ហ្វាទីម៉ា

ពីវិគីភីឌា
​ ហ្វាទីម៉ា​
(កូនស្រីរបស់មហាម៉េដព្យាការីរបស់ឥស្លាមសាសនា)
នាម​របស់នាងក្នុងឥស្លាមសាសនា(ភាសាអារ៉ាប់)
សាសនា ឥស្លាមសាសនា
​កើត ​អំឡុង​ឆ្នាំ​៦១៥គ.ស
​ទីក្រុង​ម៉ិកកា (Mecca) ក្នុង​ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ (ប្រទេស​អារ៉ាប៊ី​សាអ៊ូឌីត​​បច្ចុប្បន្ន)
មរណភាព អំឡុង​ឆ្នាំ​៦៣២​គ.ស
​ ក្នុង​ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ (ប្រទេស​អារ៉ាប៊ី​សាអ៊ូឌីត​​បច្ចុប្បន្ន)
ឪពុក មហាម៉េដ
ម្តាយ ​ខាឌីចា ប៊ីន ឃូវេលីដ
ប្តី អាលី

បច្ឆាញាតិ អាសាន អ៊ី អាលី
ហ៊ូសាយ អ៊ី អាលី

នាងហ្វាទីម៉ា (អង់គ្លេស: Fatimahអារ៉ាប់فَاطِمَة ٱبْنَت مُحَمَّد‎‎) គឺ កូនស្រីរបស់​ មហាម៉េដ ជា​ព្យាការីរបស់ឥស្លាមសាសនា.។ .[១] [២]


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Campo (2009, p. 230)
  2. Abbas (2021, p. 33). Khetia (2013, p. 6). Vaglieri (2021). de-Gaia (2018, p. 56)