ទំព័រគំរូ:មេកានិចក្លាស់សិច

ពីវិគីភីឌា
មេកានិចក្លាស់សិច
បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ញែក​ចេញ​ (MathML ដែលមាន SVG ឬ PNG សម្រាប់ជំនួស (ល្អសម្រាប់ឧបករណ៍រាយរកទំនើបនិង): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "http://localhost:6011/km.wikipedia.org/v1/":): {\displaystyle \vec{F} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m \vec{v})}
ច្បាប់ទី២របស់ញូតុន
ប្រវត្តិ