ការពិភាក្សា:បញ្ជីរាយនាម ប្រទេស

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អត្ថបទបញ្ជីរាយនាម ប្រទេសនេះ នៅក្នុង បំណងភូមិសាស្រ្ត ។ សូមជូយ វិគីភីឌាខ្មែរ មាន ពត៌មានល្អ អំពីភូមិសាស្រ្ត
ល្អណា! កូនៗ

សូមកែ[កែប្រែ]

យើងត្រូវកែអ្វីខ្លះ --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង០៤:៥០ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)

បាទពុក[កែប្រែ]

កូននឹងធ្វើវាអោយបានល្អបំផុត។

អគុណពុកណាស់!--Ken95 ម៉ោង១៤:១៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)

ល្អហើយកូន Aphamithra (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៧:១២ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)