ស្រុកជ្រោយ ញ(ខេត្តឃ្លាំង)

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកជ្រោយ ញ(ខេត្តឃ្លាំង) (អង់គ្លេស: $ ) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តឃ្លាំង កម្ពុជាក្រោម ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកជ្រោយ ញ(ខេត្តឃ្លាំង)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំកោះទង់
ឃុំទឹកសាប
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្តអារាម[កែប្រែ]

 • វត្តសិរីក្រសាំង ១៥៧៦
 • វត្តមុនីសាគរដើមអម្ពិល ១៦៧៥
 • វត្តសិរីកណ្តាល ១៦៩៤
 • វត្តពេ្រជមង្គល ១៧៣៨
 • វត្តអម្ពរវ័នស្វាយកោង ១៧៥០
 • វត្តឆ័ត្រវ័នតាំងយូ ១៧៦៧
 • វត្តប្រលានមានជ័យ ១៧៨៣
 • វត្តពោធិសត្ថារាមដូនទ្រូ ១៧៩៩
 • វត្តលក្ខណវង្សឈូងធំ ១៨១៦
 • វត្តសិរីតាទាវ ១៨៦៦
 • វត្តទេពារាមព្រៃជាប់ ១៨៧០
 • វត្តបទុមសាគរសិរីផ្នោពោង ១៨៨២
 • វត្តសិរីតាសេក ១៨៨៤
 • វត្តតាដើក ១៨៨៦
 • វត្តសាលាពោធិ(វត្តថ្មី) ១៩៣៨
 • វត្តធម្មជោតិ ១៩៤៩
 • វត្តព្រះកណ្តាល(ទឹកសាប) ១៩៥១
 • វត្តរតនវង្សបឹងទុង ១៩៥៧
 • វត្តដៃតាប៉ាយ ១៩៧៣
 • វត្តសិរីផ្នោធំ ១៩៧៣
 • វត្តរិទ្ធីមុនីដើមត្នោត ១៩៧៣

មើលផងដែរ[កែប្រែ]