បង់ដា⁠សេរីបេកាវ៉ាន់

ពីវិគីភីឌា

រាជធានីបង់ដាសេរីបេកាវ៉ាន់ ( ចាវ៉ា : بندر سري بڬاوان ) គឺជារាជធានី និងទីក្រុងធំបំផុតរបស់ ប្រទេសប្រ៊ុយណេ វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការជាទីក្រុង ។រាជធានីបង់ដាសេរីបេកាវ៉ាន់ មានប្រជាជនប៉ាន់ស្មានចំនួន 100,700នាក់  និងរួមទាំងស្រុក ប្រ៊ុយណេ ម៉ូរ៉ា ទាំងមូល ។រាជធានីបង់ដាសេរីបេកាវ៉ាន់ ជាតំបន់មជ្ឍមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មប្រទេស ទីក្រុងនេះមានប្រជាជនចំំនួន១៦ មុឺននាក់ ដែលមានដង់ស៊ីតេប្រហែល ១.៣៩៥ នាក់/km2 មាន ផ្ទៃដីចំនួន ២៥៩ Km2 រាជធានីនេះមានកន្លែងសំខាន់គួរឲ ចាប់អារម្មណ៍ ដូចជា ព្រះបរមរាជវាំង មជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រព្រុយនេ សារមន្ទីរព្រុយនេ។[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានវីគីភីឌាភាសាអង់គ្លេស