វិគីភីឌាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី

ពីវិគីភីឌា
Favicon of Wikipedia វិគីភីឌាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី
URL http://id.wikipedia.org/
ពាណិជ្ជកម្ម? ទេ
ប្រភេទវិបសាយ សព្វវចនាធិប្បាយ​លើអ៊ីនធឺណិត
ចុះឈ្មោះ ជំរើស
ទីតាំង ក្រុងម៉ៃអាមី រដ្ឋផ្ល័រីដា
ភាសា ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី
ម្ចាស់ មូលនិធិវិគីមេឌា
បានបង្កើតដោយ
ពេលបង្កើត ៧ វិច្ឆិកា ២០០៣

វិគីភីឌាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី​ជាគំរោងវិគីភីឌាមួយនៃគំរោងជាច្រើនទៀតរបស់វិគីមេឌា ជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី។ វិគីនេះចាប់កំនើតនៅថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៣។

កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ[កែប្រែ]

  • ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៥ វិគីនេះកើនបាន ១ម៉ឺនអត្ថបទ
  • ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៧ វិគីនេះកើនបាន ៥ម៉ឺនអត្ថបទ
  • ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨ វិគីនេះកើនបានជាង ៨ម៉ឺន៣ពាន់អត្ថបទ

តំនភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

អត្ថបទវិគីភីឌាភាសាផ្សេងៗទៀត[កែប្រែ]