ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា

ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថបទអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖