ចក្រភពអូទ្រីស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Austrian Empire

[Kaisertum Österreich] error: {{lang}}: text has italic markup (help)  (អាល្លឺម៉ង់)
1804–1867
Flag of the Habsburg Monarchy.svg
Flag
{{{coat_alt}}}
Imperial coat of arms
Anthem: Gott erhalte Franz den Kaiser
"God Save Emperor Francis"
Austrian Empire (1815).svg
The Austrian Empire in 1815
Austrian Empire (Johnston, 1861).jpg
The Austrian Empire at its greatest extent (1850s)
Status
Capital វីយែន
Common languages ភាសាអាល្លឺម៉ង់, ភាសាហុងគ្រី, Czech, Slovak, ភាសាប៉ូឡូញ, Ruthenian, Slovene, Croatian, Serbian, Romanian, Lombard, Venetian, Friulian, Ladin, ភាសាអ៊ីតាលី, Ukrainian
Religion
Roman Catholic
Government
Emperor  
• 1804–1835
Francis I
• 1835–1848
Ferdinand I
• 1848–1867
Franz Joseph I
Minister-President  
• 1821–1848
Klemens von Metternich (first)
• 1867
Friedrich Ferdinand von Beust (last)
Legislature Imperial Council
House of Lords
House of Deputies
Historical era សតវត្សទី១៩
• Proclamation
11 August 1804
6 August 1806
8 June 1815
20 October 1860
14 June 1866
30 March 1867
Area
1804 Expression error: Unrecognized punctuation character ",".Expression error: Unrecognized punctuation character ",".Expression error: Unrecognized punctuation character ",". (Expression error: Unexpected < operator. ម៉ាយ ក.)
Population
• 1804
21,200,000
Currency
Preceded by
Succeeded by
Holy Roman Empire
Archduchy of Austria
Habsburg Monarchy
Austria-Hungary
1: Territories of Austria and Bohemia only.

ទំព័រគំរូ:History of Austria

Imperial Standard of the Austrian Empire with Lesser Coat of arms (used until 1915 also for Austro-Hungarian Empire)
Imperial Standard of the Austrian Empire with Medium Coat of arms (used until 1915 also for Austro-Hungarian Empire)
Merchant Ensign from 1786 until 1869 and Naval and War Ensign from 1786 until 1915 (de jure, de facto until 1918)
  1. October Diploma