ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះធម៌

ពីវិគីភីឌា

ព្រះធម៌ គឺ​ជា​សភាវៈ​ដែល​ទ្រទ្រង់​សត្វ​លោក គឺ បុណ្យ, បាប, សុចរិត, ទុច្ចរិត ។ ល។ (ម. ព. ធម្ម ផង) ។ ពាក្យ​ធម៌ នេះ ជនជាតិ​ខ្មែរ​ធ្លាប់​ប្រើ​ជា​ធម្មតា​ ​សំដៅ​យក​ពាក្យ​ឱវាទ​របស់​ព្រះ​ពុទ្ធ និង​អត្ថបទ​ទូទៅ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ពុទ្ធ​សាសនា ឧទាហរណ៍ រៀន​ធម៌, សូត្រ​ធម៌, ចេះ​ធម៌, ចាំ​ធម៌, ស្ដាប់​ធម៌, ធម៌​អាថ៌, អត្ថបទ​របស់​ធម៌ ។ល។