សត្វសមុទ្រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សត្វសមុទ្រ
អ្នកនិពន្ធក្រុមការងារសៀវភៅស៊ីប៉ា
ប្រទេសកម្ពុជា
ភាសាភាសាខ្មែរ
កម្រងក្រុមស្វែងយល់ពី...
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Sipar
ឆ្នាំបោះពុម្ព២០១៣
ប្រភេទមេឌា (ទម្រង់)ក្របទន់
ល.ស.ប.អ.978-9995-05498-4
ចេញមុនសត្វក្នុងព្រៃស្បាត

សត្វសមុទ្រ គឺជាសៀវភៅទី៣ នៃកម្រងក្រុមសៀវភៅ ស្វែងយល់ពី... ដែលចេញផ្សាយដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ Sipar នៅខែមីនា ២០១៣។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]