យ៉ែម សំបូរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
យ៉ែម សំបូរ

កាន់តំណែង
១២ កុម្ភៈ ១៩៤៩ – ២០ កញ្ញា ១៩៤៩
អ្នកមុន ប៉ែន នុត
អ្នកស្នង អៀវ កើស
កាន់តំណែង
តំណែងបានកាន់​ 
២៩ កញ្ញា ១៩៤៩
អង្គក្សត្រ នរោត្តម សីហនុ
អ្នកមុន អៀវ កើស
អ្នកស្នង នរោត្តម សីហនុ

កាន់តំណែង
១៩៧១ – ១៩៧២
អ្នកមុន អ៊ិន តាំ
អ្នកស្នង ?
ព័ត៌មានលំអិត
កើត ២ កុម្ភៈ ១៩១៣
ខេត្តបាត់ដំបង កម្ពុជា
ស្លាប់ ធ្នូ ១៩៨៩ (អាយុ ៧៦)
ប៉ារីស បារាំង
Political party ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យ
សាសនា ព្រះពុទ្ធសាសនា

យ៉ែម សំបូរ (២ ធ្នូ ១៩១៣ – ធ្នូ ១៩៨៩) គឺជាអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយរូបដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាចំនួនពីរលើកនៅរវាងឆ្នាំ១៩៤៩ និងឆ្នាំ១៩៥០។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណែងនយោបាយ
មុនដោយ
ប៉ែន នុត
នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា
១៩៤៩
តដោយ
អៀវ កើស
មុនដោយ
អៀវ កើស
នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា
១៩៤៩–១៩៥០
តដោយ
នរោត្តម សីហនុ