សាសនាឯកទេវនិយម

ពីវិគីភីឌា
សាសនាឯកទេវនិយម
(សាសនា​ផ្តោត​ជំនឿ​លើ​ព្រះ​អាទិទេព​មួយ​អង្គ)
ព្រះនាមព្រះ​ជាម្ចាស់(ព្រះអល់ឡោះ )
សាសនា សាសនា​អ៊ីស្លាម
គ្រិស្តសាសនា
សាសនា​យូដា

សាសនាឯកទេវនិយម (អង់គ្លេស: Monotheism) គឺ សាសនាផ្តោត​ជំនឿ​លើ​ព្រះ​អាទិទេព​មួយ​អង្គ​ ដូចជា ​សាសនា​អ៊ីស្លាម គ្រិស្តសាសនា សាសនា​យូដា។ ​.[១][២][៣][៤][៥][៦][៧]


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. "Monotheism". Encyclopædia Britannica.
  2. "monotheism". Oxford Dictionaries. Archived from the original on 2017-09-03. Retrieved 2022-05-01.
  3. "Monotheism". Merriam-Webster.
  4. "monotheism". Cambridge Dictionary.
  5. Monotheism. Hutchinson Encyclopedia (12th edition). p. 644. 
  6. Cross, F.L.; Livingstone, E.A., eds. (1974). "Monotheism". The Oxford Dictionary of the Christian Church (2 ed.). Oxford: Oxford University Press.
  7. William Wainwright (2018). "Monotheism". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.