ធៀវ ទ្រី

ពីវិគីភីឌា

ស្ដេចធៀវ ទ្រី (Vietnamese: Thiệu Trị ៦ ខែមិថុនា ១៨០៧ - ៤ ខែវិច្ឆិកា ១៨៤៧)ជា​ក្សត្រទី៣ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ពីគ.ស. ១៨៤១ ដល់ គ.ស. ១៨៤៧