អ្នកប្រើប្រាស់:កែមពិសិដ្ឋ

ពីវិគីភីឌា
km អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលជាអ្នក និយាយភាសា ខ្មែរ ពីកំណើត.

ប្រវត្តរូប[កែប្រែ]

  • ឈ្មោះ កែម ពិសិដ្ឋ
  • ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត ០៤ កញ្ញា ១៩៨៦
  • ទីកន្លែងកំនើត ភ្នំពេញ កម្ពុជា
  • ភេទ ប្រុស

ទំនាក់​ទំនង[កែប្រែ]

  • អសយដ្ឋាន ភ្នំពេញ​ថ្មី, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
  • លេខទូរស័ព្ទ 012 771510
  • អ៊ីម៉ែល pisethkem@gmail.com

ជំនាញ[កែប្រែ]

ភាសានិយាយ[កែប្រែ]

ភាសាកុំព្យូទ័រ[កែប្រែ]

ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ[កែប្រែ]

  • Linux : Fedora, Redhat, Ubuntu
  • Windows
  • MacOS

អត្ថបទរួម​ចំណែក[កែប្រែ]

ភាសាC
របារឧបករណ៍កែប្រែ


THIS AND THAT
--កែមពិសិដ្ឋ ម៉ោង១០:០៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)