ក្រៃថោងក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់

ពីវិគីភីឌា

រឿង ក្រៃថោងក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់

គំនូរ រឿង ក្រៃថោងក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់ វត្តអាំផាវ៉ាន់ចេតិយរាម ខេត្តសមុទ្រសង្គ្រាម.
រឿង ក្រៃថោង
( ក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់ )

រឿង ក្រៃថោងក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់ (អង់គ្លេស: The Legend of Krai Thong , ថៃ: ไกรทอง ชาละวัน , ឡាតាំង: ໄກທອງ ຊາລາວັນ )

តួអង្គនៅក្នុងរឿងក្រៃថោងក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់.[កែប្រែ]

ក្រៃថោងក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់
ឈ្មោះតួអង្គ តួអង្គត្រូវជា
ក្រៃថោង ក្រៃថោង.
នាងតះភោកែវ ប្រពន្ធរបស់ ក្រៃថោង ប្អូនស្រីរបស់ នាងតះភោថោង
នាងតះភោថោង ប្រពន្ធរបស់ ក្រៃថោង បងប្អូនស្រី របស់ នាងតះភោកែវ
ក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់ ស្តេចក្រពើ
នាងវិមាលា ប្រពន្ធរបស់ ក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់
នាងលឹមឡៃវ័ណ ប្រពន្ធរបស់ ក្រពើឆារ៉ាវ៉ាន់


កំណត់[កែប្រែ]


មើលផងដែរ[កែប្រែ]