វិគីភីឌាភាសាអាល្លឺម៉ង់

ពីវិគីភីឌា
Favicon of Wikipedia វិគីភីឌាភាសាអាល្លឺម៉ង់
URL http://de.wikipedia.org/
ពាណិជ្ជកម្ម? ទេ
ប្រភេទវិបសាយ គំរោងសព្វវចនាធិប្បាយ លើអ៊ីនធឺណិត
ចុះឈ្មោះ ជំរើស
ភាសា អាល្លឺម៉ង់
ម្ចាស់ មូលនិធិវិគីមេឌា
បានបង្កើតដោយ សហគមន៍វិគីអាល្លឺម៉ង់
ពេលបង្កើត ថ្ងៃទី១៦ មិនា ឆ្នាំ២០០១

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]