ទំព័រគំរូ:You're welcome

ពីវិគីភីឌា

Face-smile.svg You're welcome!

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

To be used on talk pages to give a friendly "you're welcome" at the conclusion of a conversation.

Example

Hey! Thanks for helping me out on that! --User:Example

Face-smile.svg You're welcome! --User:Place holder


See also[កែប្រែ]

  • {{Thank you}} Face-smile.svg សូមអរគុណ!
  • {{Done}} — YesY រូចរាល់
  • {{Not done}} —  មិនទាន់រួចរាល់
  • {{Doing}} — កំពុងធ្វើ...
  • {{Tick}} produces the tick alone — YesY
  • {{Cross}} produce the cross alone - N
  • {{Done-t}}, a non-graphical alternative to {{Done}} -  រួចរាល់
  • {{Uploaded}} - Icon - upload photo.svg បានផ្ទុកឡើងរួចរាល់