ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:សៀកហ៊

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Hallo, you removed a lot of sourced text with this edit. You may be right, I just want to ask for the reason? Dan Koehl (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:១៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)