ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ចិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ចិន ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of the People's Republic of China.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ចិន ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ចិន)
នាមក្លែងទង់ Flag of the People's Republic of China.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the People's Republic of China.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
militaryPeople's Liberation Army Flag of the People's Republic of China.svgPeople's Liberation Army Flag of the People's Republic of China.svg
កងនាវាNaval Ensign of the People's Republic of China.svgNaval Ensign of the People's Republic of China.svg
air forceAir Force Flag of the People's Republic of China.svgAir Force Flag of the People's Republic of China.svg
កងទ័ពGround Force Flag of the People's Republic of China.svgGround Force Flag of the People's Republic of China.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
CHN (view) CHN ចិន
People's Republic of China (view) People's Republic of China ចិន
China, People's Republic of (view) China, People's Republic of ចិន
China (People's Republic of) (view) China (People's Republic of) ចិន
PRC (view) PRC ចិន

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ចិន}} ចិន
  • {{flagicon|ចិន}}ចិន

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ចិន|military}} ចិន
  • {{flagicon|ចិន|military}}ចិន

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|CHN}}ចិន
  • {{flagcountry|CHN}} ចិន
  • {{flag|CHN}} CHN

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: