អ្នកម្នាងកែវទី២

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
កែវ
អ្នកម្នាង
រជ្ជកាលគ.ស ១៤២៧-១៤៣៣
ស្វាមី/មហេសីនរាយណ៍រាជាទី១
បុត្រស្រីសុរិយោទ័យទី២
ព្រះនាមពេញ
សន្តតិវង្សអង្គជ័យ
ប្រសូតកម្ពុជាធិបតី
សុគតកម្ពុជាធិបតី

អ្នកម្នាងកែវទី២ ព្រះនាងត្រូវជាមហេសីរបស់ព្រះបាទនរាយណ៍រាជាទី១ ហើយទ្រង់សម្ភពបានព្រះរាជបុត្រាមួយព្រះអង្គ ព្រះនាម ស្រីសុរិយោទ័យទី២