ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ

ពីវិគីភីឌា
ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ
និមិត្តសញ្ញាជាតិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

ប្រវត្តិសាស្ត្រ ភ្លេងជាតិរបស់ កម្ពុជា
ចាប់ប្រើឆ្នាំ ១៩៧៦
បោះបង់ប្រើឆ្នាំ ១៩៧៩
គំរូសំឡេង
ដប់ប្រាំពីរមេសាជោកជ័យ
ការ​ថត​ភ្លេង​ទំនុក​តម្កើង

ដប់ប្រាំពីរមេសាជោកជ័យ គឺជាភ្លេងជាតិរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលចាប់ផ្តើមប្រើជាផ្លូវការនៅខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៦។ ទោះបីជាចម្រៀង/ភ្លេងជាតិនេះត្រូវបានធ្លាប់ប្រើនៅតាម"តំបន់រំដោះ"មុន ៧ មករាក៏ដោយ ប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត្រា ១៨ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានថ្លែងថា ភ្លេងនេះត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៦។ មនុស្សមួយចំនួនបានសន្មតថាប៉ុល-ពត និងខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងនេះ ក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនទៀតបានជំទាស់ដោយអះអាងថាប៉ុល-ពតគឺមិនមែនជាអ្នកនិពន្ធពិតប្រាកដទេ, អ្នកនិពន្ធពិតប្រាកដអាចប្រហែលជាត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ ឫត្រូវបានលាក់មុខ។[១]

បន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមបានវាយលុកចូលកម្ពុជាហើយបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី, ចម្រៀងមួយនេះក៏ត្រូវបានជំនួសដោយចម្រៀងជាតិថ្មីមួយទៀត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី, រដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនូវតែបន្តយក'ដប់ប្រាំពីរមេសាជោកជ័យ'ជាបទភ្លេងជាតិរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះទៅទៀតនោះ, ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនធំបានទទួលស្គាល់ជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា, បទចម្រៀងនេះនូវតែជាចម្រៀងជាតិតំណាងអោយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដដែល រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩៣ ទើបប្តូរមកបទនគររាជ

ទំនុក[កែប្រែ]

ភាសាខ្មែរ អក្សរឡាតាំងតាមសូរស័ព្ទ ប្រតិចារិកពសអ បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស
វគ្គទីមួយ

ឈាមក្រហមច្រាល
ស្រោចសព៌ក្រុងវាល
កម្ពុជាមាតុភូមិ
ឈាមកម្មករ កសិករដ៏ឧត្តម
ឈាមយុទ្ធជន យុទ្ធនារីបដិវត្តិ ។

Jhām kraham crāl
scor srab kruṅ vāl
kambujā mātubhūm
jhām kammakar kasekar ṭa uttam
jhām yuddhajan yuddhanari paṭivatt.

cʰiəm krɑhɑːm craːl
sraoc sarəp kroŋ ʋiəl
kampuʔciə miətoʔpʰuːm
cʰiəm kamməkɑː kaʔsekɑː dɑː ʔutdɑm
cʰiəm juttəʔcu˘ən juttəʔniəriː paʔteʋo˘ət

The bright scarlet blood
Flooded over the towns and plains of our
motherland Kampuchea,
The blood of our great workers and farmers,
Our revolutionary fighters' blood, both men and women.

វគ្គទីពីរ

ឈាមប្រែក្លាយជា កំហឹងខ្លាំងក្លា
តស៊ូមោះមុត
ដប់ប្រាំពីរមេសា ក្រោមទង់បដិវត្តិ
ឈាមរំដោះ អំពីភាពខ្ញុំគេ ។

Jhām prae klāy jā kaṃhiṅ khlāṃṅ klā
ta ŝū moḥ mut
ṭap' prāṃ bīr mesā krom daṅ' paṭivatt
jhām raṃṭoḥ aṃ bī bhāb khñuṃ ge.

cʰiəm prae kʰlaːy ciə kɑmhəŋ kʰlaŋ kʰlaː
tɑː suː mu˘əh mut
dɑp-pram-piː meːsaː kʰraom tu˘əŋ paʔteʋo˘ət
cʰiəm rumdɑh ʔɑmpiː pʰiəp kʰɲom keː

Their blood produced a great anger and the courage
To contend with heroism.
On 17 April, under the revolutionary banner,
Their blood freed us from the state of slavery.

បន្ទេរ

ជយោ ! ជយោ !
ដប់ប្រាំពីរមេសាជោគជ័យ
មហាអស្ចារ្យមានន័យធំធេង
លើសសម័យអង្គរ !

Jăyo! Jăyo!
Ṭap' prāṃ bīr mesā jog jay
mahā ascāry mān năy dhaṃ dheṅ
loes samăy aṅgar!

cejoː cejoː
dɑp-pram-piː meːsaː coːk-cɨj
mɔhaː ʔɑhcaː miən nəi tʰom-tʰeːŋ
ləː samaj ʔɑŋkɔː

Hurrah, hurrah,
For the glorious 17 April!
That wonderful victory had greater significance
Than the Angkor period!

វគ្គទីបី

យើងរួបរួមគ្នា
កសាងកម្ពុជានឹងសង្គមថ្មីបវរ
ប្រជាធិបតេយ្យ សមភាពនឹងយុត្ដិធម៌
តាមមាគ៌ាម្ចាស់ការ ឯករាជ្យរឹងមាំ

Yoeṅ ruop ruom gnā
ka sāṅ kambujā nịṅ saṅgam thmī pavar
prajā dhipateyy samabhāb nịṅ yutti dharm
tām mārgā mcās' kār ekarāj rịṅ māṃ

kəːŋ ruəp-ruəm kʰniə
kɑːsaːŋ kampuʔciə nɨŋ sɑŋkum tməi bɑːʋɑː
prɑciə-tʰɨppətaj saːmɔːpʰiəp nɨŋ juttəʔtʰɔə
taːm miəkiə mcah kaː ʔaekkəriəc rɨŋ mo˘əm.

We are uniting
To construct a Kampuchea with a new and better society,
Democratic, egalitarian and just.
We follow the road to firmly-based independence.

វគ្គទីបួន

ប្ដេជ្ញាដាច់ខាត ការពារមាតុភូមិ
ទឹកដីឧត្តម បដិវត្តដ៏រុងរឿង

ptejñā ṭāc' khāt kārbār mātubhūm
dịk ṭī uttam paṭivatt ṭă ruṅ rīoeṅ!

pdacɲaː dac kʰaːt kaːpiə miətoʔpʰuːm
tɨk dəi ʔutdɑm paʔteʋo˘ət dɑː ruŋ-rɨəŋ

We absolutely guarantee to defend our motherland,
Our fine territory, our magnificent revolution!

វគ្គទីប្រាំ

ជយោ ! ជយោ !
ជយោ ! កម្ពុជាថ្មី
ប្រជាធិបតេយ្យ សំបូរថ្កុំថ្កើង
ប្តេជ្ញាជ្រោងគ្រវី ទង់បដិវត្តិក្រហមខ្ពស់ឡើង
សាងមាតុភូមិយើង អោយចំរើនលោតផ្លោះ
មហារុងរឿង មហាអស្ចារ្យ !

Jăyo! Jăyo!
Jăyo! Kambujā thmī
prajā dhipateyy saṃpūr thkuṃ thkoeṅ
ptejñā jroṅ gravī daṅ' paṭivatt kraham khbas' ḷoeṅ
sāṅ mātubhūm yoeṅ oy caṃroen lot phloḥ
mahā ruṅ rīoeṅ mahā ascāry!

cejoː cejoː
cejoː kampuʔciə tməj
prɑciə-tʰippətaj sɑmboː tkom tkaəŋ
pdacɲaa croːŋ krɔʋiː tu˘əŋ paʔteʋo˘ət krɑhɑːm kpu˘əh laəŋ
saːŋ miətoʔpʰuːm jəːŋ ʔaoy cɑmraən loːt plɑh
mɔhaː ruŋ-rɨəŋ mɔhaː ʔɑhcaː

Hurrah, hurrah,
Hurrah! For the new Kampuchea
A splendid, democratic land of plenty!
We guarantee to raise aloft and wave the red banner of the revolution.
We shall make our motherland prosperous beyond all others,
Magnificent, wonderful!

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]