ស្រុក​កំពង់​រលីង(ខេត្តលង់ហោរ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកកំពង់រលីង ជាស្រុកជាប់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រ កំពប់តែអុង ដែលជាកំពង់ទឹកឆេះក្បាសអស់

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុក​កំពង់​រលីង(ខេត្តលង់ហោរ) (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តលង់ហោរ Flag of KKF.svg កម្ពុជាក្រោម ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុក​កំពង់​រលីង(ខេត្តលង់ហោរ)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]