អត្តសញ្ញាណជាតិនៃកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា

អត្តសញ្ញាណជាតិនៃកម្ពុជា រាប់បញ្ចូលនូវ the ancient monument of អង្គរវត្ត, ទង់ជាតិ ភ្លេងជាតិ និង the national emblem and royal arms. ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា designated seven flora and fauna as national symbols in an effort to promote nationalism and protection and conservation of these plants and animals.[១]

The sugar palm, Borassus flabellifer, and អង្គរវត្ត are two symbols of កម្ពុជា; the latter is also portrayed on the flag of កម្ពុជា.

អត្តសញ្ញាណជាតិ[កែប្រែ]

ង្គរវត្ត[កែប្រែ]

អង្គរវត្ត is a temple complex at Angkor, កម្ពុជា, built for the king Suryavarman II in the early 12th century as his state temple and capital city. It appears in the national flag of កម្ពុជា and as is often used as a symbol in print, signs, and media.

ទង់ជាតិខ្មែរ[កែប្រែ]

ភ្លេងជាតិ[កែប្រែ]

"នគររាជ" ( Royal Kingdom) is the ភ្លេងជាតិ of the Kingdom of កម្ពុជា. It was based on a កម្ពុជាn folk tune and written by Chuon Nath, the anthem was originally adopted in 1941 and reconfirmed in 1947, around the time of independence from France. In 1970, the monarchy was abolished, thereby replacing the anthem as well. After the communist victory in 1975, former royalist symbols, including "Nokor Reach", were reinstated for a short while. The Khmer Rouge then replaced it with Dap Prampi Mesa Chokchey ("Glorious Seventeenth of April"). After the royalist party FUNCINPEC defeated the former communists (កម្ពុជាn People's Party) in the 1993 elections, the royalist anthem was restored.

Emblem of កម្ពុជា[កែប្រែ]

List of officially designated flora and fauna[កែប្រែ]

ដើមត្នោត, the national tree
ផ្ការំដួល, the national flower
ចេកពងមាន់, the national fruit
ត្រីគល់រាំង, the national fish
អណ្ដើកហ្លួង, the national reptile
ត្រយ៉ង, the national bird
គោព្រៃ, the national mammal

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]