ខេត្តជើងបាដែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តជើងបាដែង អតីតកាលជាខេត្តនៃ សម័យចតុមុខ និង សម័យលង្វែក មុនសម័យអាណានិគមបារាំងខេត្តនេះស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកជើងបាដែង ខេត្តរោងដំរី កម្ពុជាក្រោម.png កម្ពុជាក្រោម