អូទ្រីស - ហុងគ្រី

ពីវិគីភីឌា

អាទីស្យា - ហ្យារីគឺជាអ្នកចងចាំរួមគ្នារវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអ្នកឃ្លាន