ស្រុកសាលាក្រៅ

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកសាលាក្រៅ (អង់គ្លេស: $ District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តប៉ៃលិន ដែលមានរដ្ឋបាល ៤ឃុំ និង ៤៩ភូមិ÷

ស្រុកសាលាក្រៅ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ឃុំ Commune
ចំនួនភូមិសរុប

ព្រំប្រទល់នៃស្រុកសាលាក្រៅ

ស្រុកសាលាក្រៅ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)


ស្រុកសាលាក្រៅរួមមាន៤សង្កាត់៖

មើលផង[កែប្រែ]