ប្រអប់ខ្សាច់

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Sandbox)
Jump to navigation Jump to search
វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី:

ប្រអប់ខ្សាច់ (Sandbox) អាចសំដៅទៅលើ៖

Computing[កែប្រែ]

Music or entertainment[កែប្រែ]