ទំព័រគំរូ:Tla

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{[[ទំព័រគំរូ:{{{1}}}|]]}}

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

This template works exactly like {{Tl}} but it allows you to give display a label text.

When parameter 2 is omitted, the direct template name is displayed:

  • {{Tla|quote}} → {{quote}}

See also[កែប្រែ]

Template linking templates
Link Style Linked Unlinked Linked with subst: Linked including braces Linked with alternative text
Text Style {{tlg}} option --
nolink=yes
subst=yes
braceinside=yes
alttext=FOO
Normal -- {{tl}}, {{tlp}}; {{tlg}} {{tlf}} {{tls}}, {{tlsp}} {{tn}} {{tla}}
Teletype
tt=yes
{{tlx}} {{tld}} {{tlxs}}
Bold
bold=yes
{{tlb}}
Bold Teletype
bold=yes|tt=yes
{{tlxb}}
Italic Teletype
italic=yes|tt=yes
{{tlxi}}
Code
code=yes
{{tlc}}
NOTE: {{tlg}} is the most general, allowing any combination of the above options.