Jump to content

ជំនួយ:មាតិកា

Pp-move-indef
ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ជំនួយ:Contents)

For the menu-style help contents page, see ជំនួយ:មាតិកា/Browse

ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​អំពីការ​ស្វែង​រក ឬ​មើល​ត្រួសៗ​នៅ​ក្នុង​វិគីភីឌា

មាន ប្រអប់​ស្វែង​រក មួយ​ស្ថិត​នៅ​ជ្រុង​ស្ដាំ​ផ្នែក​ខាង​លើ​រាល់​ទំព័រ​ទាំង​អស់ ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​ពាក្យ ស្វែងរក ក្នុង​ប្រអប់​នោះ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​វា​បាន​ដោយ​គ្រាន់​តែ​វាយ​បញ្ចូល​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​រក ហើយ​ចុច​លើ​គ្រាប់ enter។ សូម​មើល Help:Searching សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត។ ចំណុច​ចាប់​ផ្ដើម​ដ៏​ប្រសើរ​មួយ គឺ​ការ​រក​មើល​នៅ​ក្នុង Portal:Contents។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ចូល​ទៅ​មើល សំណួរ​ចម្លើយ​ញឹក​ញាប់​របស់​អ្នក​អាន និង ទំព័រ​ជំនួយ​សម្រាប់​អ្នក​អាន ដែល​យើង​បាន​រៀប​ចំ​ទុក។

ខ្ញុំ​ចង់​ចូល​រួមកែ​សម្រួល វិគីភីឌា

ការ​រួម​ចំណែក​គឺ​មិន​ពិបាក​ឡើយ។ សូម​មើល រៀប​កែ​ប្រែ​ទំព័រ។ សម្រាប់​សេចក្ដី​សង្ខេប​រាល់​អ្វី​ទាំង​អស់ ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ក្នុង​ការ​ចងក្រង​អត្ថបទ​មួយ​នោះ សូម​មើល​សេចក្ដី​ណែនាំ​ពី ប្លង់​និង​គម្រូ។ ចំណែក Cheatsheet នឹង​រំឭក​អ្នក​នូវ​កូដ​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ចងក្រង​អត្ថបទ​ក្នុង​វិគីភីឌា។ សម្រាប់​ការ​ពិសោធ​លើ​កំណែ​ប្រែ​អ្វី​មួយ អ្នក​អាច​ប្រើ sandbox

សូម​ក្លាហាន​ក្នុង​ការ​កែ​សម្រួល​អត្ថបទ​ទាំង​ឡាយ! នៅ​ពេល​អ្នក​បន្ថែម​អ្វី​មួយ សូម​មេត្តា​ផ្ដល់​សេចក្ដី​យោង ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​អាច​បញ្ជាក់​ថា​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​បន្ថែម​នោះ​ជា​ការ​ត្រឹម​ត្រឹម ឬ​ក៏​ខុស។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ចូលរួម​ជួយ​ក្នុង​ភារកិច្ច​ដទៃ​ទៀត​នោះ, Community portal គឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​គួរ​ទៅ។

ខ្ញុំ​ចង់​រាយការណ៍​បញ្ហា​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​មាន​បញ្ហា​ណាមួយ​ក្នុង​អត្ថបទ នោះ​អ្នក​​អាច​កែ​វា​បាន​ដោយ​ផ្ទាល់ ដោយ​ចុច​លើ​ពាក្យ "កែ​ប្រែ" ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ​ទំព័រ ហើយ​សូម​ប្រើ​ឧបករណ៍​កែ​សម្រួល​ដែល​លេច​ឡើង។ សូម​មើល​ត្រង់​ផ្នែក "ខ្ញុំ​ចង់​ចូល​រួមកែ​សម្រួល​វិគីភីឌា" សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​ត្រៀម​ខ្លួន​រួច ឬ​ក៏​មាន​អារម្មណ៍​ថា​មិន​ទាន់​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​កែ​អត្ថបទ​នោះ​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក​ទេ​នោះ សូម​សរសេរ​សារ​មួយ​អំពី​បញ្ហា​នោះ​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ពិភាក្សាយ​នៃ​អត្ថបទ​នោះ។ ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ នឹង​ជួយ​អ្នក​ដទៃ​ដែល​ធ្វើ​ការ​លើ​អត្ថបទ​នោះ មាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​បញ្ហា​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្សាយ។ សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា នៅ​រាល់​ទំព័រ​អត្ថបទ​ទាំង​ឡាយ តែង​មាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​ទំព័រ​ពិភាក្សា ដែល​ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ។

ខ្ញុំ​ចង់​បង្កើត​អត្ថបទ​ថ្មីផ្ទុក​ឡើង​មេឌា

Check Your first article to see if your topic is appropriate, then the Article wizard will walk you through creating the article.

Once you've created an article, see Writing better articles for guidance on how to improve it and what to include (like reference citations).

For contributing images, audio, or video files, see the Introduction to uploading images. Then the Upload wizard will guide you through that process.

I have a factual question

e.g. "Which country has the world's largest fishing fleet?"

If searching Wikipedia has not answered your question, at the Reference Desk you can ask questions about any topic. Volunteers will attempt to answer, or point you towards the information you need.

I'm stuck

For your convenience, answers have been recorded for the most frequently asked questions.

You can ask all kinds of questions about using Wikipedia at the Help desk or the Teahouse. Volunteers will respond to your questions as soon as possible.

You can place {{Help me}} (including the curly brackets) "then your question" on your talk page, a volunteer will visit you there!

You can get live help with editing in the help chatroom.

ខ្ញុំកំពុងរកជំនួយឱ្យ ចំគោលដៅ

  • សាកល្បងប្រើប្រអប់ស្វែងរកជំនួយនៅខាងលើស្ដាំនៃទំព័រនេះ។
  • For a comprehensive list-style help contents page, see the Help directory
  • The Quick directory lists key locations of interest around Wikipedia.
  • Wikipedia: The Missing Manual is an online book that explains the process of contributing to the English Wikipedia, both for novice users and experienced editors.
  • The blue bar below is a navigation template. Click "show" on the right to view an outline of Wikipedia's help pages. This template can be found at the bottom of most related pages.