សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់

Deutscher Bund
Flag of the German Confederation (war).svg
ទង់ស៊ីវិល
{{{coat_alt}}}
Coat of arms
(1848–1866)
German Confederation 1815.svg
The German Confederation in 1815
  •   Member states
  •   Territories and crownlands of member states outside of the confederation
Status សហព័ន្ធ
Capital ហ្រ្វាំងហឺត
Common languages
Religion
Roman Catholic, Protestant
Head of the Präsidialmacht Austria  
• ១៨១៥–១៨៣៥
ហ្រ្វេនស៊ីស ទីមួយ
• ១៨៣៥–១៨៤៨
ហ៊្វែឌីណង់ ទីមួយ
• ១៨៥០–១៨៦៦
ហ្វ្រង់ ចូសេហ្វ ទីមួយ
Legislature Federal Convention
History  
៨ មិថុនា ១៨១៥
១៣ មីនា ១៨៤៨
២៩ វិឆ្ឆកា ១៨៥០
១៤ មិថុនា ១៨៦៦
២៣ សីហា ១៨៦៦
Area
១៨១៥ Expression error: Unrecognized punctuation character ",".Expression error: Unrecognized punctuation character ",".Expression error: Unrecognized punctuation character ",". (Expression error: Unexpected < operator. ម៉ាយ ក.)
Population
• ១៨១៥
29,200,000
Currency
Preceded by
Succeeded by
Confederation of the Rhine
ចក្រភពអូទ្រីស
រាជាណាចក្រព្រុស
North German Confederation
ចក្រភពអូទ្រីស
ព្រះរាជាណាចក្របាវ៉ារៀ
ព្រះរាជាណាចក្រវឺថេនបឺក
Grand Duchy of Baden
Grand Duchy of Hesse
Grand Duchy of Luxembourg
Principality of Liechtenstein
Today part of

សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ (ភាសាអាល្លឺម៉ង់: Deutscher Bund) គឺជាសមាគមនៃរដ្ឋទាំងអស់ដែលនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ស្ថិតនៅអឺរ៉ុបកណ្តាល, បង្កើតឡើងដោយសភាក្រុងវីអេណាក្នុងឆ្នាំ១៨១៥ ដើម្បីសម្របសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ឱ្យស្មើគ្នានិងដើម្បីជំនួសចក្រភពរ៉ូម៉ាំងពិសិដ្ឋ, ដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ១៨០៦មក។