រឿងកុលាបប៉ៃលិន

ពីវិគីភីឌា
អ្នកនិពន្ធញ៉ុក ថែម
ចំណងជើងដើមកុលាបប៉ៃលិន
ឆ្នាំបោះពុម្ព២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៦ ឬ ១៩៤៣


រឿងកុលាបប៉ៃលិន ជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកញ៉ុក ថែម ដែលបាននិពន្ធកាលពីព.ស.២៥០៤ ត្រូវនឹង គ.ស.១៩៣៦ឬឆ្នាំ១៩៤៣ ថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ គឺជាវណ្ណកម្មមួយ ដែលមានប្រជាប្រិយភាពមិនចាញ់រឿងផ្កាស្រពោន របស់កវី នូ ហាចឡើយ។​ ដំណើររឿងត្រូវបានបែងចែកជាវគ្គនីមួយៗដូចខាងក្រោម៖

ដំណើររឿងកុលាបប៉ៃលិន[កែប្រែ]