អ្នកប្រើប្រាស់:Sokheak sc kep

  ពីវិគីភីឌា
  ថៃ្ងនេះ ថ្ងៃសុក្រ,​ទី​២៧​ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣
  ម៉ោងអន្តរជាតិ ម៉ោង១៣:៤៦ វីគីភីឌាជាភាសាខ្មែរ មាន ៩៨៩១អត្ថបទ។
  Farm in Kampot province.jpg


  សូមស្វាគមន៏មកកាន់ទំព័រដើមរបស់នាងខ្ញុំ។
  នាងខ្ញុំឈ្មោះ កៀន សុឃាក់ កើតនៅថ្ងៃទី១០​ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៦​ ជានិស្សិតរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែប​ ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសារព័ត៌មាន ហើយនាងខ្ញុំរស់នៅភូមិ សុភី ឃុំស្រែជាខាងជើង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត។ ខ្ញុំបង្កើត វីគីភីឌានេះនៅពេលខ្ញុំជានិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម និងសារព័ត៏មានឆ្នាំទី១ ហើយក្នុងគោលបំណងចង់អោយជនជាតិខ្មែរមានការអភិវឌ្ឍន៏ និងមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើន។

     ដំណាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានជួយកាត់បន្ថយនូវលុយកាក់មួយចំនួនរបស់ប្រជាជន ដែលប្រជាជនស្ទើរតែ ៧០%ដែលជាអ្នកដាំដំណាំ ហើយដំណាំបានធ្វើអោយពួកគាត់មានមុខរបរសម្រាប់ចិញ្ជឹមជីវិតនិងអាចធ្វើអាហារ ដែលបានជួយកាត់បន្ថយនូវការទិញបន្លែមួយចំនួនធំ។ ម្យាងទៀតបន្លែបានធ្វើអោយប្រជាជនមានការងារ មុខរបរច្បាស់លាស់អាចរកចំនូលបានដោយមិនចាំបាច់ទៅណាឆ្ងាយ 
  

  ឡើយ។ ដំណាំបានជួយអោយប្រជាជនមានការងារធ្វើ រួចពីភាពក្រីក្រនិងជួយកាត់បន្ថយនូវការចាយវាយដែលធ្វើអោយអស់ថវិការច្រើន។ ដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនមានមុខរបរច្បាស់លាស់ទើបធ្វើអោយមានការរីចម្រើនជាបណ្តើរៗរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ លើសពីនេះទៅទៀតដំណាំហូបផ្លែឬបន្លែគឺសុទ្ធតែជួយដល់សុខភាពឬថាមពលជាច្រីន។


  សូមស្វាគមន៏មកកាន់ទំព័រដើមរបស់នាងខ្ញុំ។


  នាងខ្ញុំឈ្មោះ កៀន សុឃាក់ កើតនៅថ្ងៃទី១០​ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៦​ ជានិស្សិតរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែប​ ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសារព័ត៌មាន ហើយ នាងខ្ញុំរស់នៅភូមិ សុភី ឃុំស្រែជាខាងជើង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត។ ខ្ញុំបង្កើត វីគីភីឌានេះនៅពេលខ្ញុំជានិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម និងសារព័ត៏មានឆ្នាំទី១ ហើយក្នុងគោលបំណងចង់អោយជនជាតិខ្មែរមានការអភិវឌ្ឍន៏ និងមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើន។

  Farm in Kampot province.jpg

  អ្នកថតរូបគឺ ជាវិទ្យាសាស្រ្ត សិល្បះ និងការបង្កើតរូបភាពដែលប្រើប្រាស់បានយូរ ដោយកម្មរស្មី អេឡិចត្រូពន្លឺ ឬអេឡិចត្រូនិចគីមី រួមបញ្ចូលទាំងអេឡិចត្រូ ដ៏ទៃទៀតដែលអាចចាប់រូបភាពបាន ឬធាតុគីមី ជាឧបកណ៏ពន្លឺដូច ការថតភាពយន្តដែរ។ Photography មកពីភាសាក្រិចបុរាណ Photo គឺ Light និង Graph គឺ Drawing ពាក្យពេញគឺ Drawing with light ហើយវាបានបកស្រាយ ពីរូបថតមួយ។ ពេលរួបថតមួយបានធ្វើឡើង ពន្លឺ និងសំណុំនៃ វត្ថុមួយ ឬ ក៏កន្លែងដែលមានពន្លឺនោះ។ រូបភាពៈ សមាភាពនៃរូបភាព បង្កើតបានជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាត នៅក្នុង រូបភាពមានរូបភាព រូបឯកសណ្ឋាន ពណ៍ ជាច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នាអាចជារូបថតមួយ ដែលយើងចង់បង្ហាញ ទៅកាន់អ្នកមើល ។ ព័ណ៍ៈ នៅក្នុង រូបភាព គឺវាធ្វើអោយរូបភាព ហើយអ្នកមើលឃើញ និងស្គាល់ពីវត្ថុអ្វីមួយតាមរយៈ ព័ណ៍ផងដែរ។ ព័ណ៍ជាច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នា បង្កើតបានភាពស្រស់ស្អាត។


  មានអ្នកថតរូបជាច្រើន បានយកជំនាញនេះធ្វើអីជិពសំរាប់ជញ្ចឹមជីវិត រឺក៍ថត កំសាន្ត ស្រាវជ្រាវ និងសំរាប់ទុកជាឯកសារ ក៍មាន[១]ការថតរូបគឺ ជាវិទ្យាសាស្រ្ត សិល្បះ និងការបង្កើតរូបភាពដែលប្រើប្រាស់បានយូរ ដោយកម្មរស្មី អេឡិចត្រូពន្លឺ ឬអេឡិចត្រូនិចគីមី រួមបញ្ចូលទាំងអេឡិចត្រូ ដ៏ទៃទៀតដែលអាចចាប់រូបភាពបាន ឬធាតុគីមី ជាឧបកណ៏ពន្លឺដូច ការថតភាពយន្តដែរ។ 
  

  Photography មកពីភាសាក្រិចបុរាណ Photo គឺ Light និង Graph គឺ Drawing ពាក្យពេញគឺ Drawing with light ហើយវាបានបកស្រាយ ពីរូបថតមួយ។ ពេលរួបថតមួយបានធ្វើឡើង ពន្លឺ និងសំណុំនៃ វត្ថុមួយ ឬ ក៏កន្លែងដែលមានពន្លឺនោះ។ រូបភាពៈ សមាភាពនៃរូបភាព បង្កើតបានជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាត នៅក្នុង រូបភាពមានរូបភាព រូបឯកសណ្ឋាន ពណ៍ ជាច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នាអាចជារូបថតមួយ ដែលយើងចង់បង្ហាញ ទៅកាន់អ្នកមើល ។ ព័ណ៍ៈ នៅក្នុង រូបភាព គឺវាធ្វើអោយរូបភាព ហើយអ្នកមើលឃើញ និងស្គាល់ពីវត្ថុអ្វីមួយតាមរយៈ ព័ណ៍ផងដែរ។ ព័ណ៍ជាច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នា បង្កើតបានភាពស្រស់ស្អាត។


   នាទីរបស់ម៉ាស៊ីនថត[កែប្រែ]

  ម៉ាស៊ីនថត (camera)គឺជាម៉ាស៊ីនចំឡងរូបដ៍អស្ចារ្យ ហើយនិងថតតាមហ្វីល ដោយពន្លីអគី្គសនីសំរាប់ ចំឡងរូបភាពយ៉ាងល្អ ។សំលេងរឺរូបភាពដែលថតហើយ ជាទូទៅមានលក្ខណះប្រហាក់ប្រហែលនិង សំលេងនិងរូបភាពដើម ដោយប្រើដៃ សំរាប់ចុច ដើម្បីអោយមេដែកអគ្គីសនី ស្រូបយក យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ត អ្នកកាន់ ម៉ាស៊ីន ថតរូប ដែលល្អ គឺតូ្រវចេះស៊ីរេ នៅកែវ ឡែន ម៉ាស៊ីនថត ទៅតាមភ្លឺង និងសំលេងដែល យើងថតជាក់ស្តែង ដូច្នេះហើយ ផលដែលទទួលបាន ពីហ្វិល ដែលពន្លីថ្តលអោយ មានទ្រុងទ្រាយ និងទំរង់ ស្បាស់ល្អ ដែលរួបភាពបានបង្ហាញនៅក្នុង ហ្វីល ដែលម្រាមដៃបានបញ្ជាម៉ាស៊ីន សំរាប់ អោយហ្វិលចាប់យករូបភាពដែលមើល​ឃើញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការផ្លាស់ផ្តូរូបភាពរបស់ម៉ាស៊ីនថត ។នៅពេលដែលយើងថតរូបធ្វើអោយគេដឹងថា ពន្លឺពិតជាមានសរសំខានក្នុងការគូរូប ដោយពន្លឺអគ្គសនី ក្នុងការប្រើប្រស់ បច្ចេកវិជ្ជា(CMOS) ។ Jump up ^ Fisher, Jim (2013). "Take Picture-Perfect Digital Photos." PC Magazine: 134–141.ជាលទ្ធិផលដែលបានរក្សាទុកដោយខ្លួនឯង វាអាចចំលងទុកក្នុងក្រដាស រី ហ្វីលខ្សែភាពយន្ត។ម៉ាស៊ីនថតមិនត្រូវថតនៅក្នុងបន្ទប់ ដែលងងឹត ធ្វើអោយមើលមិនច្បាស់ រឺថត នៅឆ្ងាយពីថ្លង់ ដែលមិនបានចាប់យកពន្លឺគ្រុបគ្រាន់ លើកលាញតែផ្លង់ដែលយើងត្រូវថតមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ ។អ្នកគ្រុបគ្រង់ ក្នុងការថតរូប តូ្រវចេះតាំងភ្លឺង សំរាប់ថត ម៉ាស៊ីនថត អាច ធ្វើការបំលាស់ទី នៅក្នុងបន្ទប់ ដែលផ្លង់តូ្រវការ នៅពន្លឺ គ្រុប់គ្រាន ប្រសិនជាក្នុងបន្ទប់ដែលងងឹតយើងត្រូវ ប្រើប្លាស់ ជំនួយ ក្នុងការថត រឺតាំង ភ្លឺង ជំនួយអោយបានសមរម្យ ។[២]ជាធម្មតា នៅពេលដែលយើង ពង្រីក រូបថត អោយ ធំគឺយើងត្រូវយកហ្វីល នៅចំឡងដើម្បីបានរូបថតទៅតាមអ្វីដែលយើងចងបាន ពីតំបូង រូបដែលបានមកពីម៉ាស៊ីនថត មានលក្ខណះទូច និងមិន ទានភ្លឺច្បាស់ ក្រោយពីបានជារូបភាព។ កាលពីមុនការថតរូប មិនសូវ លឿន ទេ ហើយក៍មិន ល្អប៉ុន្មានដែរតែមានលក្ខណះគ្រុបគ្រាន់ អាចអោយអ្នក ប្រើប្រាស់អាចទទួលយកបាន ដូចនេះហើយ ទើបធ្វើអោយ អ្នកថតរួប ប្រើប្រាស់ នៅកែវ ឡែនជំនួយ (lens) ក្នុងការមើល របស់ ម៉ាស៊ីនថត ដើម្បីអោយ វាមានភាពកានតែច្បាស់ សំរាប់ថតនៅផ្លង់ដែលឆ្ងាយ ។</ref> Crow, David (2003). Visible Signs: An Introduction to Semiotics. AKA Books. p. 75. ISBN 978-2-88479-035-2</ref>. តាមការរកឃើញរូបថត ពីបុរាណ ដែលថតដោយម៉ាស៊ីនថត ដែលមានចុះថ្ងៃខែនៅខ្នងរូបថត នៅប្រទេសចិន ដែលមានពរណ៍ធម្មជាតិមិនសូវច្បាស់ ដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យ តាមរន្ធ ទូចៗដែល ចាំងចូលតាម ចន្លោះ ជញ្ជាំង ដែលធ្វើអោយរូបភាពមានលក្ខណះច្បាស់ នៅពេលដែលយកមក ចំឡង ចូលក្រដាស។តាមការបង្កើតអោយមានម៉ាស៊ីនថតរូបនិងធ្វើអោយយើងលាញក្វាយក្វល អំពីការថតរូបសំរាបប្រើការ។ហេតុការនេះកើតឡើងជាមួយនិងការបណ្តុះបណ្តាលរស់ម៉ាស៊ីនថតដោកយលោក ហ្យសាហ វិដីហ្គេវ៉ូដ (Josiah Wedgewood) ដើលកើតក្នុងគ្រួសារ អ្នកលក់ចានឆ្នាំង គាត់បានគួររូប នៅលើ ស្បែក ដោយទឹក ប្រាក់ ។គាត់ពុមមាលលទ្ធិភាពនិងផ្លូវជ្រើលរើសទេ នោះធ្វើអោយគាត់ គ្មានលទ្ធិភាពដាក់តាំង លក់ ។[៣][៤]

  កែវឡែន សំរាប់បង្រួមពង្រីកនៃម៉ាស៊ីនថតរូប

  កំពត

  ដំណាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានជួយកាត់បន្ថយនូវលុយកាក់មួយចំនួនរបស់ប្រជាជន ដែលប្រជាជនស្ទើរតែ ៦០%ដែលជាអ្នកដាំដំណាំ ហើយដំណាំបានធ្វើអោយពួកគាត់មានមុខរបរសម្រាប់ចិញ្ជឹមជីវិតនិងអាចធ្វើអាហារ ដែលបានជួយកាត់បន្ថយនូវការទិញបន្លែមួយចំនួនធំ។ ម្យាងទៀតបន្លែបានធ្វើអោយប្រជាជនមានការងារ មុខរបរច្បាស់លាស់អាចរកចំនូលបានដោយមិនចាំបាច់ទៅណាឆ្ងាយ 
  

  ឡើយ។ ដំណាំបានជួយអោយប្រជាជនមានការងារធ្វើ រួចពីភាពក្រីក្រនិងជួយកាត់បន្ថយនូវការចាយវាយដែលធ្វើអោយអស់ថវិការច្រើន។ ដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនមានមុខរបរច្បាស់លាស់ទើបធ្វើអោយមានការរីចម្រើនជាបណ្តើរៗរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។

  ដើមចេក


  លក្ខណៈដើមចេក

  ចេកជាផ្លែឈឺមួយប្រភេទដែលអាចអោយប្រជាជនបរិភោគធ្វើជាបង្អែមនិងអាចយកទៅលក់បានរកប្រាក់កម្រៃបានយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជួយខ្លួនឯង គ្រួសារ។  ចេកទុំពណ៍លឿង

  លក្ខណៈផ្លែចេក

  ផ្លែកចេកបានជួយអោយយើងរកកម្រៃនៅក្នុងគ្រួសារ ជួយកាត់បន្ថយនៅលុយពីផ្ទះ ហើយយើងបរិភោគផ្លែកចេកបានធ្វើអោយយើងមានសុខភាពល្អ។

  ផ្លែចេកទុំ


  ផ្លែចេកទុំអាចធ្វើជាបង្អែម និងធ្វើជាត្រណាប់ចេកបានទៀតផងវាជួយអោយស្បែកស្អាតផងដែរ។
  

  ចេកនៅកម្ពុជា

  នៅប្រទេសកម្ពុជាមានចំការចេកជាច្រើនជាពិសេសនៅក្បែរជើងភ្នំដែលមានដើមចេកល្អៗ និងគ្មានជាតិគីមី។

  ផ្លែចេកដំបូង

  ផ្លែកចេកដំបូងនៅកម្ពុជាមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ ហើយរស់ជាតិផ្អែម និងអាចយកវាមកធ្វើេជាថ្នាំផងដែរ ។
    ចេកដំបូង ទុំ  ផលប្រយោជន៏នៃផ្លែចេក
  ចេកជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមានប្រយោជន៏ច្រើនដល់មនុស្សនៅលើពិភពលោក ហើយថែមទាំងអាចរកកម្រៃអោយប្រជាជនដោយមិនបាច់ចំណាយដើមទុនច្រើន និងមិនចេះខូចខាត នៅពេលដែលមានចេកទុំច្រើន ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះវាអាចជួយបំប៉នអោយស្បែកមានកោសិកាលូតលាស់ និងស្បែកមានពន្លឺសស្អាត។

  អត្ថបទ[កែប្រែ]

  ភូមិសុភី[កែប្រែ]

  ពីមុន គ ស ១៩៨៩ ភូមិសុភីមានម្ចាស់ក្សត្រីមួយព្រះអង្គព្រះនាងបានធ្វើដំណើរពីរទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយដែលមានស្រីស្នំអមដំណើរព្រះនាងក៏បានលប់សំរាកនៅទីកន្លែងមួយហើយព្រះនាងមានរូបរាងស្រស់សោភាស្អាតចាប់ពីពេលនោះមកគេហៅថាភូមិសោភា ក្រោយមកគេហៅ ភូមិសុភីវិញ។ភូមិសុភីមានប្រជាជន ២៣០ គ្រួសារនិងមនុស្ស ៨៨៨នាក់ដែលស្ថិតនៅស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត។

  អត្ថន័យ[កែប្រែ]

  ភូមិសុភីនេះដោយសារតែមានព្រះនាងស្រស់ស្អាតសោភាបានឈប់សម្រាកនៅភូមិនេះទើបគេអោយឈ្មោះថា ភូមិសុភី។


  សេដ្ឋកិច្ច[កែប្រែ]

  នៅស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត ភូមិសុភីមានប្រជាជនបមួយចំនួនតូចបានប្រកបរបរធ្វើស្រែចិញ្ចឹម សត្វ មាន់ទា គោ ក្របី ជ្រូក សម្រាប់កាងារនៅផ្ទះ។ ហើយមួយចំនួនធំធ្វើការរកសុីលក់ដូរ ធ្វើជំនួញយ៉ាងមមាញឹក។

  វប្បធម៏[កែប្រែ]

  ប្រជាជនមួយចំនួនធំគោរពព្រះពុទ្ធសាសនា គោរពទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដើរតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនា និង មួយចំនួនតូចកាន់គោរពសាសនាផ្សេងៗពីគ្នាទំនៀមទម្លាប់ទៅតាមសាសនាដែលខ្លួនបានកាន់និងគោរព ។

  ការអប់រំ[កែប្រែ]

  ចំនែកការអប់រំវិញប្រជាជនមានការចេះដឹងច្រើន ហើយក៏បានគិយពីអនាគតវែងឆ្ងាយរបសកូនចៅ ទើបអោយកូនចៅរៀនបានច្រើន និងបន្តការសិក្សាបានខ្ពស់ មានការងារធ្វើច្រើន។ តែនៅមានគ្រូសារចំនួនតូចបានអោយកូនរបស់ខ្លួនឈប់រៀនអោយទៅធ្វើការរកលុយនៅរោងចក្រ និងតាមទីកន្លែងផ្សេងៗ។

  អាកាសធាតុ[កែប្រែ]
  អាកាសធាតុ មិនទៀងតែងមានការប្រែប្រួល តែភាគច្រើនគឺគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ យូរៗមានភ្លៀងម្តង ធ្វើអោយប្រជាជនគ្មានទឹកប្រើប្រាស់ រុក្ខជាតិស្វិតស្រពោន គ្មានស្មៅដុះ។
    km អ្នកប្រើប្រាស់នេះជាជនជាតិ ខ្មែរ

  [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:]]

  1. Spencer, D A (1973). The Focal Dictionary of Photographic Technologies. Focal Press. p. 454. ល.ស.ប.អ. 978-0133227192. 
  2. Spencer, D A (1973). The Focal Dictionary of Photographic Technologies. Focal Press. p. 454. ល.ស.ប.អ. 978-0133227192. 
  3. Campbell, Jan (2005) Film and cinema spectatorship: melodrama and mimesis. Polity. p. 114. ISBN 0-7456-2930-X
  4. Krebs, Robert E. (2004). Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions, and Discoveries of the Middle Ages and the Renaissance. Greenwood Publishing Group. p. 20. ល.ស.ប.អ. 0-313-32433-6. https://books.google.com/?id=MTXdplfiz-cC&pg=PA20.