វិគីភីឌាភាសាជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា
Favicon of Wikipedia វិគីភីឌាភាសាជប៉ុន
URL http://ja.wikipedia.org/
ពាណិជ្ជកម្ម? ទេ
ប្រភេទវិបសាយ សព្វវចនាធិប្បាយ លើអ៊ីនធឺណិត
ចុះឈ្មោះ ជំរើស
ទីតាំង ក្រុងម៉ៃអាមី រដ្ឋផ្ល័រីដា
ភាសា ជប៉ុន
ម្ចាស់ មូលនិធិវិគីមេឌា
បានបង្កើតដោយ


សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]