ទំព័រគំរូ:Coor d

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}° {{{2}}} {{{3}}}° {{{4}}}

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template produces a link to a list of map sources, based on the geographical coordinates and other parameters, and provides a standardized notation for the coordinates.

The template is for geographical latitude and longitude coordinates on Earth, expressed in degrees, minutes and seconds.

បំរើបំរាស់[កែប្រែ]

Quick format reference:

{{coor dms|DD|MM|SS|N/S|DD|MM|SS|E/W|}}
{{coor dms|DD|MM|SS|N/S|DD|MM|SS|E/W|region:_type:|name=}}

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]