំលែកចំណេះដឹង និងជំនាញ ដែលពួកគេទទួលបាន ជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ តាមរយៈមិត្តអប់រំមិត្ត និងសហគមន៍ទាំងមូល។[១១៦] UCCRCY បានឈ្នះ ពានរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ នៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាយុវជន ស្តីពី "យុវជន និងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក" ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។[១១៧] ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ក្លឹបយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក្លឹបថ្មី និងរៀបចំវគ្គសិក្ខាសាលាអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដល់ និស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ មន្ត្រីបុគ្គលិក។.

កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCVP)[កែប្រែ]

កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCVP) គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី ដែលព្យាយាមចង់ឱ្យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិ។ UCVP នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ និងយុទ្ធនាការជាច្រើន ដើម្បីបង្កើតជំនាញរបស់និស្សិតវ័យក្មេង ជាពិសេស នៅទីជនបទ ហើយក៏នឹងផ្តោតលើបញ្ហា សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថានផងដែរ។ និស្សិត ទទួលបានបទពិសោធន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងកសាងជំនាញ ជាក់ស្តែង តាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងផែនការ និងប្រតិបត្តិការរបស់ព្រឹត្តិការណ៍នានា។ 

ក្លឹបកីឡាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCSC)[កែប្រែ]

ក្លឹបកីឡាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCSC) ត្រូវដឹកនាំដោយអ្នកកាន់គំរោងសភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងគណៈកម្មាធិការមួយនៃក្រុមទីប្រឹក្សាមកពីក្រុមគ្រប់គ្រងរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ UCSC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៣ ហើយក្រុមនេះ បានចូលរួមក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ជាច្រើន និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងកីឡាផ្សេងៗ ជាមួយស្ថាប័នផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។[១១៨] លើសពីនេះ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានអគារសំរាប់លេងកីឡា ដែល UCSC ប្រើប្រាស់សំរាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល។[១១៩]

ក្លឹបសាកវប្បកម្មសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCHC)[កែប្រែ]

ក្លឹបសាកវប្បកម្មសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងរក្សាទីធ្លាបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឱ្យស្អាត និងមានពណ៌បៃតង។ សមាជិកភាព បើកចំហដល់សិស្ស សាស្ត្រាចារ្យ និងបុគ្គលិកទាំងអស់។[១២០]

សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ[កែប្រែ]

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រប្រចាំឆ្នាំរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា[កែប្រែ]

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រប្រចាំឆ្នាំរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដែលនិស្សិតត្រូវបានប្រគល់ជាផ្លូវការនូវសញ្ញាបត្រដែលពួកគេបានបញ្ចប់ការសិក្សាតាមជំនាញរបស់គេ។ លើសពីនេះទៀត កម្មវិធីនេះក៏មានប្រគល់ជូននូវលិខិតទទួលស្គាល់ដល់ បុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតឆ្នើម ក៏ដូចជា សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយលផងដែរ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីប្រគល់សញ្ញបត្របាន ១៣លើកហើយ ដែលមាននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាជាង ៣០០០ នាក់។

សប្តាហ៍ស្វាគមន៍[កែប្រែ]

សប្ដាហ៍ស្វាគមន៍ គឺជាការតម្រង់ទិសដល់សិស្សថ្មីដែលចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ រៀបចំឡើងដោយ សភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សប្ដាហ៍ស្វាគមន៍ គឺជាការណែនាំពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា រួមមាន៖ មហាវិទ្យាល័យ សាលា ការិយាល័យ បណ្ណាល័យ អង្គការនិស្សិត និងសេវាផ្សេងៗទៀត។ សិស្សចូលរួមសកម្មភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើន ដូចជាទស្សនកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យ ដើម្បីឲ្យពួកគេស្វែងយល់ពីរចនាសម្ពន្ធរបស់សាកលវិទ្យាល័យ។

សន្និសីទភាពជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សានិស្សិត[កែប្រែ]

សន្និសីទភាពជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សានិស្សិត (SALC) គឺជាព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ រៀបចំដោយនិស្សិត សំរាប់និស្សិត។ វាមានសម័យប្រជុំកន្លះថ្ងៃចំនួន ១២ ដង ដែលសម័យប្រជុំនីមួយៗ ត្រូវបានរៀបចំដោយមហាវិទ្យាល័យ ឬ សាលា នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ ហើយសម័យប្រជុំទាំងអស់ខុសគ្នា មានការរៀបចំ ប្រធានបទ បញ្ជីវាគ្មិន និងគោលបំណងខុសៗគ្នា។ វិធីសាស្ត្រ ពហុទិសនេះ អនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតដឹងឮពីវិធីសាស្ត្ររៀនសូត្រខុសៗគ្នាមួយចំនួន និងដើម្បីទទួលបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនានានៃមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់។ សន្និសីទនេះ បើកទូលាយដល់និស្សិតទាំងអស់ ហើយអាចចូលរួមសម័យប្រជុំណាក៏បាន ដូចដែលពួកគេចង់ និងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអញ្ជើញមិត្តភក្តិមកចូលរួមផង។[១២១]

វេទិកាសំរាប់ភាពជោគជ័យ[កែប្រែ]

វេទិកាសំរាប់ភាពជោគជ័យ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ សំដៅឆ្ពោះទៅរកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងនិស្សិតផ្សេងទៀត ព្រមទាំងអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវចំណេះដឹងពីអ្នកជំនាញឈានមុខ លើប្រធានបទជាច្រើនទាក់ទងនឹងការងារ ជោគជ័យការសិក្សា និងការសំរេចបំណងប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួន។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជម្រុញទឹកចិត្ត លើកទឹកចិត្ត និងបណ្តុះគំនិតនិស្សិត ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចធ្វើការសំរេចចិត្តដ៏សមរម្យ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅខាងក្រៅសាលា។[១២២]

វេទិកាអាហារូបករណ៍[កែប្រែ]

វេទិកាអាហារូបករណ៍ ជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាទៀងទាត់ ដែលមានតំណាងមកពីស្ថានទូតនានា មកពិភាក្សាអំពីឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ ដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសពីរ ដែលសំដៅឆ្ពោះទៅរក ផលប្រយោជន៍និស្សិត ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សានៅបរទេស។ 

មូលនិធិសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា[កែប្រែ]

មូលនិធិសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UCF) ទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពរៃអង្គាសថវិការបស់សាកលវិទ្យាល័យ។[១២៣] UCF ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនក្នុងសេវាកម្មនិស្សិត និងអតីតនិស្សិត ការអភិវឌ្ឍអគារ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមស្រាវជ្រាវ។ មុខងារចំបងរបស់ UCF គឺស្វែងរកអ្នកឧបត្ថម្ភដើម្បីផ្តល់ថវិកាដល់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍។ ជាង ៨០% នៃនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ទទួលអាហារូបករណ៍ សម្របសម្រួលដោយ UCF។[១២៤] លើសពីនេះ UCF កំពុងរៃអង្គាសថវិកាសំរាប់ពង្រីកបណ្ណាល័យ និងបង្កើតអន្តេវាសិកដ្ឋានសំរាប់និស្សិត។[១២៥]

អតីតនិស្សិត[កែប្រែ]

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ផ្តល់នូវសេវាកម្មជាច្រើនសំរាប់អតីតនិស្សិត រួមមាន សិទ្ធិចូលក្នុងអគារសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាទាំងអស់ និងឱកាសបានប្រើប្រាស់ជំនាញដែលកំពុងដំណើរការ ព្រមទាំងការបង្ហាត់បង្រៀនពីមុខរបរ ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំង លើការកសាងអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាដែលមានជំនាញនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចរកការងារធ្វើបាន ដែលជោគជ័យនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេ ហើយគោលនយោបាយគាំទ្រ និងលើកកម្ពស់អតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ។ 

ការជួបជុំអតីតនិស្សិត[កែប្រែ]

នៅឆ្នាំ២០១៥ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមរៀបចំការជួបជុំអតីតនិស្សិតប្រចាំឆ្នាំ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវឱកាសកសាងបណ្តាញដ៏មានតម្លៃ សំរាប់អតីតនិស្សិត និងនិស្សិតបច្ចុប្បន្នរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក៏ដូចជាកសាងទំនាក់ទំនងរវាងអតីតនិស្សិត និងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហការរឹងមុំា រវាងវិស័យផ្សេងៗនៃឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 

អតីតនិស្សិតល្បីឈ្មោះ[កែប្រែ]

ការសិក្សា[កែប្រែ]

 • បណ្ឌិត ហុង គឹមឈាង ប្រធានវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា[១២៦]
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត លុយ ចាន់ណា សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (RULE)[១២៧][១២៨]

រដ្ឋាភិបាល[កែប្រែ]

 • ឯកឧត្តម នង សាកល ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី/ តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអាស៊ាន[១២៩]
 • លោកជំទាវ ទូច សុផារ័ត្ន ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ប៉ូឡូញ ឆែក ស្លូវ៉ាគ និងហុងគ្រី ដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅ ទីក្រុងប៊ែរឡាំង 
 • ឯកឧត្តម Ko Ko Shein ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធ មីយ៉ាន់ម៉ារ ប្រចាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ី[១៣០]
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត នាយឧត្តមសេនីយ៍ នាង ផាត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា [១៣១]
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត នាយឧត្តមសេនីយ៍ ណឹម សុវត្ថិ ទីប្រឹក្សា និងជានាយកខុទ្ទកាល័យ សម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា[១៣២]
 • ឯកឧត្តម សំរាំង កំសាន្ត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា [១៣៣]
 • ឯកឧត្តម មាស វិបុល សមាជិកក្រុមជំនួយការសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ
 • ឯកឧត្តម សរ សុពុត្រា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ
 • លោក អ៊ី សុខឡេង អភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ

ស្ថាប័នអន្តរជាតិ[កែប្រែ]

 • សុត និមល អ្នកឯកទេសសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ការិយាល័យសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ [១៣៤]

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ[កែប្រែ]

 • ពុយ គា ប្រធានការិយាល័យ សារព័ត៌មានខ្យូដូ [១៣៥][១៣៦]

មិនរកកម្រៃ[កែប្រែ]

 • លោកស្រី ប៊ូ ម៉ូលីកា តំណាងប្រទេសប្រចាំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិអូស្ត្រាលី [១៣៧][១៣៨]
 • លោក គិត រដ្ឋាមុនី នាយកប្រចាំប្រទេសនៅ Splash [១៣៩]

វិស័យឯកជន[កែប្រែ]

 • ជា សុវិទ្យា ស្ថាបនិក និងជានាយកគ្រប់គ្រង ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ គឹម សែ [១៤០]
 • បណ្ឌិត កែវ ចិន្តា នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Choronai Home, Life and Living Co., Ltd[១៤១]
 • លឹម ហួង សហស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd [១៤២]
 • ងួន ឆៃលាង នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Ratanaka Realty [១៤៣]
 • Pech Sophealeak សហស្ថាបនិក និងជានាយកផ្នែកទីផ្សារ ក្រុមហ៊ុន Broomstick Premium and Delivery Service [១៤៤]
 • សំ ផល្លា ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន MyEyes CCTV Group [១៤៥]
 • Toch Chaochek នាយកប្រតិបត្តិ Cambodia Post Bank Plc [១៤៦]
 • ងួន ភាព ស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន The Mekong Diamond Co., Ltd.

មនុស្សល្បីឈ្មោះ[កែប្រែ]

អ្នកទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស[កែប្រែ]

គិតត្រឹមខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានផ្តល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសចំនួន ៤១ ដល់បុគ្គលល្បីឈ្មោះមកពីទូទាំងពិភពលោក។ [១៤៧]

ឆ្នាំ២០០៤[កែប្រែ]

 • សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន [១៤៨]
 • បណ្ឌិត Rikhi Thakral[១៤៩]
 • ឯកឧត្តម Masajuro Shiokawa[១៥០]

ឆ្នាំ២០០៥[កែប្រែ]

 • ឯកឧត្តម គាត ឈន់  
 • Lord George Carey of Clifton[១៥១]
 • បណ្ឌិត Takayoshi Matsui[១៥២]

ឆ្នាំ២០០៦[កែប្រែ]

 • សម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន
 • សាស្ត្រាចារ្យ Katherine Marshall[១៥៣]
 • លោក Paul Wenson Heng[១៥៤]

ឆ្នាំ២០០៧[កែប្រែ]

ឆ្នាំ២០០៨[កែប្រែ]

 • សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុនសែន
 • ឯកឧត្តម Jose de Venecia Jr.[១៦១]
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត Horst Posdorf[១៦២]

ឆ្នាំ២០០៩[កែប្រែ]

ឆ្នាំ២០១០[កែប្រែ]

 • ឯកឧត្តម José Manuel Ramos-Horta[១៦៧]
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត Marty Natalegawa[១៦៨]
 • លោក Oliver Stone[១៦៩]
 • សាស្ត្រាចារ្យ Françoise Barré-Sinoussi
 • សាស្ត្រាចារ្យ David Jonathan Gross[១៧០]
 • បណ្ឌិត Eric S. Maskin[១៧១]
 • សាស្ត្រាចារ្យ Torsten Nils Wiesel[១៧២]

ឆ្នាំ២០១១[កែប្រែ]

 • ឯកឧត្តម ស៊ីវ ស៊ីចាន់ 
 • ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ[១៧៣]
 • សាស្ត្រាចារ្យ Ito Kenichi
 • បណ្ឌិត Gregory Alan Emery[១៧៤]

ឆ្នាំ២០១៣[កែប្រែ]

ឆ្នាំ២០១៤[កែប្រែ]

 • សាស្ត្រាចារ្យ David Cohen[១៧៦]
 • លោក Wang Jiemin[១៧៧]
 • ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ជា រតនា

ឆ្នាំ២០១៥[កែប្រែ]

 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត Philipp Rosler[១៧៨]

ឆ្នាំ២០១៦[កែប្រែ]

 • សាស្ត្រាចារ្យ Din Merican[១៧៩]

ឆ្នាំ២០១៧[កែប្រែ]

 • Tan Sri Tony Fernandes[១៨០]
 • ឯកឧត្តមបណ្ឌិត S. C. Jamir អភិបាលរដ្ឋ Odisha 

ឆ្នាំ២០១៨[កែប្រែ]

 • លោកចៅក្រម Dalveer Bhandari សមាជិកនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

អ្នកទទួលពានរង្វាន់សមាជិកល្បីឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា[កែប្រែ]

ឆ្នាំ២០១៦

សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយស[កែប្រែ]

ឆ្នាំ២០១៨

 • សាស្ត្រាចារ្យ Achyuta Samanta
 • លោកអាចារ្យបណ្ឌិត Ishmael Noko

ភាពជាដៃគូ និងកិច្ចសហការ[កែប្រែ]

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានអង្គីការជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗពីគ្នានៅជុំវិញពិភពលោក រួមមានខាងក្រោម៖

 • សាកលវិទ្យាល័យ Amity University Uttar Pradesh (AUUP) ឥណ្ឌា (ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦) [១៨២]
 • សាកលវិទ្យាល័យមូលនិធិAngeles ហ្វីលីពីន​ (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)
 • សមាគមស្ថាប័នសិក្សាជាន់ខ្ពស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ASAIHL) (ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦) [១៨៣]
 • សមាគមសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក (ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧) [១៨៤]
 • សាកលវិទ្យាល័យ Bansomdejchaopraya Rajabhat ប្រទេសថៃ (ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥) [១៨៥]
 • Berjaya University College of Hospitality (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២)
 • សមាគមន៍វប្បធម៌ កម្ពុជា-អាឡឺម៉ង (ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨)
 • សមាគមឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា (CHEA) [១៨៦]
 • សម្ព័ន្ធមិត្តសាកលវិទ្យាល័យឯកជននៅកម្ពុជា សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ និងវិទ្សាស្ថានវ៉ាន់ដា (ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥) [១៨៧]
 • វិទ្យាស្ថានអប់រំអន្តរជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Chosun សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១) [១៨៨]
 • សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Daffodil បង់ក្លាដេស (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Dongseo សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០) [១៨៩]
 • គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩) 
 • ការគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះឧត្តមសិក្សានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន (EU-SHARE) (ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧)
 • មហាវិទ្យាល័យគេហសេដ្ឋសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Rajamangala University of Technology ប្រទេសថៃ (ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦) [១៩០]
 • វិទ្យាស្ថាន Galilee International Management (GMI) អ៊ីស្រាអែល (ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០) [១៩១]
 • សាកលវិទ្យាល័យ Global Technology សហរដ្ឋអាមេរិច (ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៨)
 • សាកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេស Guangxi សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣) [១៩២]
 • សាកលវិទ្យាល័យជនជាតិ Guangxi សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦) [១៩៣]
 • សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Guilin សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥) [១៩៤]
 • សាកលវិទ្យាលវេជ្ជសាស្ត្រ Guizhou (ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Guizhou Minzu (ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧) [១៩៥]
 • មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសិទ្ធិមនុស្ស (HRRC) ឥណ្ឌូនេស៊ី (ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Inha សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ [១៩៦]
 • មូលនិធិអន្តរជាតិសំរាប់សិល្បៈ និងវប្បធម៌ (IFAC) [១៩៧]
 • វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម Kalinga ឥណ្ឌា (ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩) [១៩៨]
 • វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម Kalinga ឥណ្ឌា (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧)
 • ក្រុមហ៊ុន Khmer Brewery Limited[១៩៩]
 • វិទ្យាស្ថានជាតិបច្ចេកវិទ្យា Kumoh សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦) [២០០]
 • សាកលវិទ្យាល័យ Kyung Hee សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ [២០១]
 • Lyceum of the Philippines University- Batangas​ ហ្វីលីពីន (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Mae Fah Luang ប្រទេសថៃ (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)
 • ធានាគារ Maybank (កម្ពុជា) (ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥)
 • មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាលទេសន្តរប្រវេសន៍ នៃអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីទេសន្តរប្រវេសន៍ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧) [២០២]
 • សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ (ខែកញ្ញា, ២០១៨)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិក [២០៣]
 • សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Osaka ជប៉ុន [២០៤]
 • សមាគមទំនាក់ទំនងសិស្សបរទេស Yangjiang ប្រទេសចិន (ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦) [២០៥]
 • សាកលវិទ្យាល័យ Payap ប្រទេសថៃ (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩) [២០៦]
 • សមាគមអភិវឌ្ឍន៍សុខភាពមនុស្ស (PHD) (ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០) [២០៧]
 • សាកលវិទ្យាល័យ President ឥណ្ឌូនេស៊ី (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦) [២០៨]
 • សាកលវិទ្យាល័យជនជាតិ Qiannan Normal (ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧) [២០៩]
 • សាកលវិទ្យាល័យ Shanghai Ocean
 • សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Sias សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ខែវិចិ្ឆកា​ ឆ្នាំ២០១៧)
 • ក្រុមហ៊ុន Taiji Computer Corporated Limited (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣) [២១០]
 • សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Thakral Group [២១១]
 • មហាវិទ្យាល័យអប់រំបន្ត សាកលវិទ្យាល័យ Tsinghua សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១) [២១២]
 • មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រ Freeman សាកលវិទ្យាល័យ Tulane សហរដ្ឋអាមេរិក (ឆ្នាំ២០១០) [២១៣]
 • ក្រុមហ៊ុន Unigen Corp សហរដ្ឋអាមេរិក (ឆ្នាំ២០០៨) [២១៤]
 • បណ្តាញដំណោះស្រាយការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNSDSN) [២១៥]
 • សាកលវិទ្យាល័យ Universiti Putra ម៉ាឡេស៊ី [២១៦]
 • សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក បង់ក្លាដេស (ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៧)
 • សាកលវិទ្យាល័យ University of Houston សហរដ្ឋអាមេរិក (ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០) [២១៧]
 • សាកលវិទ្យាល័យ Jenderal Achmad Yani ឥណ្ឌូនេស៊ី (ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០) [២១៨]
 • សាកលវិទ្យាល័យ Woosong សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤) [២១៩]
 • វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦)
 • World Mate[២២០]
 • មជ្ឈមណ្ឌលហានដា គាំទ្រទូទាំងពិភពលោកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍ (WSD) សាកលវិទ្យាល័យ Stanford សហរដ្ឋអាមេរិក (ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)  [២២១]
 • សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Xi’an សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៧)
 • វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Yeoju សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨)
 • សាកលវិទ្យាល័យ Zhengzhou សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៧)
 • មន្ទីរពេទ្យសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព ប៊ុន ថាន មករា (ឆ្នាំ២០១៦)

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. Roy Attending university (as a foreigner) in Cambodia. Move to Cambodia Retrieved on 6 May 2016
 2. The University of Cambodia Archived from the original on 7 តុលា 2017 Retrieved on 6 May 2016
 3. History. University of Cambodia Retrieved on 7 May 2016
 4. Katherine Marshall (August 21, 2009) A Discussion with Dr. Kim Hourn Kao, President, University of Cambodia, Executive Director, Asia Faiths Development Dialogue (AFDD). Georgetown University - Berkley Center for Religion Peace and World Affairs (August 21, 2009)Retrieved on 7 May 2016
 5. Kao Kim Hourn. World Economic Forum Retrieved on 7 May 2016
 6. Dr. Haruhisa Handa. Handa Foundation Archived from the original on 10 មិថុនា 2016 Retrieved on 7 May 2016
 7. About H.E. Dr. Haruhisa Handa aka Toshu Fukami Retrieved on 7 May 2016
 8. Chancellor. University of Cambodia Retrieved on 7 May 2016
 9. Accreditation. University of Cambodia Retrieved on 7 May 2016
 10. UC Granted Full Accreditation from ACC. University of Cambodia Bulletin Retrieved on 7 May 2016
 11. Members Map. Cambodian Higher Education Association Archived from the original on 24 មិថុនា 2016 Retrieved on 7 May 2016
 12. University of Cambodia Joins the HRRC Partnership Network Human Rights Resource Center. Human Rights Resource Center Retrieved on 7 May 2016
 13. Mission. University of Cambodia Retrieved on 7 May 2016
 14. Vision. University of Cambodia Retrieved on 7 May 2016
 15. SDSN Member: The University of Cambodia. Sustainable Development Solutions Network Retrieved on 7 May 2016
 16. The University of Cambodia Now Offers Khmer Track. The University of Cambodia Bulletin Retrieved on 7 May 2016
 17. College of Media and Communications. The College of Media and Communications Retrieved on 7 May 2016
 18. Din Merican The New Logo for the Techo Sen School of Government and International Relations. Word Press Retrieved on 7 May 2016
 19. Press Release on Change of the Name of College of Management to School of Business. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 20. Graduate Studies Retrieved on 11 October 2017
 21. Conferring of the Honorary Doctorate Retrieved on 11 October 2017
 22. Annual report on the University of Cambodia University of Cambodia. University of Cambodia Retrieved on 9 May 2016
 23. Press Release on the Establishment of the CRC Retrieved on 11 October 2017
 24. Home. ASEAN Study Center Archived from the original on 12 ឧសភា 2016 Retrieved on 9 May 2016
 25. Home. University of Cambodia Retrieved on 9 May 2016
 26. Center for English Studies. University of Cambodia Retrieved on 9 May 2016
 27. Home. University of Cambodia Retrieved on 9 May 2016
 28. Background. Asia Economic Forum Archived from the original on 5 មិថុនា 2016 Retrieved on 9 May 2016
 29. Asia Faiths Development Dialogue. Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs Archived from the original on 1 កក្កដា 2016 Retrieved on 9 May 2016
 30. Chan, Sovannara; Keo, Kounila (January 6, 2010). "Together, we can stand strong". The Phnom Penh Post. The Phnom Penh Post. http://www.phnompenhpost.com/lift/together-we-can-stand-strong។ បានយកមក 9 May 2016. 
 31. Sethvitou Sann UC Cambodian Red Cross Youth Help Deliver Donations to Flood Victims. Blogspot.com Retrieved on 9 May 2016
 32. The University of Cambodia wins the Cambodian Red Cross’ Debate. University of Cambodia Retrieved on 9 May 2016
 33. Gina Lopez 3G Debate: Gender and Good Governance. University of Cambodia Retrieved on 9 May 2016
 34. Sophorn Sam UC Sport Club. University of Cambodia Retrieved on 9 May 2016
 35. University of Cambodia Alumni Association. University of Cambodia Alumni Association Retrieved on 11 May 2016
 36. The UC Horticulture Club (UCHC) is now in a full swing to make the UC campus beautiful and clean. Come and join us in making the campus the pride of Phnom Penh.. University of Cambodia Retrieved on 9 May 2016
 37. UC Bulletin Retrieved on 19 July 2016
 38. Press Releases. University of Cambodia Retrieved on 9 May 2016
 39. Colleges. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 40. Best Master's Rankings in Cambodia Retrieved on 11 October 2017
 41. Archives - The College of Arts Humanities and Languages CoAHL is very pleased to announce that the registration for academic year 2015-2016 is now open and in order to meet the students and market needs we provide up-to-date majors in different degree program. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 42. The disciplines in the College of Arts, Humanities and Languages have been a traditional cornerstone of higher education in all of the world’s civilizations.. The University of Cambodia - UC Retrieved on 19 May 2016
 43. Arts and Humanities. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 44. University of Cambodia Master's Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 45. The University of Cambodia - College of Education. The University of Cambodia - UC Retrieved on 19 May 2016
 46. Education. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 47. University of Cambodia Master's Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 48. University of Cambodia Doctoral Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 49. University of Cambodia Master's Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 50. University of Cambodia Doctoral Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 51. The University of Cambodia - College of Law. The University of Cambodia - UC Retrieved on 19 May 2016
 52. Law. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 53. University of Cambodia Master's Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 54. University of Cambodia Doctoral Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 55. University of Cambodia - College of Media and Communication. University of Cambodia Archived from the original on 10 កក្កដា 2014 Retrieved on 19 May 2016
 56. College of Media and Communications. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 57. Media and Communications. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 58. What We Offer. University of Cambodia Archived from the original on 9 មិថុនា 2016 Retrieved on 19 May 2016
 59. University of Cambodia - College of Science and Technology. The University of Cambodia - UC Retrieved on 19 May 2016
 60. University of Cambodia Master's Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 61. University of Cambodia - College of Social Science. The University of Cambodia - UC Retrieved on 19 May 2016
 62. Social Sciences. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 63. University of Cambodia Master's Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 64. University of Cambodia Doctoral Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 65. University of Cambodia - Techo Sen School of Government and International Relations. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 66. Techo Sen School of Government and International Relations. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 67. Master - Postgraduate Degrees. University of Cambodia Archived from the original on 9 មិថុនា 2016 Retrieved on 19 May 2016
 68. Doctoral. University of Cambodia Archived from the original on 9 មិថុនា 2016 Retrieved on 19 May 2016
 69. University of Cambodia - College of Management Facebook. The University of Cambodia - UC Retrieved on 19 May 2016
 70. Management. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 71. University of Cambodia Master's Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 72. University of Cambodia Doctoral Degree Programs. University of Cambodia Retrieved on 19 May 2016
 73. Cambodia Business School Ranking Retrieved on 11 October 2017
 74. (15 December 2015) UC's 11th Annual Graduation Program The University of Cambodia. UC Press (15 December 2015)
 75. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 76. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 77. The University of Cambodia Scholarships for Academic Year 2016-2017. The University of Cambodia
 78. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 79. Section II
 80. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 81. Abdullahi, Ismail (2009). Global library and information science: a textbook for students and educators : with contributions from Africa, Asia, Australia, New Zealand, Europe, Latin America and the Caribbean, the Middle East, and North America. Walter de Gruyter. pp. 167–. ល.ស.ប.អ. 978-3-598-22042-5. https://books.google.com/books?id=2aO_TIeQ4rAC&pg=PA167។ បានយកមក 16 January 2011. 
 82. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 83. ASEAN Study Center Archived from the original on 9 សីហា 2016 Retrieved on 28 July 2016
 84. Latchem, Colin; Jung, Insung (13 July 2009). Distance and blended learning in Asia. Taylor & Francis. pp. 55–. ល.ស.ប.អ. 978-0-415-99409-5. https://books.google.com/books?id=O0VFlnHKba0C&pg=PA55។ បានយកមក 16 January 2011. 
 85. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 86. About ASC Archived from the original on 9 សីហា 2016 Retrieved on 24 June 2016
 87. Council for Research and Creativity Retrieved on 24 June 2016
 88. Angus Munro Background Paper for the Third Asian Economic Forum on "Leadership Needs and Challenges in the Twenty-First Century: Asian Perspectives" Archived from the original on 13 សីហា 2016 Retrieved on 24 June 2016
 89. Angus Munro 6th Asia Economic Forum: Maximizing Asia’s Strategic Role in the World: Opportunities, Challenges and Future Prospects Archived from the original on 13 សីហា 2016 Retrieved on 24 June 2016
 90. Angus Munro The Inefficiencies of Using Electronic Devices Inside (and Outside) of ClassRetrieved on 24 June 2016
 91. Should Students in Cambodia Be Able to Do a Double Major at One University? Retrieved on 24 June 2016
 92. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 93. About The UC Occasional Paper Series (2016-03-15)
 94. University of Cambodia FB page Retrieved on 15 March 2017
 95. The University of Cambodia Student Senate - UCSS - About | Facebook
 96. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 97. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 98. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 99. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 100. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 101. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 102. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 103. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 104. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 105. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 106. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 107. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 108. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 109. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 110. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 111. Press Release on UC Debate Club Being Declared the Winner in the National Youth Debate Competition on Environmental Issues Hosted by the Ministry of Environment Retrieved on 11 October 2017
 112. Press Release on UC Debate Club Winning First Place Retrieved on 11 October 2017
 113. The Writing Alliance (2012-05-26) The Writing Alliance: UC Cambodian Red Cross Youth Help Deliver Donations to Flood Victims
 114. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 115. CRC Newsletter Year 6 Issue 6: 151 Years - My Red Cross Story. Cambodian Red Cross (8 May 2014) Archived from the original on 1 ឧសភា 2016
 116. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 117. UC Bulletin Retrieved on 3 January 2017
 118. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 119. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 120. The University of Cambodia - UC - Timeline | Facebook
 121. Student Academic Leadership Conference Retrieved on 2 January 2017
 122. The Forum for Success Retrieved on 2 January 2017
 123. UC Foundation » Priorities Archived from the original on 2016-10-25
 124. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 125. UC Foundation » Ways to Give Archived from the original on 2016-10-25
 126. Dr. Hong Kimcheang Archived from the original on 17 កញ្ញា 2016 Retrieved on 15 July 2016
 127. Curriculum Vitae Archived from the original on 3 វិច្ឆិកា 2016 Retrieved on 15 July 2016
 128. Candidates and Degrees Conferred Retrieved on 15 July 2016
 129. UC Foundation Archived from the original on 17 កញ្ញា 2016 Retrieved on 15 July 2016
 130. Russian President Putin receives ambassadors' credentials in the Kremlinphoto preview Retrieved on 5 October 2017[តំណភ្ជាប់ខូច]
 131. H.E Gen. Neang Phat Meets Chinese Senior Army Officer Retrieved on 15 July 2016
 132. Lieutenant General Nem Sowath Archived from the original on 3 សីហា 2016 Retrieved on 15 July 2016
 133. H.E. Samraing Kamsan Archived from the original on 17 សីហា 2016 Retrieved on 15 July 2016
 134. Nimol Soth Retrieved on 15 July 2016
 135. "Political Public Relations in the ASEAN-context" Retrieved on 15 July 2016
 136. Mr. Puy Kea Kyodo Retrieved on 15 July 2016
 137. ReaksmeyArun Retrieved on 15 July 2016
 138. About the Delegates- Women in Service Projects Retrieved on 15 July 2016
 139. Molika Bou Retrieved on 15 July 2016
 140. Chea Sovithyea Retrieved on 15 July 2016
 141. Chenda Keo Retrieved on 15 July 2016
 142. Houng Lim Retrieved on 15 July 2016
 143. Chhayleang Nguon Retrieved on 15 July 2016
 144. Sophealeak Pech Retrieved on 15 July 2016
 145. Phalla Sam Retrieved on 15 July 2016
 146. Annual Report 2012 Archived from the original on 28 ឧសភា 2020 Retrieved on 15 July 2016
 147. UC Honorary Doctorate Recipients 2004-2015 (pg. 4 - Message from the President). The UC Press (2015)
 148. Prime Minister of Cambodia Archived from the original on 2013-10-20
 149. University of Cambodia Grants Honorary Doctorates
 150. Cambodian People's Party (2009-03-10) Samdech Hun Sen, Prime Minister of Cambodia: Keynote Address by Lok Chumteav Bun Rany Hun Sen – President of Cambodian Red Cross at the Reception of Honorary Ph.D. Degree in Humanity, at University Samdech Hun Sen, Prime Minister of Cambodia
 151. AEF - Speaker Profiles: Professor The Lord George Carey. Asia Economic Forum (2012) Archived from the original on 2016-03-06
 152. Honorary Doctoral Degree Recipients in 2005. The University of Cambodia (2005)
 153. Katherine Marshall
 154. University of Cambodia
 155. (2015) UC Honorary Doctorate Recipients 2004-2015 (pg. 24) The University of Cambodia. The UC Press (2015)
 156. cabinet Archived from the original on 2016-05-12
 157. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 158. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 159. Profile of Yohei Sasakawa. The Nippon Foundation Archived from the original on 2016-09-20
 160. UC Honorary Doctorate Recipients 2005-2015 (pg. 33-34). The UC Press (2015)
 161. Welcome to The University of Cambodia (UC) uc.edu.kh
 162. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 163. The International Peace Foundation
 164. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 165. :: Dr. Achyuta Samanta-Founder, KIIT & KISS :: Archived from the original on 2016-06-12
 166. International Peace Foundation (៣០ ខែមករា ២០១៣), Jackie Chan's speech at the University of Cambodia, with an introduction by Uwe Morawetz, https://www.youtube.com/watch?v=9mK5nU7hX5Q, បានយកមក 2016-06-05 
 167. International Peace Foundation (២៦ ខែមិថុនា ២០១៣), Nobel Laureates visit the University of Cambodia facilitated by the International Peace Foundation, https://www.youtube.com/watch?v=ASVE8O-y3yQ, បានយកមក 2016-06-05 
 168. Ministry of Foreign Affairs - Lecture by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa, Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia For the Asia Leadership Center’s Eminent Leaders Lecture Series University of Cambodia, Phnom Penh, 2 June 2010[តំណភ្ជាប់ខូច]
 169. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 170. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 171. Eric S. Maskin Archived from the original on 2016-08-05
 172. Prof. Torsten Nils Wiesel at the University of Cambodia in Phnom Penh (Cambodia)
 173. UC Honorary Doctorate Degree Recipients 2004-2015 (pg. 57-58). The UC Press (2015)
 174. Emery receives honorary doctorate from University of Cambodia
 175. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 176. David Cohen | William S. Richardson School of Law Archived from the original on 2016-08-07
 177. (2015) Commencement of the Conferring of Honorary Doctoral Degrees and the Tenth Annual Graduation Ceremony Welcome to The University of Cambodia. The University of Cambodia (2015)
 178. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 179. Commencement of the Conferring of the Honorary Doctoral Degree and the 12th Annual Graduation Ceremony. The University of Cambodia
 180. "University of Cambodia unveils Tony Fernandes School of Business" (ជាen). NST Online. 2017-05-19. https://www.nst.com.my/news/nation/2017/05/240709/university-cambodia-unveils-tony-fernandes-school-business។ បានយកមក 2017-05-22. 
 181. The Commencement of the Twelfth Annual Graduation Ceremony 2016 (2016-12-26)
 182. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 183. Press Release on The University of Cambodia Joining ASAIHL Retrieved on 6 December 2016
 184. Press Release on The University of Cambodia Joining the Association of Universities in Asia and the Pacific (AUAP) Retrieved on 11 October 2017
 185. @UC: News & Events at the University of Cambodia
 186. editoreng About Cambodian Higher Education Association Archived from the original on 2016-08-10
 187. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 188. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 189. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 190. Press Release on the signing of the letter of intent for cooperatioon between the Faculty of Home-Economics Technology, Rajamangala University of Technology, Thailand Retrieved on 28 July 2016
 191. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 192. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 193. The University of Cambodia (UC) and Guangxi University for Nationalities in China signed a Memorandum of Understanding Retrieved on 11 October 2017
 194. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 195. MoU Signing Retrieved on 23 June 2017
 196. International Exchange - International Center - About Inha
 197. International Foundation for Arts and Culture (IFAC) Japan -Directors Archived from the original on 2016-06-30
 198. :: Welcome to KIIT University :: Archived from the original on 2016-04-27
 199. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 200. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 201. Kyung Hee University Archived from the original on 2016-04-20
 202. Press Release on the MOU Signing between The University of Cambodia and the Migration Research and Training Center of the International Organization for Migration Retrieved on 11 October 2017
 203. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 204. International Exchange|Osaka International University Archived from the original on 2016-06-01
 205. Press Release with OSCAYJ Retrieved on 8 August 2016
 206. International Partners – Payap University
 207. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 208. Press Release between UC and President University Retrieved on 24 September 2016
 209. MoU Signing Retrieved on 23 June 2017
 210. Woosong University
 211. InSEWA - Indochine
 212. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 213. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 214. Ohio University Outlook Archived from the original on 2016-08-09
 215. "University of Cambodia SDSN Member" Retrieved on 5 July 2016
 216. Universiti Putra Malaysia
 217. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 218. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 219. Welcome to The University of Cambodia (UC)
 220. World Mate Emergency Hospital | Battambang
 221. Welcome to The University of Cambodia (UC)