​ខាឌីចា ប៊ីន ឃូវេលីដ

ពីវិគីភីឌា
​ខាឌីចា ប៊ីន ឃូវេលីដ​
(ប្រពន្ធឯករបស់មហាម៉េដព្យាការីរបស់ឥស្លាមសាសនា)
នាម​របស់នាងក្នុងឥស្លាមសាសនា(ភាសាអារ៉ាប់)
សាសនា ឥស្លាមសាសនា
​កើត ​អំឡុង​ឆ្នាំ​៥​៥​​៥គ.ស
​ទីក្រុង​ម៉ិកកា (Mecca) ក្នុង​ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ (ប្រទេស​អារ៉ាប៊ី​សាអ៊ូឌីត​​បច្ចុប្បន្ន)
មរណភាព អំឡុង​ឆ្នាំ​៦១៩​គ.ស
​ទីក្រុង​ម៉ិកកា (Mecca) ក្នុង​ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ (ប្រទេស​អារ៉ាប៊ី​សាអ៊ូឌីត​​បច្ចុប្បន្ន)[១]
ប្តី មហាម៉េដ


បច្ឆាញាតិ ហ្វាទីម៉ា

នាងខាឌីចា ប៊ីន ឃូវេលីដ (អង់គ្លេស: Khadija bint Khuwaylidអារ៉ាប់خديجة بنت خويلد‎‎) គឺ ប្រពន្ធឯករបស់​ មហាម៉េដ ជា​ព្យាការីរបស់ឥស្លាមសាសនា.។ [២]


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Sayyid Ali Ashgar Razwy. "The Birth of Muhammad and the Early Years of his Life". Archived from the original on 10 October 2017. Retrieved 7 November 2017.
  2. Cheema, Waqar Akbar (4 December 2017). "The Age of Khadija at the Time of her Marriage with the Prophet: Abstract". Archived from the original on 15 April 2019. Retrieved 15 April 2019.