សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found.
Flag of the German Confederation (war).svg
ទង់ស៊ីវិល
{{{coat_alt}}}
វរលញ្ចករ
(១៨៤៨–១៨៦៦)
German Confederation 1815.svg
សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ១៨១៥
  •   រដ្ឋសមាជិក
  •   ទឹកដីរបស់រដ្ឋសមាជិកដែលនៅក្រៅសហព័ន្ធ
Status ជាសហព័ន្ធ
Capital ហ្រ្វាំងហឺត
Common languages
Religion
រ៉ូម៉ាំងកាតូលិក, ប្រូតេស្តង់
ប្រមុខរដ្ឋអូទ្រីស Präsidialmacht  
• ១៨១៥–១៨៣៥
ហ្រ្វង់ទី១
• ១៨៣៥–១៨៤៨
ហ៊្វែឌីណង់ទី១
• ១៨៥០–១៨៦៦
ហ្វ្រង់ ហ្សូសែហ្វទី១
Legislature សភាសន្និបាតសហព័ន្ធ
History  
៨ មិថុនា ១៨១៥
១៣ មីនា ១៨៤៨
២៩ វិឆ្ឆកា ១៨៥០
១៤ មិថុនា ១៨៦៦
២៣ សីហា ១៨៦៦
Area
១៨១៥ ៦៣០,១០០ គ.ម (២៤៣,២៨៣ ម៉ាយ ក.)
Population
• ១៨១៥
២៩,២០០,០០០
Currency
  • Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. (ដល់ឆ្នាំ១៨៥៧)
  • Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. (ដល់ឆ្នាំ១៨៥៧)
  • Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. (ពីឆ្នាំ១៨៥៧)
Preceded by
Succeeded by
Confederation of the Rhine
ចក្រភពអូទ្រីស
រាជាណាចក្រព្រុស
សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ខាងជើង
ចក្រភពអូទ្រីស
ព្រះរាជាណាចក្របាវ៉ារៀ
ព្រះរាជាណាចក្រវឺថេនបឺក
Grand Duchy of Baden
Grand Duchy of Hesse
Grand Duchy of Luxembourg
Principality of Liechtenstein
Today part of

សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ (ភាសាអាល្លឺម៉ង់: Deutscher Bund) គឺជាសមាគមនៃរដ្ឋទាំងអស់ដែលនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ស្ថិតនៅអឺរ៉ុបកណ្តាល, បង្កើតឡើងដោយសភាក្រុងវីអេណាក្នុងឆ្នាំ១៨១៥ ដើម្បីសម្របសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ឱ្យស្មើគ្នានិងដើម្បីជំនួសចក្រភពរ៉ូម៉ាំងពិសិដ្ឋ, ដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ១៨០៦មក។