ឃុំដូនស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំដូនស (អង់គ្លេស $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ភូមិ÷

ឃុំដូនស
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 20050801 បឹងកែក Boeng Kaek តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 20050802 ព្រៃរកា Prey Roka តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 20050803 រំពាត់ជ្រូក Rumpoat Chruk តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 20050804 ព្រៃពោធិ Prey Pou លេខ​៤៩៣​ប្រ.ក ខេត្តស្នើមកជាឈ្មោះ(ព្រៃពោធិ៍) វិញ 5 20050805 អូរស្រងាំ Ou Srangam តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 20050806 ចំន្យា Chamsa លេខ​៤៩៣​ប្រ.ក ខេត្តស្នើមកជាឈ្មោះ(ច័ន្សា) វិញ 7 20050807 ដូនស Doun Sa តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 8 20050808 ត្រាច Trach តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 9 20050809 ដូងព្រះ Doung Preah តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 10 20050810 សូ Sou តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 11 20050811 គួយ Kuoy

ព្រំប្រទល់នៃឃុំដូនស

ឃុំដូនស ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹងឃុំមុឺនជ័យ ឃុំធ្មា ស្រុករំដួល
 West	ទល់នឹងឃុំស្វាយយា ឃុំអង្គតាសូរ ស្រុកស្វាយជ្រំ
 South	ទល់នឹងឃុំធ្លក ឃុំអង្គតាសូរ ស្រុកស្វាយជ្រំ
 North	ទល់នឹងឃុំចន្ត្រី ស្រុករមាសហែក

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]