ខេត្តនៃឡាវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ខេត្តនៃឡាវ​
ແຂວງ
ខ្វែង
Map of the provinces of Laos. Updated 2015.png
ប្រភេទរដ្ឋឯកតា
ទីតាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ
ចំនួនលេខ១៨
ប្រជាជន៨៥,១៦៨ (ជ័យសម្បូរណ៍) – 969,697 (សួគ៌ខេត្ត)
តំបន់3,920 km2 (1,510 sq mi) (វៀងច័ន្ទន៍) – 21,774 km2 (8,407 sq mi) (សួគ៌ខេត្ត)
រដ្ឋាភិបាល
ការបែងចែករង
  • ស្រុក

ប្រទេសឡាវចែកចេញជា១៨ខេត្ត ឬ ខ្វែង (លាវ: ແຂວງ, ប្រកប: ខ្វែង) និងមួយខេត្ត(ជារាជធានី) គឺនគរហ្លួងវៀងច័ន្ទន៍ (ນະຄອນຫຼວງ, ប្រកប: ណាក់ខនហ្លួង) តំបន់រដ្ឋបាលពិសេស ឬខេត្តពិសេស (ເຂດພິເສດ, ប្រកប: ខេតភីសេត) គឺជ័យសម្បូរណ៍ បង្កើតឆ្នាំ១៩៩៤ ត្រូវបានរំលាយនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករាឆ្នាំ ២០០៦[១] ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ផ្នែកខ្លះនៃអតីតតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញជាខេត្តជ័យសម្បូរណ៍

តារាងនៃខេត្ត[កែប្រែ]

ផែនទី ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ ឈ្មោះជាភាសាឡាវ និងប្រកប ប្រែមកចំ រាជធានី
Attapeu Province-Laos.svg ខេត្តអាចម៍ក្រពើ ອັດຕະປື (អាត់តៈពឺ) អត្តៈប៉ឺ ស្រុកសាមគ្គីជ័យ
(អាចម៍ក្រពើ)
Bokeo Province-Laos.svg ខេត្តបកែវ ບໍ່ແກ້ວ (បកែវ) បកែវ ស្រុកហួយជ័យ (ហួយសៃ)
(បានហួយជ័យ)
Bolikhamsai Province-Laos.svg ខេត្តបរិគាំជ័យ ບໍລິຄໍາໄຊ (បរលីខាំសៃ) បរិគាំជ័យ ស្រុកប៉ាកសាន់
(ប៉ាកសាន់)
Champasak Province-Laos.svg ខេត្តចំប៉ាសក្តិ ຈໍາປາສັກ (ចាំប៉ាសាក់) ចម្ប៉ាសក្តិ ស្រុកប៉ាកសេ
(ប៉ាកសេ)
Houaphanh Province-Laos.svg ខេត្តហួផាន់ ຫົວພັນ​ (ហួផាន់) ហួពណ៌ ស្រុកសាំហ្នឿ
(សាំហ្នឿ)
Khammouane Province-Laos.svg ខេត្តខាំមួន ຄໍາມ່ວນ​ (ខាំមួន) គាំមួន ស្រុកថាខែក
(ថាខែក)
Laos Provinces Luang Namtha.svg ខេត្តហ្លួងណាំថា ຫຼວງນໍ້າທາ​ (ហ្លួងណាំថា) ហ្លួងនាំទា ស្រុកណាំថា
(ហ្លួងណាំថា)
Luang Prabang Province-Laos.svg ខេត្តហ្លួងព្រះបាង ຫຼວງພະບາງ (ហ្លួងផាក់បាង) ហ្លួងព្រះបាង ហ្លួងព្រះបាង
Oudomxay Province-Laos.svg ខេត្តឧត្តមជ័យ ອຸດົມໄຊ (អ៊ុដុំ​​សៃ) ឧត្តមជ័យ មឿងជ័យ (មឿងសៃ)
Phôngsali Province-Laos.svg ខេត្តផុងសាលី ຜົ້ງສາລີ (ផុងសាលី) ផុងសាលី ផុងសាលី
Salavan Province-Laos.svg ខេត្តសាឡៈវ៉ាន់ ສາລະວັນ (សាឡៈវ៉ាន់) សារ៉ាវ៉ាន់ សាឡៈវ៉ាន់
Savannakhet Province-Laos.svg ខេត្តសួគ៌ខេត្ត ສະຫວັນນະເຂດ (សៈវ៉ាន់ណៈខេត) សួគ៌ខេត្ត ស្រុកខាន់ថៈប៊ុរី
(សួគ៌ខេត្ត)
Vientiane Province-Laos.svg ខេត្តវៀងច័ន្ទន៍ ວຽງຈັນ (វៀងចាន់) វៀងច័ន្ទន៍ មឿងផូនហូង
Vientiane Prefecture-Laos.svg នគរហ្លួងវៀងច័ន្ទន៍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ណៈខនហ្លួងវៀងចាន់) នគរហ្លួងវៀងច័ន្ទន៍ វៀងច័ន្ទន៍
Sainyabuli Province-Laos.svg ខេត្តជ័យបុរី ໄຊຍະບູລີ (សៃយ៉ៈប៊ុលី) ជ័យបុរី ជ័យបុរី
Sekong Province-Laos.svg ខេត្ត​ស្រែគង្គ ເຊກອງ (សេកង) សេកង ស្រុកឡៈម៉ាម
(ស្រែគង្គ)
Xaisômboun Province-Laos.svg ខេត្តជ័យសម្បូរណ៍ ໄຊສົມບູນ (សៃសុមប៊ូន) ជ័យសម្បូរណ៍ អនុវង្ស
Xiangkhouang Province-Laos.svg ខេត្តសៀងខ្វាង ຊຽງຂວາງ (សៀងខ្វាង) ឈៀងខ្វាង ផូនសួគ៌


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Laos Provinces