ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជំនួយ:មាតិកា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:HelpPage IconPack-04.png|51px|right|alt=|link=]]
|style="{{/cellstyle}}"|
<h2 style="{{/headerstyle}}">ខ្ញុំ​ចង់​'''រាយការណ៍​បញ្ហា'''​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ<br />(Reporting a problem)</h2>
ប្រសិន​បើ​អ្នក​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​មាន​បញ្ហា​ណាមួយ​ក្នុង​អត្ថបទ នោះ​'''''អ្នក'''''​​អាច​កែ​វា​បាន​ដោយ​ផ្ទាល់ ដោយ​ចុច​លើ​ពាក្យ "កែ​ប្រែ" ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ​ទំព័រ ហើយ​សូម​ប្រើ​ឧបករណ៍​កែ​សម្រួល​ដែល​លេច​ឡើង។ សូម​មើល​ត្រង់​ផ្នែក "ខ្ញុំ​ចង់​ចូល​រួមកែ​សម្រួល​វិគីភីឌា" សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
 
[[File:HelpPage IconPack-02.png|51px|right|alt=|link=]]
|style="{{/cellstyle}}"|
<h2 style="{{/headerstyle}}">ខ្ញុំ​ចង់​'''បង្កើត​អត្ថបទ​ថ្មី''' ឬ '''ផ្ទុក​ឡើង​មេឌា'''<br />(Creating a new article/ Uploading media</h2>
 
Check '''[[Wikipedia:Your first article|Your first article]]''' to see if your topic is appropriate, for Wikipedia. Thenthen the '''[[Wikipedia:Article wizard|Article&nbsp;wizard]]''' will walk you through creating the article. For contributing images, audio or video files see '''[[Wikipedia:Creation and usage of media files|Creation and usage of media files]]'''. Then the '''[[Wikipedia:File Upload Wizard|Upload&nbsp;wizard]]''' will guide you through the process of assuring appropriate copyright and sourcing information.
 
Once you've created an article, see '''[[Wikipedia:writing better articles|Writing better articles]]''' for guidance on how to improve it and what to include (like reference citations).
 
For contributing images, audio, or video files, see the '''[[Help:Introduction to uploading images/1|Introduction to uploading images]]'''. Then the '''[[Wikipedia:File Upload Wizard|Upload&nbsp;wizard]]''' will guide you through that process.
 
|-
១០៩៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ