ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:សៀកហ៊

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Hallo, you removed a lot of sourced text with this edit. You may be right, I just want to ask for the reason? Dan Koehl (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:១៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)

Community Insights Survey[កែប្រែ]

RMaung (WMF) ម៉ោង១៤:៣៣ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[កែប្រែ]

RMaung (WMF) ម៉ោង១៥:០៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[កែប្រែ]

RMaung (WMF) ម៉ោង១៩:០១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)

commons:Commons:Deletion requests/Files uploaded by សៀកហ៊[កែប្រែ]

Hi, I nominated all your files for deletion. If you wish to prove that you are the real photographer/copyright holder of all these images, please explain yourself there. Thanks, Pandakekok9 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:៤១ ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)