ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សហភាពអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សហភាពអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of South Africa (1928–1994).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សហភាពអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សហភាពអាហ្វ្រិកខាងត្បូង)
នាមក្លែងខ្លី អាហ្វ្រិកខាងត្បូង (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of South Africa (1928-1994).svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of South Africa (1928-1994).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1910Red Ensign of South Africa (1910–1912).svgRed Ensign of South Africa (1910–1912).svg
1912Red Ensign of South Africa (1912–1951).svgRed Ensign of South Africa (1912–1951).svg
1910blueBlue Ensign of South Africa (1910–1912).svgBlue Ensign of South Africa (1910–1912).svg
កងនាវាNaval Ensign of South Africa (1952–1959).svgNaval Ensign of South Africa (1952–1959).svg
air forceAir Force Ensign of South Africa (1958–1967, 1970–1981).svgAir Force Ensign of South Africa (1958–1967, 1970–1981).svg
កងទ័ពFlag of the South African Army (1951–1966).pngFlag of the South African Army (1951–1966).png

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
សហភាពអាហ្វ្រិកខាងត្បូង (view) សហភាពអាហ្វ្រិកខាងត្បូង អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖