អ្នកប្រើប្រាស់:Han Sory

ពីវិគីភីឌា
'

ចូលរួមទាំងអស់គ្នា

អ្នកអាចជួយធ្វើវិគីភីឌាជាភាសាខ្មែរឱ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងបាន តាមរយៈការជួយសរសេរអត្ថបទថ្មីៗ កែប្រែអត្ថបទចាស់ៗដែលមានខ្លឹមសារមិនគ្រប់គ្រាន់ និងបញ្ចូលរូបភាព។ រួមកម្លាំងគ្នា​ដើម្បី​ស្ថាបនាសព្វវចនាធិប្បាយជាភាសាខ្មែរ​តែមួយគត់នៅលើអ៊ីនធឺណិតនេះ ឱ្យ​មាន​គុណភាពគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ជាប្រភពសិក្សាសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ៗរូប។

 ធម្មជាតិ  សង្គម  សំលេង  វិទ្យាសាស្រ្ត  វីដេអូ  រូបភាព  វប្បធម៌  ផ្លេតបន្ទោរ

របាំជូនពរ
ព្រះពុទ្ធបដិមាករនៅវត្ត​ជិ​នវ័ន​សី​មា​រាម ហៅ វត្តម៉ុងចិន

ខ្ញុំបាទជាសិស្សរៀនផ្នែកទំនាក់
ទំនងសង្គមឆ្នាំទី១នៅសាលាបច្ចេក
ទេស ដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ
ការរួមចំនែករបស់បងប្អូនគឺមាន
សារះសំខាន់ណាស់សំរាប់បង
ប្អូនខ្មែរគ្រប់ៗរូប