យ៉ែម សំបូរ

ពីវិគីភីឌា
យ៉ែម សំបូរ
នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាទី៨
ក្នុងការិយាល័យ
១២ កុម្ភៈ ១៩៤៩ – ២០ កញ្ញា ១៩៤៩
មុនប៉ែន នុត
បន្ទាប់អៀវ កើស
ក្នុងការិយាល័យ
២៩ កញ្ញា ១៩៤៩
ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តម សីហនុ
មុនអៀវ កើស
បន្ទាប់នរោត្តម សីហនុ
ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជា
ក្នុងការិយាល័យ
១៩៧១–១៩៧២
មុនអ៊ិន តាំ
បន្ទាប់?
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត២ កុម្ភៈ ១៩១៣
ខេត្តបាត់ដំបង កម្ពុជា
ស្លាប់ធ្នូ ១៩៨៩ (អាយុ ៧៦)
ប៉ារីស បារាំង
គណបក្ស​នយោបាយក្រុមប្រជាធិបតេយ្យ

យ៉ែម សំបូរ (២ ធ្នូ ១៩១៣ – ធ្នូ ១៩៨៩) គឺជាអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយរូបដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាចំនួនពីរលើកនៅរវាងឆ្នាំ១៩៤៩ និងឆ្នាំ១៩៥០។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណែងនយោបាយ
មុនដោយ
ប៉ែន នុត
នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា
១៩៤៩
តដោយ
អៀវ កើស
មុនដោយ
អៀវ កើស
នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា
១៩៤៩–១៩៥០
តដោយ
នរោត្តម សីហនុ