ខេត្តជើងបាដែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តជើងបាដែង អតីតកាលជាខេត្តនៃ សម័យចតុមុខ មុនសម័យអាណានិគមបារាំងខេត្តនេះស្ថិតនៅក្នុង ក្នុង ស្រុកជើងបាដែង ខេត្តរោងដំរី