សត្វក្នុងព្រៃស្បាត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សត្វក្នុងព្រៃស្បាត
អ្នកនិពន្ធក្រុមការងារសៀវភៅស៊ីប៉ា
ប្រទេសកម្ពុជា
ភាសាភាសាខ្មែរ
កម្រងក្រុមស្វែងយល់ពី...
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Sipar
ឆ្នាំបោះពុម្ព២០១២?
ប្រភេទមេឌា (ទម្រង់)ក្របទន់
ល.ស.ប.អ.978-9996-35494-6
ចេញមុនសត្វក្នុងកសិដ្ឋាន
ចេញបន្ទាប់សត្វសមុទ្រ

សត្វក្នុងព្រៃស្បាត គឺជាសៀវភៅទី២ នៃកម្រងក្រុមសៀវភៅ ស្វែងយល់ពី... ដែលចេញផ្សាយដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Sipar នៅខែឆ្នាំ?។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]