ព្រះព្រហ្ម

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រះព្រហ្ម ជាអាទិទេពចំបងបំផុតនៃព្រាហ្មណ៍សាសនា ព្រោះព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតលោក ភាវៈ ធម្មជាតិ ទាំងអស់នឹងគម្ពីរវេទពោលគឺជាអ្នកសាងលោក។


លក្ខណៈពិសេសសំគាល់ព្រះព្រហ្ម៖

  • មុខបួន
  • ដៃបួនកាន់គម្ពីរវេទ ឬ ផ្កាឈូក
  • កាយសម្បុរក្រហម
  • កេតនភណ្ឌ ថូផ្កា ថាស ស្លាបព្រា
  • ពាហនៈ សត្វហង្សជាយានជំនិះ
  • មហេសី នាងសរស្វតី

បុត្របី ទក្សៈ ភុគ៌ៈ សន្ធិយា