ឃុំស្វាយធំ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្វាយធំ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ១២ភូមិ÷

ឃុំស្វាយធំ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២០០៦១៥០១ ភូមិស្វាយចេក Svay Chek Village
២០០៦១៥០២ ភូមិធ្នង់ Thnong Village
២០០៦១៥០៣ ភូមិអង្គឫស្សី Angk Ruessei Village
២០០៦១៥០៤ ភូមិត្រោកធំ Traok Thum Village
២០០៦១៥០៥ ភូមិដក់ព ខេត្តស្នើមកជាឈ្មោះ(ដក់ពរ) វិញ Dak Por Village
២០០៦១៥០៦ ភូមិទួលទ្រា Tuol Trea Village
២០០៦១៥០៧ ភូមិស្វាយដូនអី Svay Doun Ei Village
២០០៦១៥០៨ ភូមិចំរេះ Chamreh Village
២០០៦១៥០៩ ភូមិត្រោកតូច Traok Touch Village
២០០៦១៥១០ ភូមិស្វាយ Svay Village
២០០៦១៥១១ ភូមិពពារ Popear Village
២០០៦១៥១២ ភូមិក្រាំងលាវ Krang Leav Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្វាយធំ

ឃុំស្វាយធំ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]