ខេត្តទួលតាមោក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ប្លង់នៃខេត្តទួលតាមោក

ខេត្តទួលតាមោក ជាខេត្តដែលស្ថិតនៅដែនដី  កម្ពុជាក្រោម កូសាំងស៊ីនBinh Duong in Vietnam.svg

ប្រវត្តិខេត្ត[កែប្រែ]

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ខេត្តទួលតាមោក ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រ[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]