ព្រះព្រហ្ម

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រះព្រហ្ម ជាអាទិទេពចំបងបំផុតនៃព្រាហ្មណ៍សាសនា ព្រោះព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតលោក ភាវៈ ធម្មជាតិ ទាំងអស់នឹងគម្ពីរវេទពោលគឺជាអ្នកសាងលោក។ លក្ខណៈពិសេសសំគាល់ព្រះព្រហ្ម ៖ មុខបួន ដៃបួនកាន់គម្ពីរវេទ ឬ ផ្កាឈូក កាយសម្បុរក្រហម កេតនភណ្ឌ ថូផ្កា ថាស ស្លាបព្រា ពាហនៈ សត្វហង្សជាយានជំនិះ