ការស្វែងយល់ពីភាសា

ពីវិគីភីឌា

ការស្វែងយល់ពីភាសាគឺជាវិស័យមួយដែសសិក្សាអំពីភាពដូចគ្នា ស៊ើបអង្កិត និង ដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតពិតដែលមានទំនាក់ទំនងនិងភាសា។ អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនបានអោយនិយមន័យការស្វែងយល់ពីភាសាថាគឺជាការអប់រំ ភាសាវិទ្យា ចិត្តវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ នរវិទ្យា និង សង្គមវិទ្យាទំព័រគំរូ:ភាសាវិទ្យា

កម្មសិទ្ធិ[កែប្រែ]

ផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការស្វែងយល់ពីភាសារាប់បញ្ចូលដូចជា ទ្វិភាសានិយម និង និយមភាសាច្រើនជាង ម៉ាស៊ីននៃការទំនាក់ទំនងចម្រុះ វិភាគនៃការសន្ទនា ភាសាគរុកោសល្យ ការទទួលយកនូវភាសាទីពីរ សិល្បៈនៃការរៀបចំសន្ទានុក្រម គោលបំណងនៃភាសា និងនយោបាយ ភាពទាន់សម័យ ការសិក្សានូវរប្រៀបប្រើភាសាក្នុងសង្គម និតិវេជ្ជវិទ្យា ភាសាវិទ្យា និង ការបកប្រែផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃវិស័យសារពត៌មានបានរាប់បញ្ចូលឡើងវិញជាប្រចាំឆ្នាំនៃការប្រើប្រាស់ភាសា មានដូចជា ការស្វែងយល់ពីភាសា រំលឹកឡើងវិញនៃការប្រើប្រាស់ភាសាអន្តរជាតិ ការប្រើប្រាស់ភាសានៃកាសែតអន្តរជាតិ រឿងរាវក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសា និង ការសិក្សាអំពីភាសា។

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

ប្រពៃណីនៃការស្វែងយល់ពីភាសាបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនវានៅក្នុងចំណែកមួយនៃការឆ្លើយតបទៅនិង ស្វែងសិក្សាក្នុងភាសាវិទ្យានៅចុងសតវត្ស​១៩៥០ នៃការបង្កើតឡើងនូវភាសាវិទ្យា ហើងតែងតែត្រូវបានរក្សាទុកជាច្បាប់ដើមមួយសំរាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវ និង សំរាប់ធ្វើបទបង្ហាញដល់អ្នកសិក្សា ដោយវាមានសារសំខាន់ក្នុងបញ្ហាភាសាវិទ្យា។ ការស្វែងយល់ពីភាសាពីដើមឡើយគឺត្រូវបានជាប់ទាក់ទងដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ជាមួយនិងគោលការណ៏និងការអនុវត្តន៏ទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ភាសាវិទ្យា។ ក្នុងថ្ងៃដំបូងគេបង្អោះការស្វែងយល់ភាសាត្រូវ បានគិតថាជា “ភាសា-អនុវត្តន៏” តិចតូចផ្នែកខាងក្រៅនៃមុខវិជ្ជាតែប៉ុណ្ណោះ។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុង សតវត្សន៏១៩៦០ការស្វែងយល់ពីភាសាត្រូវបានចំរើនឡើងអាចរាប់បញ្ចូលទៅនិងភាសានយោបាយ និងភាសាទីពីរ។ ដូចជានៅក្នុងសតវត្សន៏​១៩៧០​ដំបូងការស្វែងយល់ពីភាសាបានក្លាយជាបញ្ហាជាក់លាក់ជាងទ្រឹស្តីភាសាវិទ្យាផងដែរ។ ការស្វែងយល់ពីភាសាគឺត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាទំនាក់ទំនងក្នុងពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រកដ។ តាមរយៈសតវត្សន៏ទី១៩៩០ ការស្វែង​យល់ពីភាសាត្រូវបានពង្រីកឡើងវិញដោយមានការរួមបញ្ចូលក្នុងការសិក្សាយ៉ាងដិតដល់និងការនិយមភាសាច្រើន។ ការស្វែងរកនៃ​ការស្វែង​យល់ពីភាសា​ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជា” ខាងទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តន៏ជាក់ស្តែងនៃបញ្ហាពាក្យច្បាស់លាស់ក្នុងភាសាមួយដែលគឺជាគោល”។ ស្វែងរកស្វាយប្រវត្តិ


ចំណាត់ថ្នក់ក្រុម:ភាសា