មណ្ឌរង្គ

ពីវិគីភីឌា
ប្រាសាទមណ្ឌរង្គ ដែលយួនហៅថា Po Klong Garai Temple មានទីតាំងនៅ Phan Rang

រាជធានីមណ្ឌរង្គបានឌូរ៉ាង៉ា (សំស្រ្កឹត: पाण्डुरङ्ग / Pāṇḍuraṅga, វៀតណាម: Phan Rang) ជារាជធានីនៅសម័យមហាានគរ។ សែលមកពីពាក្យ÷

  • មណ្ឌ គឺជាបរិវេន រឺបរិមណ្ឌល។
  • រង្គ គឺជារង្វង់ រឺព័ត្រជារង្វង់។

សរុបមក រាជធានីមណ្ឌរង្គ គឺជារាជធានីដែលមានរាងជារង្វង់ព័ត្រជុំវិញដែនដីអង្គរផ្នែកខាងក្រោម។ ក្រោយសម័យអង្គរជាប្រទេសចម្ប៉ា នៅឆ្នាំ ១៤៨៥ ដល់ ១៨៣២ រួចទៅជាដាយវៀត កូសាំងស៊ីន។ បច្ចុប្បន្នយួនបានបំបែកតំបន់នេះទៅជាខេត្ត២គឺ ខេត្តប៊ិញថាង Binh Thuan និង ខេត្តនិញថាង Ninh Thuan

រូបភាព[កែប្រែ]

ប្រាសាទមណ្ឌរង្គ ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅ Phan Thiết

មើលផងដែរ[កែប្រែ]